کتاب مقدس درباره ازدواج بین نژادی چه میگوید؟ مشاهده پاسخ

 شریعت عهد عتیق به قوم اسرائیل حکم میکند که درگیر ازدواجهای بین نژادی نشوند (تثنیه 7: 3-4). دلیل چنین حکمی این است که اگر قوم اسرائیل با بت پرستان، خدانشناسان و غیر یهودیان ازدواج میکردند، ا

Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 487 بازدید 2  

مراسم ازدواج در سه فرقه کاتولیک و ارتودوکس و پروتستان چه فرق مشاهده پاسخ

مراسم ازدواج در کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان تقاوت چندانی در متن اجرای مراسم وجود ندارد ولی از نظر اجرای مراسم در کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس مناسک و مراسم خاصی وجود دارند ولی در کلیساهای پروت

Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 698 بازدید 1