آیا دعا اراده خدا را عوض خواهد کرد؟ اگر برای بیماری که می با مشاهده پاسخ

خدا دارای اراده کلی و جزئی برای هر یک از انسانها دارد. اراده کلی خدا که نقشه او در نجات و رهایی انسانها و آمدن مسیح و غیره می باشد غیرقابل تغییر است حتی اگر دعا کنیم. اما اراده جزئی خدا مانند مسائلی ک

Aug/14 دعا کشیش ورژ باباخانی 24 مشاهده شده 1  

روزه در مسیحیت چگونه است؟ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح در آغاز خدمت خود 40 روز روزه نگه داشت که بسیاری از کلیساهای سنتی این 40 روز روزه را در موقعیتی خاص رعایت می کنند. در کتاب مقدس روزه به جهت ماتم بخاطر گناهان یا برای توبه از گناهان و ملاقات ب

Apr/29 دعا Vrezh Babakhani 248 مشاهده شده 1  

چطور میشود صدای روح القدس خداوند را شنید؟ چطور میشود صدای ر مشاهده پاسخ

صدای خدا یا روح القدس را به طرق مختلف می شود شنید. اکثر موارد خدا از طریق کلامش با انسانها صحبت می کند و اگر هم روح القدس چیزی به شخص بگوید می بایست مطابق کلام خدا باشد، چون روح القدس خود مؤلف کتاب مق

Jan/08 دعا Vrezh Babakhani 289 مشاهده شده 1  

تعمید در روح القدس چیست؟ مشاهده پاسخ

بسیاری این سؤال را دارند که تعمید در روح القدس که در کتاب مقدس به آن اشاره شده است چیست؟ آیا همان تولد تازه می باشد یا تجربه ای جداگانه؟ آیا بعد از تعمید آب است یا قبل از آن نیز می شود تعمید در روح ال

Aug/09 دعا کشیش ورژ باباخانی 725 مشاهده شده 6  

نماز های صبحگاهان (بکور) و نماز ساعت سوم و ششم و نهم و یازده مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس اشاره شده که پیوسته در روح دعا کنیم و عیسی مسیح فرمود برای دعا به خلوت خود برو و با پدر نهان بین خود صحبت کن. هیچ اشاره ای به نمازهایی که شما نوشته اید در کتاب مقدس وجود ندارد. در مسیحیت

Jun/15 دعا کشیش ورژ باباخانی 313 مشاهده شده 3  

آیا از پشت افتادن زمانیکه برای شخصی دعا می شود درست است؟ مشاهده پاسخ

در مورد دعا برای افراد و افتادن آنها به پشت یا به رو چند توضیح لازم است: در کتاب مقدس بارها می خوانیم که افراد به رو در حضور خدا افتاده اند. مثلا" یوحنا وقتی با مسیح زنده روبرو شد در کتاب مکاش

Mar/21 دعا کشیش ورژ باباخانی 667 مشاهده شده 0