آیا مسیحیان و یا ایمانداران مجازبه نوشیدن مشروبات الکلی می ب مشاهده پاسخ

آیات متعددی به ما سفارش می کنند که از مصرف نوشیدنی های الکلی خودداری کنیم ( لاویان فصل 10 آیه 9؛ اعداد فصل 6 آیه 3؛ تثنیه فصل 29 آیه 6؛ داوران فصل 13 آیه های 4، 7، 14؛ امثال فصل 20 آیه 1 و فصل 31 آیه

Oct/04/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 66 بازدید 0  

آیا در مسیح برای پریودی یا خودارضایی غسلی هست؟ یا فقط آب کشی مشاهده پاسخ

خودارضایی نه تنها یکی از روشهای انحرافی در ارضای میل جنسی است بلکه یک بیماری اختلال شخصیتی است. اعمالی که به خود ارضائی منتهی می شوند، گناه آلود می باشند. خود ارضائی نتیجۀ نهایی افکار ش

Oct/04/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 44 بازدید 0  

اگرایمانداری مرتکب شهوت و گناه بشه آیا نجاتش را از دست می ده مشاهده پاسخ

شهوت را خدا در بشر خلق کرده و به خودی خود امری گناه آلود نیست، اما تسلیم شهوت شدن خارج از محدوده ای که خدا قرار داده یعنی محدوده تعهد ازدواج، زنا نامیده می شود و جزو گناهان محسوب می شود که خدا در باره

Sep/27/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 154 بازدید 0  

چرا بشارت دادن مهم است؟ مشاهده پاسخ

به دلایل زیر بشارت امری بسیار ضروری می باشد: 1- اولا" عیسی مسیح خداوند به شاگردانش امر فرموده که به تمام عالم بروند و انجیل را موعظه کنند و ملتهای جهان را شاگرد او بسازند(انجیل متی 28: 19) و ش

Sep/26/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 180 بازدید 2  

چگونه یک ایماندار واقعی را از غیرواقعی تشخیص دهیم؟ نشانه های مشاهده پاسخ

البته این امر کاملا" صحیح است که قاضی و داور همه ما خداست و اوست که در باره اصالت یا عدم اصالت ایمان اشخاص می تواند قضاوت عادلانه نهایی را داشته باشد. اما چند نکته برای تشخیص ایمانداران صادق خداو

Sep/24/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 184 بازدید 1  

:راجع به پریود زن سؤالاتی داشتم راسته که میگن زنی که پریود مشاهده پاسخ

در عهد عتیق، قوانینی برای قوم یهود که با وضعیت و موقعیت جغرافیایی و تاریخی مشخص این قوم در آن زمان مناسبت داشت، توسط خدا وضع شده بود و یکی از این قوانین مسئله ای است که شما در سؤال خود قید کرده اید. ا

Sep/18/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 153 بازدید 1