موارد عملی برای رسیدن به کارهای خارق العاده! مشاهده پاسخ

" یهوشافاط گفت: « آیا نبی خداوند در اینجا نیست تا به واسطۀ او از خداوند مسألت نماییم؟ » و یکی از خادمان پادشاه اسرائیل در جواب گفت: « الیشع بن شافاط که آب بر دستهای ایلیّا می ری

Jun/19/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 21 بازدید 0  

من و پول مشاهده پاسخ

من می خواهم بروم سراغ چالش واقعی اخیر، یعنی مشکلات مربوط به پول. می دانم که همۀ ما این مشکلات را داریم. مشکل من رابطه ام با پول است. بیائید در مورد این موضوع مطالعه ای را داشته باشیم. پول ضروری است؛ ا

Jun/19/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0  

شفا، بدون استفاده از دستکش مشاهده پاسخ

دستان شفای افراد مذهبی ممکن است، خیلی سریع داوری کنند. شاید علتش این است که به شدّت می خواهند عدالت شکنندۀ خود را ثابت کنند. نمی دانم، چیزی که می دانم این است که عیسی اینطور نبود. من می بینم وقتی افرا

Jun/19/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 20 بازدید 0  

خداوندا. از قایق من استفاده کن! مشاهده پاسخ

شمعون همانطور که داشت تور ماهی گیری را رفو می کرد، بالا را نگاه کرد تا فرد قدبلندی را که داشت قایق را لمس می کرد ببیند. آن شخص عیسی بود که شمعون او را قبلاً در یهودیه، جایی که یحیی تعمید دهنده تعلیم م

Jun/19/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 28 بازدید 0  

اهمیت مطالعه کتاب مقدس مشاهده پاسخ

تعلیم و تحصیل کتاب مقدس موضوع مهم و بکرات تکرار شده در کلام خدا می باشد. تاکید این امر در عهد عتیق به قوت و بوضوح قابل مشاهده است و اهمیت آن بصورت سنت زیبای تعلیم کلام در خانواده های یهودی انعکاس یافت

Jun/19/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 22 بازدید 0  

پیام کریسمس: پذیرش آسیب پذیری! مشاهده پاسخ

تولد عیسی یگانه منجی عالم، ظهور نوری که مکاشفه حقیقت است بر جهان مخلوق؛ و سال نو میلادی مبارک باد. روزهای کریسمس یکی از خاطره انگیز ترین و شادترین روزهای تقویم مسیحی و حتی دنیای غیر مسیحی است. در ا

Jun/19/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 21 بازدید 0