چگونه می شود با خدای پدر رابطه نزدیک برقرار کرد؟ مشاهده پاسخ

برای داشتن رابطه ای نزدیک با خدای پدر می بایست از طریق خون و نام مقدس عیسی مسیح به حضور او وارد شد و نیازی به استفاده از کلمات غامض یا پیچیده و به زبان خاص و نیز به سمت یا جانب خاصی دعا کردن یا انجام

Dec/16/2017 دعا کشیش ورژ باباخانی 277 بازدید 0  

زمان عبادت و چگونگی عبادت در دین مسیح به چه صورت است؟ مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس مسیحیان بارها نوشته شده که یک مسیحی می بایست پیوسته دعا کند و شکرگزار باشد و در رابطه زنده و پویا با خدا باشد. در واقع هدف اساسی ایمان مسیحی ایجاد رابطه ای زنده با خدایی زنده می باشد.&nbs

Dec/14/2017 دعا کشیش ورژ باباخانی 412 بازدید 1  

هدایت روح القدس را برایم شرح بدهید؟ مشاهده پاسخ

هدایت روح القدس و چگونگی آن مبحث بسیار مفصلی می باشد که در باره آن کتابهای زیادی نگاشته شده، اما بطور خلاصه چند نکته را در زیر برایتان می نویسم که کمک می کند هدایت روح القدس را تشخیص دهیم: 1- روح ا

Dec/08/2017 دعا کشیش ورژ باباخانی 417 بازدید 2  

لطفاً متن یک دعای نجات (دعایی که فرد توسط آن به مسیح ایمان م مشاهده پاسخ

متن دعای نجات در ویدیویی که برای افراد دعا شده وجود دارد که اگر در قسمت می خواهم توبه کنم کلیک کنید این ویدیو را مشاهده خواهید کرد و می توانید با بنده دعای توبه یا نجات را بکنید. و اما متن دعای توبه ب

Dec/06/2017 دعا کشیش ورژ باباخانی 1560 بازدید 6  

در کتاب مزامیر 105: 4 می گه خداوند و قوت او را بطلبید. منظ مشاهده پاسخ

ما برای روبرو شدن با چالشهای مختلف زندگی به قوت خداوند نیاز داریم و مسلما" روح القدس این قوت را به ما می بخشد. اما نباید فراموش کنیم که روح القدس فقط یک نیرو یا قوت نیست بلکه یک شخصیت می باشد که

Dec/05/2017 دعا کشیش ورژ باباخانی 272 بازدید 1  

آیا روزه در مسیحیت فقط شامل نخوردن و نیاشامیدن هست یا می توا مشاهده پاسخ

دروغ نگفتن و غیبت نکردن و غیره از عادتهای زشتی می باشند که یک مسیحی به  روشهای مختلف می بایست از آنها آزاد شود و مسلما" می بایست اگر شخص روزه مثلا" دروغ نگفتن را می گیرد، مسئله فقط این

Nov/28/2017 دعا کشیش ورژ باباخانی 305 بازدید 0