آیا می دانستی؟ (به اطلاعات عمومی خود بیافزایید)! مشاهده پاسخ

آیا میدانستی که زرافه تار صوتی ندارد و لال است و نمیتواند هیچ صدایی از خود در آورد. آیا میدانستی که موشهای صحرایی چنان سریع تكثیر پیدا میكنند ،كه در عرض هجده ماه دو موش صحرایی قادرند یك میلیون فرزند

Sep/10/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 101 بازدید 1  

چقدر وجود شکست در زندگیت اهمیت دارد؟ مشاهده پاسخ

چقدر یه شکست تو زندگیت مهمه؟ آیا باعث شکوفاییت میشه یا این که باعث میشه که نا امید بشی و دست از تلاش برداری. اگر این قدر قوی نیستی که ببازی .. مسلما توانایی برنده شدن را نیز نخواهی داشت. هیچ

Sep/10/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 54 بازدید 1  

نحسی عدد 13؟ مشاهده پاسخ

عدد 13 نزد اغلب ملل، نحس، شوم و نامبارك شمرده می‌شود و در طول قرن‌ها سعی شده از استفاده از این عددپرهیزشود. . اما عدد 13 سكه‌ای است كه دو رو دارد. به طور مثال در ورق تاروت كارت 13، كار

Sep/10/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 52 بازدید 1  

من باور دارم که... مشاهده پاسخ

من باور دارم ... که دعوا و جرّ و بحث دو نفر با هم به معنى اين که آن‌ها همديگر را دوست ندارند نيست. و دعوا نکردن دو نفر با هم نيز به معنى اين که آن‌ها همديگر را دوست دارند نمى‌باشد.

Sep/10/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 51 بازدید 0