سؤال من در مورد طلاق بود. منظور من از پزشکان، مشاوران خانوا مشاهده پاسخ

مسئله این نیست که عیسی مسیح،  مطلبی گفته که مربوط به آن زمان بوده و برای امروز پاسخ خوبی برای نیازهای ما نباشد. تمام سخنان گوهربار عیسی مسیح در هر عرصه از زمان باعث تبدیل و تغییر بنیادی به سوی رش

Jun/19/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 22 بازدید 0  

در مسیحیت شخص زمانی می تواند طلاق بگیرد که 1. خیانت کرده باش مشاهده پاسخ

از کل مطالب کتاب مقدس روشن است که هر گونه سوء استفاده یا تجاوز یا خیانت یا اذیت و آزار از جانب زن یا شوهر در روابط زناشویی می تواند باعث طلاق و جدایی میان زنان و شوهران شود. مسلماً مسیحیت در امر طلاق

Jun/16/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 39 بازدید 0  

سقط جنین مشاهده پاسخ

چندی قبل از یکی از متالهین مسیحی در نکوهش سقط جنین مطلبی خواندم که علاوه بر اینکه مسیر استدلال این متفکربرایم جالب بود، تصویری که ارائه نمود نیز به نظرم قابل تامل آمد و شایسته دیدم که آن را با خوانندگ

Jun/01/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 32 بازدید 0  

من یک نوکیش ارتودکس هستم و ۸ ماه از همسرم دورم و معلوم هم نی مشاهده پاسخ

مسیحیت به وفاداری به تعهد در امر ازدواج و زناشویی شدیداً پایدار است و از اینکه مدت هشت ماه است از همسر خود جدا هستید، واقعاً متأسفم و کاملاً قابل درک است که این جدایی، امری قابل پذیرش در ازدواج مسیحی

May/26/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 38 بازدید 0  

روشهای پیشنهادی برای یافتن زوجی مناسب؟ مشاهده پاسخ

1- تا آنجا که ممکن است از آشنایی های اینترنتی دوری گزینید تا از ضربه های احساسی و عاطفی به دور باشید. 2- نقاط مشترک هر چه بیشتر، در ازدواج موفق، مؤثر می باشند. قومیت، زبان، ایمان مسیحی، فرهنگ، طبقه

May/20/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 132 بازدید 7  

چند نکته مهم در ازدواج مسیحی مشاهده پاسخ

خدا بنیان گذار ازدواج است. او مایل بوده که شما با هم ازدواج کنید و اینکه امروز با هم زندگی می کنید اراده خدا است و خدا از آن خشنود است. ولی خدا از طریق کلامش ازدواج مسیحی را به ما یاد می دهد. چند ن

May/20/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 59 بازدید 2