شهادت  نامه وگواهی مسیحی: شما چگونه شهادت داده اید؟ مشاهده پاسخ

اولین سؤالی  که بعد از ایمان مسیحی از شما پرسیده می شود این است که چرا مسیحی شده اید؟ چه عاملی باعث شد که به مسیح ایمان آورید؟ در کلیساها وجماعات مسیحی اسم آن را شهادت می نامند. این اعتراف واقرار

Nov/18/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 109 بازدید 2  

من سال ها مسلمان بودم ولی الآن نمی توانم بفهمم تعالیم مسیح د مشاهده پاسخ

سؤال شما برای بنده روشن و واضح نیست. اما اگر منظورتان این است که در باره مسائلی مانند وضو یا غسلهای مختلف عیسی مسیح چه تعلیمی داده است؟ پاسخ کتاب مقدس این است: در دوران عهدعتیق وقتی خدا توسط یک قوم

Nov/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 41 بازدید 2  

آیا در روزهایی که در روزه هستیم می توانیم رابطه زناشویی داشت مشاهده پاسخ

پولس رسول در رساله اول قرنتیان 7: 5 اشاره می کند که به منظور روزه و دعا، زن و شوهر برای مدتی از آمیزش جنسی خودداری کنند. پس کاملاً مشخص است که به منظور رعایت احترام وقت دعا و روزه و نیز سپردن وقت خاص

Nov/03/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 27 بازدید 0  

آیا تعمید آب بعد از توبه و نیز آیا تعمید آب زمان نوزادگی یکی مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس حتی یک نمونه از تعمید کودکان وجود ندارد و کلیساهایی که به چنین تعلیمی روی آورده اند تنها از روی گمانه زنی و حدس می باشد. در انجیل قید شده است که هر که ایمان آورد می بایست تعمید بگیرد و ای

Nov/03/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0  

آیا واقعاً توبه از گناه باعث پاکی شخص می شود؟ مشاهده پاسخ

توبه در کتاب مقدس فقط اعلان پوزش و عذرخواهی معنا نمی دهد بلکه تغییر جهت کامل فکری را شامل می شود و در ضمن توبه یعنی تغییر جهت کامل مسیر فکری، می بایست به همراه ثمره زندگی پاک باشد یعنی توبه

Oct/21/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 899 بازدید 7  

از دید مسیحیت اگر کسی کار خلافی مثل قتل یا کارهای دیگه بکنه مشاهده پاسخ

عیسی مسیح فرمود: پادشاهی من از این جهان نیست! پس ما مسیحیان که به کلام خدا ایمان داریم و عیسی مسیح خداوند را پیروی می کنیم در واقع متعلق به پادشاهی خدا هستیم. مسائلی مثل دزدی و قتل و خلافهای مختلف دیگ

Oct/12/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 77 بازدید 0