در دعا اول باید شنید و بعد سخن گفت! مشاهده پاسخ

در دعا، گوش اولین عضو است وبعد زبان، از این جهت گوش مهم است چون راه زبان را باز می کند . کودک قبل از آنکه کلمه ای بگوید، اول می شنود. پس ، زبان از طریق گوش تربیت می شود ، واین روش طبیعت است. آنچه گوش

Sep/04/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0  

رابطه زنده با خدا چگونه است؟ مشاهده پاسخ

بلی آیه ای که در این پیغام در موردش می خواهم صحبت کنم. آیا خدا را می توان در دعا ملاقات کرد؟ دعا چرا اینقدر اهمیت دارد؟ و اصلی ترین کاری که در دعا باید انجام دهیم چیست؟ شاید این سوالاتی بوده که همیشه

Sep/04/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 0  

دعا مُسکِنی مؤثر هنگام درد! مشاهده پاسخ

آمریکائی ها، مُسَکِنِ رایگانی یافته اند که می گویند به اندازه داروهای تجویز شده از سوی پزشکان مؤثر است.   بیش از نیمی از کسانی که به آمارگیری "USA TODAY/ABC News/ Stanford University M

Aug/28/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0  

پرستش، قلب زندگی مسیحی است! مشاهده پاسخ

در قلب هر انسانی نیاز و احساس و شور پرستش وجود دارد و هر انسانی آن را بنوعی به اجراء در می آورد. بعضی یک رهبر سیاسی را در حد پرستش دوست دارند. بعضی پول و امور مادی را در حد پرستش دوست دارند که به آنها

Aug/28/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0  

چگونه صدای خدا را تشخیص دهم؟ مشاهده پاسخ

لیستی که در زیر مشاهده می کنید هر کدام به تنهایی کافی نیست که ثابت یا رد کند که صدای خدا را شنیده اید یا نه؟ اما این اصول می تواند شما را کمک کند که صدای خدا را تشخیص دهید: 1- خدا آرام صحبت می کند.

Aug/28/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 21 بازدید 0  

سرچشمه زندگی مسیحی، دعا است! مشاهده پاسخ

" عیسی خداوند، تو را خیلی دوست دارم. تو مرکز زندگی من هستی و بدون تو نمی توانم زندگی کنم. محبت و رحمت تو مرا برکت داده، نگذار حتی یک روز بدون تو زندگی کنم. زندگی مرا در دستهایت بگیر و از من استفا

Aug/28/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 90 بازدید 0