دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد، یعنی چه و اینکه من بواس مشاهده پاسخ

1- در باره دعای مرد عادل، کاملاً مشخص است منظور آن این است که وقتی شخصی که با خدا زندگی می کند و با او در راستی و صداقت زندگی می کند و مرتب و مداوم با او رابطه ای زنده دارد، دعای او قدرت زیادی دارد که

Feb/11/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 116 بازدید 0  

"چرا در ابتدای دعای ربانی می گوییم: "ای پدر ما که در آسمانی مشاهده پاسخ

وقتی شاگردان عیسی مسیح از او پرسیدند: " دعا کردن را به ما بیاموز." عیسی مسیح دعایش را اینچنین آغاز کرد: " ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد." چرا؟ در تمام عهد عتیق خدا بار

Feb/08/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 154 بازدید 0  

هرشب خواب برهنه می بینم چی کار کنم خواب برهنه نبینم هرشب ارض مشاهده پاسخ

دوست عزیز سلام و روز به خیر، بسیاری از خوابهای ما تراوشی از آنچه در طول روز مشاهده می کنیم و فکر می کنیم می باشد. شما نیاز دارید در مرحله اول افکار خود را از اینگونه افکار بیهوده دور نگه دارید و در

Jan/26/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 76 بازدید 0  

روح القدس کیست؟ مشاهده پاسخ

روح‌القدس خود خدا است. او یکی از سه شخصیت تثلیث است. همه مسیحیان ایمان دارند که خدا در ذات خود، واحد است، اما در عین حال، همواره در این ذات واحد، سه شکل یا حالت هستی وجود دارد که هر سه کاملا خدا

Dec/20/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 194 بازدید 0  

بیداری روحانی مشاهده پاسخ

بسیاری از آنانی که برای نخستین بار نزد مسیح می‌آیند و به او ایمان می‌آورند، عمیقا احساس خوشی، محبت و آزادی می‌کنند. آنان خود را به عیسی نزدیک احساس می‌کنند. قلب آنان در اشتیاق به خ

Dec/20/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 103 بازدید 0  

تعمید روح القدس مشاهده پاسخ

آیات اصلی  مرقس ۱: ۸-... او (یعنی عیسی) شما را به روح‌القدس تعمید خواهد داد.  لوقا ۲۴: ۴۹-... پس شما در شهر اورشلیم بماند تا وقتی که به قوت از اعلی آراسته شوید.  یوحنا ۱۴: ۱۶-۱۷

Dec/20/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 96 بازدید 0