روح القدس و کار او مشاهده پاسخ

اصل کلام: روح القدس، بمثابه شخص! آیۀ کلیدی: " پدر به شما یاری دهنده، یعنی روح راستی را خواهد داد، که همیشه در کنار شماست". ( انجیل یوحنا 14 : 16 )! ممکن است برای خوانندۀ کتاب مقدس گمانی پیدا

Jul/11/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 7 بازدید 0  

روزه چهل روزه مشاهده پاسخ

بسیاری از هموطنان ایرانی از ما در رابطه با عبادت های مرسوم در مسیحیت سوال می کنند و متاسفانه حتی بسیاری از مسیحیان نیز از بسیاری از آیین های مقدس و دعاها و روزه ها و سایر عباداتی که به مدت قرنهای متما

Jul/11/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 9 بازدید 0  

1- وقتی دعا می کنیم به درگاه کدام شخص تثلیث باید دعا کنیم با مشاهده پاسخ

عیسی مسیح به ما یاد داده که از پدر به نام عیسی مسیح همه چیز را درخواست کنیم و روح القدس عزیز آنچه را در دعا از پدر توسط عیسی مسیح می طلبیم در زندگی ما جاری و عملی می سازد.

Jul/08/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 6 بازدید 0  

تسبیح حضرت مریم چگونه است؟ مشاهده پاسخ

تسبیحی که شما در سؤالتان مطرح کرده اید در هیچ جای کتاب مقدس به آن اشاره نشده و با توجه به اینکه این وب سایت مختص سؤالات در باره ایمان مسیحی بر اساس کتاب مقدس می باشد، و تسبیح مریم که نوعی دعا خطاب به

Jun/30/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 30 بازدید 1  

جلال خون ریخته شده عیسی در پرستش مشاهده پاسخ

ما در آستانۀ عبور از برهه ای از زمان هستیم که زمانی است برای پرستش که در طول تاریخ بی سابقه بوده است. چیزهای زیادی برای این ساعت آخر مقرر شدند؛ پرستش یکی از آنهاست که در حال آمدن است. می دانم به پرستش

Jun/19/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 18 بازدید 0