سه جزء ایمان نجات بخش چیست؟ مشاهده پاسخ

برای کسب نجات، حائز اهمیت است که شخص از راههای گذشته خویش پشیمان شده باشد و تصمیم گرفته باشد، مسیری کاملاً مخالف سابق را آغاز کند. به این عمل توبه و بازگشت از گناه می گوییم. در مرحله بعدی پذیرش کار

Feb/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 65 بازدید 1  

من در ایران زندگی می کنم و یک کارگر هستم که در شرکتی مشغول ک مشاهده پاسخ

دادن ده یک امری داوطلبانه است و دادن آن بالاجبار امری اشتباه است. کلام خدا می فرماید: " خدا بخشنده خوش را دوست دارد." اگرچه دادن ده یک نوعی همکاری در کار خداست و نیز سرمایه گذاری در کار خ

Feb/14/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 42 بازدید 0  

آیا در کتاب مقدس چیزی نوشته شده در باره اینکه ما باید مواظب مشاهده پاسخ

اگر به اولین کتاب پیدایش مراجعه کنید، در فصل 2 آیه 15 می فرماید: " پس خداوند خدا آأم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت نماید." یکی از مأموریتهایی که خدا به

Feb/13/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 35 بازدید 0  

در خصوص قوانین روزه گرفتن مسیحیان و تفاوت آن با یهودیان می خ مشاهده پاسخ

  در باره روزه مسیحیان، کپی مقاله ای را از وب سایت پرپاسخ دات کام برایتان ارسال می دارم و پس از مطالعه آن می توانید آن را با روزه یهودیان مقایسه کنید: چگونه می بایست روزه نگه داریم؟ اگر

Feb/12/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 56 بازدید 1  

چرا همه شفا نمی یابند؟ مشاهده پاسخ

آیا باید برای شفای بیماران دعا کرد؟ آیا خدا واقعاً وعده داده که به دعا برای شفا جواب می‌دهد؟ اگر جواب مثبت است، آیا باید انتظار شفای همه را داشت؟ اگر چنین است، پس چرا همه شفا نمی‌یابند؟ و اگ

Feb/06/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 57 بازدید 1