پاسخ دعا برای چه؟ مشاهده پاسخ

گاهی اوقات با نگرفتن پاسخ دعاها و استغاثه های خود به عدالت و نیکویی خدا شک می کنیم و یا حتی بدتر، هر از گاهی شاید پنهانی در عمق عمقها اصلا به بودنش شک کنیم و با دل متمایل به گریز خود که این نیز از خصو

Dec/10/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 1 بازدید 0  

معنی دعای یعبیص چیست؟ و در کجای کتاب مقدس در باره آن نوشته ش مشاهده پاسخ

ماجرای یعبیص در کتاب اول تواریخ فصل چهارم آیات 9 و 10 یافت می شود. یعبیص اسم شخصی است که به معنای فرزند حزن یا غم می باشد و علت آن در کتاب مقدس اینچنین قید شده که مادرشان هنگام زائیدن او دچار افسردگی

Oct/25/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 21 بازدید 0  

تاریخچه مختصری از موسیقی در پرستش مسیحی مشاهده پاسخ

در این بخش، به اهداف و موسیقی کلیسای کُهن مسیحی خواهیم پرداخت که بر هفت قرن اول پس از میلاد تأکید دارد. با آزمودن تاریخ پی می بریم که مشکلاتی که امروزه با آنها بسیاری از ما دست و پنجه نرم می کنیم، در

Oct/21/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 111 بازدید 5