رابطه زنده با خدا چگونه است؟ مشاهده پاسخ

بلی آیه ای که در این پیغام در موردش می خواهم صحبت کنم. آیا خدا را می توان در دعا ملاقات کرد؟ دعا چرا اینقدر اهمیت دارد؟ و اصلی ترین کاری که در دعا باید انجام دهیم چیست؟ شاید این سوالاتی بوده که همیشه

Sep/04/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 43 بازدید 0  

دعا مُسکِنی مؤثر هنگام درد! مشاهده پاسخ

آمریکائی ها، مُسَکِنِ رایگانی یافته اند که می گویند به اندازه داروهای تجویز شده از سوی پزشکان مؤثر است.   بیش از نیمی از کسانی که به آمارگیری "USA TODAY/ABC News/ Stanford University M

Aug/28/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 43 بازدید 0  

پرستش، قلب زندگی مسیحی است! مشاهده پاسخ

در قلب هر انسانی نیاز و احساس و شور پرستش وجود دارد و هر انسانی آن را بنوعی به اجراء در می آورد. بعضی یک رهبر سیاسی را در حد پرستش دوست دارند. بعضی پول و امور مادی را در حد پرستش دوست دارند که به آنها

Aug/28/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 49 بازدید 0  

چگونه صدای خدا را تشخیص دهم؟ مشاهده پاسخ

شنیدن صدای خدا داوران 7:6-10 و یوحنا 1:10-5 لیستی که در زیر مشاهده می کنید هر کدام به تنهایی کافی نیست که ثابت یا رد کند که صدای خدا را شنیده اید یا نه؟ اما این اصول می تواند شما را کمک کند که ص

Aug/28/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 47 بازدید 0  

سرچشمه زندگی مسیحی، دعا است! مشاهده پاسخ

" عیسی خداوند، تو را خیلی دوست دارم. تو مرکز زندگی من هستی و بدون تو نمی توانم زندگی کنم. محبت و رحمت تو مرا برکت داده، نگذار حتی یک روز بدون تو زندگی کنم. زندگی مرا در دستهایت بگیر و از من استفا

Aug/28/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 117 بازدید 0  

آیا به قدرت دعاهای خود باور دارید؟ مشاهده پاسخ

آیا به قدرت دعاهای خود باور دارید؟ یعقوب 5: 16 آیا واقعاً دعا تغییر و دگرگونی خاصی ایجاد می کند؟ قطعاً دعا تغییر بی نظیری ایجاد می کند چون خدای زنده ما یعنی روح القدس در درون ما که دعا می

Aug/16/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 112 بازدید 1