تسبیح حضرت مریم چگونه است؟ مشاهده پاسخ

تسبیحی که شما در سؤالتان مطرح کرده اید در هیچ جای کتاب مقدس به آن اشاره نشده و با توجه به اینکه این وب سایت مختص سؤالات در باره ایمان مسیحی بر اساس کتاب مقدس می باشد، و تسبیح مریم که نوعی دعا خطاب به

Jun/30/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 143 بازدید 2  

جلال خون ریخته شده عیسی در پرستش مشاهده پاسخ

ما در آستانۀ عبور از برهه ای از زمان هستیم که زمانی است برای پرستش که در طول تاریخ بی سابقه بوده است. چیزهای زیادی برای این ساعت آخر مقرر شدند؛ پرستش یکی از آنهاست که در حال آمدن است. می دانم به پرستش

Jun/19/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 53 بازدید 1  

پاسبانی از جلال مشاهده پاسخ

ما با تصمیم های درستی که در زندگی می گیریم از سکونت جلال خدا پاسبانی می کنیم. سالهاست که در قلبم مشتاق چیزی بیشتر از یک ملاقات موقتی حضور خدا در کلیسا و در دعاهای شخصی بودم. برای من ملاقاتهای کوتاه مد

Jun/19/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 51 بازدید 0  

فواید دعا مشاهده پاسخ

1 - دعا رابطه انسان را با خدا شیرین می کند . نمونه اول دانیال با اینکه وزیر بو د و گرفتار یها و مشکلات فراوان داشت و وقت کم داشت اما فهمیده بود که در دعا، رابطه شیرین با خدا خواهد داشت. دانیال 6

Jun/19/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 63 بازدید 0  

تحلیلی از دعای ربّانی مشاهده پاسخ

در دعایم نمی توانم بگویم «ما»، اگر در ایمانم جایی برای دیگران و نیازشان نباشد. در دعایم نمی توانم بگویم «پدر»، اگر در زندگی روزمره ام، نشانی از این رابطه پدر و فرزندی نیست. د

Jun/01/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 137 بازدید 0