سؤال من این است که روزه ای که می گیرم می شه غذا هم در عهدم ب مشاهده پاسخ

مقاله زیر می تواند کمک بزرگی در پاسخ به سؤالتان باشد: اگر قصد روزه گرفتن دارید، می‌توانید با به کارگیری مراحل زیر لحظات پربرکتی را در حضور خداوند سپری کنید و از برکات روحانی بیشتری برخوردار شو

Jan/18/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 53 بازدید 0  

چطور به عنوان یک مسیحی زندگی می کنی؟ مشاهده پاسخ

مسیحی کسی است که پیرو عیسی مسیح است و هر روزه همه زحمات را به جان می خرد که عیسی مسیح را خدمت و پیروی کند. مسیحی کسی است که عیسی مسیح او را از گناهانش و عواقب آن پاک کرده و به او زندگی تازه بخشیده. در

Jan/14/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 54 بازدید 0  

چرا با وجود عالی بودن دین مسیحیت می بینیم که پیروان مسیحیت گ مشاهده پاسخ

مسیحیان افرادی نازل شده از سیارات غریب نیستند و مانند هر انسانی دارای گوشت،  پوست و استخوان و تمایلات مختلف بشری هستند! در ضمن همه آمریکایی ها و اروپایی ها و روسها و کانادایی ها و کشورهای مختل

Jan/11/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 46 بازدید 0  

سؤالی از جانب یک قاضی برای به چالش کشیدن ایمان یک پناهجو ایم مشاهده پاسخ

اگر کسی واقعاً به مسیح ایمان آورده، زندگی او متبدل شده و تغییراتی در زندگی او شروع به درخشیدن کرده و اولین چیزی که هر کس پس از ملاقات کسی که به مسیح ایمان آورده، شاهد آن می شود، تغییری است که در آن شخ

Jan/10/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 48 بازدید 0  

چگونه باید هر روز با ایمان مسیحی خود زندگی کنیم؟ مشاهده پاسخ

مسیحی کسی است که پیرو عیسی مسیح است و هر روزه همه زحمات را به جان می خرد که عیسی مسیح را خدمت و پیروی کند. مسیحی کسی است که عیسی مسیح او را از گناهانش و عواقب آن پاک کرده و به او زندگی تازه بخشیده. در

Jan/10/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 31 بازدید 0  

در دين مسيحيت پسنديده ترين اعمال چه أعمالي هستن؟ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح به ما یاد داد که قویتر از محبت به بشریت و حتی دشمنانمان، سلاحی وجود ندارد. کتاب مقدس ما مسیحیان می فرماید: "محبت از مرگ قویتر است." هیچ کس را نمی یابید که در برابر مرگ زانو نزده با

Jan/05/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 70 بازدید 0