تحلیلی از دعای ربّانی مشاهده پاسخ

در دعایم نمی توانم بگویم «ما»، اگر در ایمانم جایی برای دیگران و نیازشان نباشد. در دعایم نمی توانم بگویم «پدر»، اگر در زندگی روزمره ام، نشانی از این رابطه پدر و فرزندی نیست. د

Jun/01/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 153 بازدید 0  

قدرت دعا! مشاهده پاسخ

یکی از سری داستانهای «ارما بامبک» مورد علاقۀ یهود، درمورد مادربزرگی است که یک روز به اتفاق نوه اش به ساحلی می روند. او کلاه آفتابگیری را روی سر نوه اش می گذارد تا با سطل و بیل کوچکش با شنه

Jun/01/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 77 بازدید 0  

وقتی ما تسلیم خواست خداوند هستیم و باید این چنین باشد و هر چ مشاهده پاسخ

باید توجه داشته باشیم که همه مطالبی که ما در دعا از خدا می طلبیم، در سه حیطه برای پاسخگویی قرار دارند: 1- آیا درخواست و دعای ما مطابق خواست و اراده خدا، چنانکه در کتاب مقدس آمده می باشد؟ مسئله سلام

Apr/26/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 96 بازدید 0  

معنای پرستش؟ مشاهده پاسخ

واژۀ پرستش به‌معنای ابراز تشکر و قدرشناسی قلبی است. در عهدعتیق پرستش در قالب "حمد و ثنا"، "عرض حال"، "تقدیم قربانی"، "نذر کردن" (نه به‌معنای معامله با

Apr/03/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 137 بازدید 0  

چرا بعضی از دعاهای ایمانداران نزد خداوند اجابت نمیشه؟ مشاهده پاسخ

علل عدم پاسخ به دعاهای یک ایماندار می تواند بسیار زیاد باشد که به چند علت از آنها در زیر اشاره می کنم: 1- پاسخ خدا به دعاهای ما همیشه بله نیست و گاهی صبر کن و نه نیز می بااشد. 2- گاهی خدا ب

Mar/21/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 179 بازدید 1