زمان عبادت و چگونگی عبادت در دین مسیح به چه صورت است؟ مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس مسیحیان بارها نوشته شده که یک مسیحی می بایست پیوسته دعا کند و شکرگزار باشد و در رابطه زنده و پویا با خدا باشد. در واقع هدف اساسی ایمان مسیحی ایجاد رابطه ای زنده با خدایی زنده می باشد.&nbs

Dec/14 دعا کشیش ورژ باباخانی 1 مشاهده شده 0  

هدایت روح القدس را برایم شرح بدهید؟ مشاهده پاسخ

هدایت روح القدس و چگونگی آن مبحث بسیار مفصلی می باشد که در باره آن کتابهای زیادی نگاشته شده، اما بطور خلاصه چند نکته را در زیر برایتان می نویسم که کمک می کند هدایت روح القدس را تشخیص دهیم: 1- روح ا

Dec/08 دعا کشیش ورژ باباخانی 5 مشاهده شده 0  

لطفاً متن یک دعای نجات (دعایی که فرد توسط آن به مسیح ایمان م مشاهده پاسخ

متن دعای نجات در ویدیویی که برای افراد دعا شده وجود دارد که اگر در قسمت می خواهم توبه کنم کلیک کنید این ویدیو را مشاهده خواهید کرد و می توانید با بنده دعای توبه یا نجات را بکنید. و اما متن دعای توبه ب

Dec/06 دعا کشیش ورژ باباخانی 20 مشاهده شده 1  

در کتاب مزامیر 105: 4 می گه خداوند و قوت او را بطلبید. منظ مشاهده پاسخ

ما برای روبرو شدن با چالشهای مختلف زندگی به قوت خداوند نیاز داریم و مسلما" روح القدس این قوت را به ما می بخشد. اما نباید فراموش کنیم که روح القدس فقط یک نیرو یا قوت نیست بلکه یک شخصیت می باشد که

Dec/05 دعا کشیش ورژ باباخانی 7 مشاهده شده 1  

آیا روزه در مسیحیت فقط شامل نخوردن و نیاشامیدن هست یا می توا مشاهده پاسخ

دروغ نگفتن و غیبت نکردن و غیره از عادتهای زشتی می باشند که یک مسیحی به  روشهای مختلف می بایست از آنها آزاد شود و مسلما" می بایست اگر شخص روزه مثلا" دروغ نگفتن را می گیرد، مسئله فقط این

Nov/28 دعا کشیش ورژ باباخانی 14 مشاهده شده 0  

رابطه بین روزه و اجابت و پاسخ دعا چیست؟ مشاهده پاسخ

روزه نشاندهنده جدیت ما در خواهشی که از خدا داریم می باشد و در ضمن در روزه تمرکز بیشتری به موضوعی که درخواست ماست می شود و تمایلات بدنی ما تحت کنترل و تسلط روح ما قرار می گیرد و بدینوسیله در دریافت دعا

Nov/23 دعا کشیش ورژ باباخانی 22 مشاهده شده 0