در چه شرایطی طلاق در مسیحیت جایز است؟ مشاهده پاسخ

برای طلاق در مسیحیت خیانت در ازدواج یکی از دلایل مهم برای طلاق می باشد(متی 5: 31-32) و در ضمن در اول قرنتیان 7: 15-16 شرایط دیگری را پولس رسول اعلام می کند که شخص می تواند از شوهر یا زن خود طلاق بگیرد

Nov/30 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 331 مشاهده شده 6  

آیا ارتباط با جنس مخالف که هدف از ارتباط ، مسائل عاطفی،جنسی، مشاهده پاسخ

اگر شما مسیحی هستید و به کلام خدا ایمان دارید، مسلما" کتاب مقدس روابط جنسی خارج از عهد و پیمان ازدواج را زنا می داند و گناه می باشد. خداوند رابطه جنسی را در حیطه ازدواج قرار داد تا البته هر دو طر

Oct/12 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 192 مشاهده شده 4  

موانع ازدواج چیست ؟یا با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد ؟وازدو مشاهده پاسخ

موانع ازدواج از این قبیل می باشند: 1- ازدواج با شخص بی ایمان به مسیح برای ایمانداران به مسیح باعث زندگی نامطلوبی خواهد شد. 2- ازدواج با شخصی که از نظر شخصیتی مشکل دارد بهتر است انجام نگیرد. اگر

Jul/06 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 401 مشاهده شده 8  

سؤالاتی در مورد ازدواج مسیحی: 1- هنگام عقد صیغه خاصی خوانده مشاهده پاسخ

یک زوج مسیحی به هنگام مراسم ازدواج در کلیسا ، قولهائی به یکدیگر می‌دهند. خدا و جمع ایمانداران نیز شاهد بر این قولها می‌باشند. این تعهدات ضمن عقد ، برگرفته شده از کتاب روت در عهد عتیق است. از

Jul/05 ازدواج مسیحی Vrezh Babakhani 539 مشاهده شده 1  

مذاهب مسیحی (کاتولیک -پروتستان وارتدکس )در امر ازدواج چه اخت مشاهده پاسخ

فرقه های کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان هر سه اعتقاد به جدیت ازدواج و عدم طلاق به آسانی دارند. در اصول ازدواج تفاوتی در میان کاتولیکها و ارتدوکسها و پروتستانها وجود ندارد تنها در ارائه مراسم کلیسایی با

Jul/05 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 321 مشاهده شده 9