درود بر شما من در کلیسایی که میرم برای من دعا کردند که به زب مشاهده پاسخ

مسلما" تأکید کتاب مقدس بر این نیست که ما زبانها را دریافت می کنیم، اگر مقاله ای که در وب سایت پرپاسخ در باره تعمید در روح القدس هست مطالعه کرده اید، در آنجا تأکید کرده ایم که ما تعمید در روح القد

Jan/10/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 333 بازدید 0  

چگونه می توانیم اراده خدا را درک کنیم؟ مشاهده پاسخ

اراده و خواست خدا در اکثر موارد در کتاب مقدس یافت می شود و اصول کلی خواست و اراده خدا در کل کتاب مقدس یافت می شود. مثلا" اگر شخص می خواهد ازدواج کند، اصولی خاص در کتاب مقدس وجود دارد که ما را در

Jan/09/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 369 بازدید 0  

چگونه دعاکنیم تا مورد قبول عیسی مسیح قرار بگیرد؟ مشاهده پاسخ

دعا فریاد دل ماست به سوی خدا و فرمول خاصی ندارد. دعا یعنی مصاحبت دوستانه با خدای زنده و با محبت و پر از فیض. دعا حتما نباید به زبان خاصی یا به جانب خاصی یا با تشریفات خاصی انجام شود. من گاهی اوقات در

Jan/08/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 314 بازدید 1  

چگونه می شود با خدای پدر رابطه نزدیک برقرار کرد؟ مشاهده پاسخ

برای داشتن رابطه ای نزدیک با خدای پدر می بایست از طریق خون و نام مقدس عیسی مسیح به حضور او وارد شد و نیازی به استفاده از کلمات غامض یا پیچیده و به زبان خاص و نیز به سمت یا جانب خاصی دعا کردن یا انجام

Dec/16/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 375 بازدید 0  

زمان عبادت و چگونگی عبادت در دین مسیح به چه صورت است؟ مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس مسیحیان بارها نوشته شده که یک مسیحی می بایست پیوسته دعا کند و شکرگزار باشد و در رابطه زنده و پویا با خدا باشد. در واقع هدف اساسی ایمان مسیحی ایجاد رابطه ای زنده با خدایی زنده می باشد.&nbs

Dec/14/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 556 بازدید 1