چگونه از روح القدس اطاعت کنم و صداشو تشخیص بدهم؟ مشاهده پاسخ

صدای خدا یا روح القدس را به طرق مختلف می شود شنید. اکثر موارد خدا از طریق کلامش با انسانها صحبت می کند و اگر هم روح القدس چیزی به شخص بگوید می بایست مطابق کلام خدا باشد، چون روح القدس خود مؤلف کتاب مق

Feb/05/2018 دعا کشیش ورژ باباخانی 364 بازدید 4  

چرا بعضی اوقات قادر به دعا کردن نیستیم؟ و چگونه این مشکل را مشاهده پاسخ

علت اینکه بعضی اوقات نمی توانیم دعا کنیم می تواند دلایل زیادی داشته باشد که بعضی از آنها را در زیر نام می برم: 1- نمی توانیم دعا کنیم چون با کسی مشکلی داریم و نمی خواهیم با او آشتی کنیم یا او را بب

Jan/21/2018 دعا کشیش ورژ باباخانی 276 بازدید 1  

درود بر شما من در کلیسایی که میرم برای من دعا کردند که به زب مشاهده پاسخ

مسلما" تأکید کتاب مقدس بر این نیست که ما زبانها را دریافت می کنیم، اگر مقاله ای که در وب سایت پرپاسخ در باره تعمید در روح القدس هست مطالعه کرده اید، در آنجا تأکید کرده ایم که ما تعمید در روح القد

Jan/10/2018 دعا کشیش ورژ باباخانی 260 بازدید 0  

چگونه می توانیم اراده خدا را درک کنیم؟ مشاهده پاسخ

اراده و خواست خدا در اکثر موارد در کتاب مقدس یافت می شود و اصول کلی خواست و اراده خدا در کل کتاب مقدس یافت می شود. مثلا" اگر شخص می خواهد ازدواج کند، اصولی خاص در کتاب مقدس وجود دارد که ما را در

Jan/09/2018 دعا کشیش ورژ باباخانی 287 بازدید 0  

چگونه دعاکنیم تا مورد قبول عیسی مسیح قرار بگیرد؟ مشاهده پاسخ

دعا فریاد دل ماست به سوی خدا و فرمول خاصی ندارد. دعا یعنی مصاحبت دوستانه با خدای زنده و با محبت و پر از فیض. دعا حتما نباید به زبان خاصی یا به جانب خاصی یا با تشریفات خاصی انجام شود. من گاهی اوقات در

Jan/08/2018 دعا کشیش ورژ باباخانی 252 بازدید 1