"چرا در ابتدای دعای ربانی می گوییم: "ای پدر ما که در آسمانی مشاهده پاسخ

وقتی شاگردان عیسی مسیح از او پرسیدند: " دعا کردن را به ما بیاموز." عیسی مسیح دعایش را اینچنین آغاز کرد: " ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد." چرا؟ در تمام عهد عتیق خدا بار

Feb/08/2019 دعا کشیش ورژ باباخانی 52 بازدید 0  

هرشب خواب برهنه می بینم چی کار کنم خواب برهنه نبینم هرشب ارض مشاهده پاسخ

دوست عزیز سلام و روز به خیر، بسیاری از خوابهای ما تراوشی از آنچه در طول روز مشاهده می کنیم و فکر می کنیم می باشد. شما نیاز دارید در مرحله اول افکار خود را از اینگونه افکار بیهوده دور نگه دارید و در

Jan/26/2019 دعا کشیش ورژ باباخانی 21 بازدید 0  

روح القدس کیست؟ مشاهده پاسخ

روح‌القدس خود خدا است. او یکی از سه شخصیت تثلیث است. همه مسیحیان ایمان دارند که خدا در ذات خود، واحد است، اما در عین حال، همواره در این ذات واحد، سه شکل یا حالت هستی وجود دارد که هر سه کاملا خدا

Dec/20/2018 دعا کشیش ورژ باباخانی 70 بازدید 0  

بیداری روحانی مشاهده پاسخ

بسیاری از آنانی که برای نخستین بار نزد مسیح می‌آیند و به او ایمان می‌آورند، عمیقا احساس خوشی، محبت و آزادی می‌کنند. آنان خود را به عیسی نزدیک احساس می‌کنند. قلب آنان در اشتیاق به خ

Dec/20/2018 دعا کشیش ورژ باباخانی 50 بازدید 0  

تعمید روح القدس مشاهده پاسخ

آیات اصلی  مرقس ۱: ۸-... او (یعنی عیسی) شما را به روح‌القدس تعمید خواهد داد.  لوقا ۲۴: ۴۹-... پس شما در شهر اورشلیم بماند تا وقتی که به قوت از اعلی آراسته شوید.  یوحنا ۱۴: ۱۶-۱۷

Dec/20/2018 دعا کشیش ورژ باباخانی 43 بازدید 0  

همسر من مدتی دچار مشکل روحی است. پیش روانشناس هم بردیم ولی م مشاهده پاسخ

به منظور کمک و یاری شما در امری که درخواست کرده اید، آدرس ایمیل شما را به یکی از شبانانی که در تیم پیگیری وب سایت پرپاسخ می باشد، می فرستم تا با شما تماسهای لازم را برقرار نموده و برای همسر شما دعای ر

Dec/06/2018 دعا کشیش ورژ باباخانی 48 بازدید 0