خطر خالی بودن و خالی ماندن مشاهده پاسخ

در روز پنطیکاست رخدادی بسیار نغز به وقوع پیوست. وجود خالی شاگردان پُر از روح‌القدس شد (اعمال 2: 1- 4). روح‌القدس از همان ابتدای روز پنطیکاست خودش را در حکم ِ کسی نشان داد که آمده تا قلبهای خ

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 7 بازدید 0  

وقتهای تو در دست کیست؟ مشاهده پاسخ

درست همین چند روز پیش بود که پا به سال نو گذاشتیم، هر چند که هنوز باورمان نشده که گاهشمار سال دگرگون شده است. در پایان سال باز باور نخواهیم کرد که چگونه یک سال سپری شد و باید سالنامه تازه‌ای را ب

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 6 بازدید 0  

داشتن روحیه ای شکرگزار مشاهده پاسخ

دنیای ما دنیای توقعات بیجا و غرغر و شکایت و عدم قناعت می باشد. یکی از اثرات گناه در انسان عدم شکرگزاری و قانع بودن است. انسان به علت عدم تشکر و شکرگزاری ضربه های زیاد روحی، روانی و جسمی خورده است. بعض

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 9 بازدید 0  

انتظار کشیدن برای خدا مشاهده پاسخ

عجیب است که در عصری که سرعت حرف اول را می زند، کلام خدا از انتظار صحبت می کند. البته خدا هم خدای سرعت است و هم خدای صبر و انتظار. او خیلی چیزها را طوری آفریده که به سرعت عمل می کنند. مانند رعد و برق ی

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 7 بازدید 0  

شناخت ملموس خدای زنده مشاهده پاسخ

پیغامی از: (رساله اول یوحنا 1: 1-4) ما در زندگی شخصی خود با تجربیات مختلف روبرو هستیم. از طفولیت تا به پیری از پستی ها و بلندیهای زیادی می گذریم. اما یوحنا در اینجا از یک تجربه ملموس با خدا صحبت می

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 6 بازدید 0  

آیا شما نیز می توانید بگویید: "خداوند را دیدم و به من چنین گ مشاهده پاسخ

هنوز یکشنبه آغاز نشده بود که سه تن از زنان بر بالای قبر عیسی رسیدند. در طلوع آفتاب. بسیار زود. ( مرقس 16 :2) مریم مجدلیه، مریم مادریعقوب و سالومه حنوطی خریده، آمده بودند تا آقا و سرور خود را تدهین

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 10 بازدید 0