من مقاله شما را در مورد روزه مطالعه کردم و همچنین گفته شما ر مشاهده پاسخ

در باره روزه کتاب مقدس هیچ روز خاصی را چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید مشخص نکرده است و با توجه به اینکه ایمان ما مسیحیان بر اساس کتاب مقدس می باشد و نیز کتاب مقدس تنها معیار اساسی ایمان و عمل ما است،

Nov/20/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 386 بازدید 0  

در مورد تعمید در روالقدس: اگر کسی تعمید آب شده باشه و براش د مشاهده پاسخ

اولین نشانه تعمید روح القدس همیشه تکلم به زبانها می باشد و پس از آن نشانه های دیگر مانند نبوت یا عطایای دیگر می توانند ظاهر شوند اما با توجه به آیاتی که در مقاله زیر نوشته شده، کتاب مقدس نشان می دهد ک

Nov/17/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 449 بازدید 0  

آیا مسیحیان باید در روز خاصی مثل مسلمانان روزه بگیرند ؟ و ه مشاهده پاسخ

در روزه ای که مسلمانان می گیرند توجه زیادی به مسئله خوردن هست در مقایسه با زمانی که اصلا" روزه نیستند. طبق آماری که گرفته شده، مصرف خوراکی در روزهای ماه رمضان 15 درصد بیشتر از مواقع عادی است

Oct/12/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 662 بازدید 1  

یک مسیحی به جز دعای ربانی ویا دعای نمونه که در انجیل متی 6: مشاهده پاسخ

یک مسیحی روز خود را با وقت مشخص در دعای شخصی و مطالعه کتاب مقدس شروع می کند و حتما" نباید کلمات خاصی را در دعا به کار ببرد یا ورد و ذکر خاصی را در دعا انجام دهد. عیسی مسیح در همان متی فصل 6 در با

Oct/12/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 866 بازدید 1  

چگونه می بایست روزه نگه داریم؟ مشاهده پاسخ

اگر قصد روزه گرفتن دارید، می‌توانید با به کارگیری مراحل زیر لحظات پربرکتی را در حضور خداوند سپری کنید و از برکات روحانی بیشتری برخوردار شوید.   ❤️👈مرحله اول: هدف خود را مشخص کنید &

Oct/12/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 517 بازدید 2  

آیا دعا و پرستش مسیحی حتما باید با صدای بلند باشد و اگر نبا مشاهده پاسخ

دعا و پرستش مسیحی به طرق مختلف، در کتاب مقدس وجود دارند. یعنی در سکوت و با صدای بلند و حتی با رقص و پایکوبی و سرود. در مزامیر داود نوشته شده که گاهی داود در حضور خدا فریاد می کرد، گاهی در سکوت خدا را

Oct/11/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 467 بازدید 0