مسیحیان چند تا روح در درونشان دارن❓منظور چیه میگن ایمانداران مشاهده پاسخ

ایمانداران به مسیح روح بشری دارند که با آن با خالق خویش رابطه برقرار می کنند و روح القدس روح خدا است که در کنار روح ما، اگر به او اجازه دهیم و عنان زندگی خود را به دستهای او بسپاریم، ما را کمک می کند

Dec/29/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 27 بازدید 0  

درود بر شما برای این که ایمان خودمو بیشتر کنم باید چه کاری ا مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز سلام و روز به خیر، پس از عرض پوزش به خاطر تأخیر در پاسخ به سؤالتان، یک مسیحی جهت رشد در ایمان خویش به امور زیر بپردازد: 1- مطالعه روزانه و مرتب کلام خدا به همراه دعا و پرستش

Dec/23/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 28 بازدید 0  

آیا ممکن است نجات خود را از دست بدهیم؟ مشاهده پاسخ

آیات مهم:  یوحنا ۶: ۳۹- از آنچه به من عطا کرد چیزی تلف نکنم.  یوحنا ۱۰: ۲۸-... هیچکس آنها را از دست من نخواهد گرفت.  رومیان ۸: ۳۸-۳۹-... نه موت و نه حیات... نه چیزهای حال و نه چیزهای

Dec/20/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 75 بازدید 0  

تعلیم کلام خدا در باره شام خداوند یا عشاء ربانی چیست؟ مشاهده پاسخ

آیات اصلی  متی ۲۶: ۲۶-۲۹ – آخرین شام عیسی با شاگردان، اولین شام خداوند.  مرقس ۱۴: ۲۲-۲۵ - آخرین شام عیسی با شاگردان، اولین شام خداوند.  لوقا ۲۲: ۱۷-۲۰ - آخرین شام عیسی و اولین

Dec/20/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 70 بازدید 0