جایگاه زن در کتاب مقدس و مسیحیت چیست؟ مشاهده پاسخ

در فرهنگی که کتاب مقدس در دامان آن پرورش یافته و نگاشته شده، زنان جایگاه مهمی نداشتند. چه در فرهنگ یهود و چه فرهنگهای بابلی و مصری و آشوری و یونانی و حتی پارسی. در چنین فرهنگی ما شاهد شکوفایی زنان بسی

Oct/16 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 7 مشاهده شده 0  

من یک مسلمان زاده بودم و با همسرم قبل اینکه من مسیحی شوم عقد مشاهده پاسخ

سؤال شما به دو بخش است: در باره تعمید آب شما و خانمتان و یکی در باره عقد اسلامیتان. تعهد و پیمان ازدواج بین یک زن و شوهر در هر مذهبی که بوده باشند در مسیحیت پذیرفته است ولی در کلیساها رسمی هست که ا

Aug/31 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 66 مشاهده شده 2  

من به مدت پنج سال نامزدهستم مدت دوسال هست المان هستم با مسیح مشاهده پاسخ

مسلما" یکی از مسائلی که قبل از ازدواج بسیار مهم است این است که می بایست با زوج یا زوجه خود شفاف باشیم. مهم است که ایمان خود را اعتراف کنید. عیسی مسیح فرمود هر که مرا نزد مردم اعتراف کند من نیز او

Aug/26 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 37 مشاهده شده 0  

در چه شرایطی طلاق در مسیحیت جایز است؟ مشاهده پاسخ

برای طلاق در مسیحیت خیانت در ازدواج یکی از دلایل مهم برای طلاق می باشد(متی 5: 31-32) و در ضمن در اول قرنتیان 7: 15-16 شرایط دیگری را پولس رسول اعلام می کند که شخص می تواند از شوهر یا زن خود طلاق بگیرد

Nov/30 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 432 مشاهده شده 7  

آیا ارتباط با جنس مخالف که هدف از ارتباط ، مسائل عاطفی،جنسی، مشاهده پاسخ

اگر شما مسیحی هستید و به کلام خدا ایمان دارید، مسلما" کتاب مقدس روابط جنسی خارج از عهد و پیمان ازدواج را زنا می داند و گناه می باشد. خداوند رابطه جنسی را در حیطه ازدواج قرار داد تا البته هر دو طر

Oct/12 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 247 مشاهده شده 4