سؤالی از جانب یک قاضی برای به چالش کشیدن ایمان یک پناهجوی نو مشاهده پاسخ

هیچکدام از رسولان مسیح و یا پیروان حقیقی مسیح در طول تاریخ خود را از قصد به کشتن نداده اند و به شهادت نرسیده اند، بلکه تلاش کرده اند تا آنجا که مقدور است زنده بمانند و به خدمت خود به خداوندشان بر روی

Jul/16/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 73 بازدید 0  

سؤال من از شما اينه كه من چيكار كنم كه شك و ترديدم به خدا و مشاهده پاسخ

برای رسیدن به یقین کامل و اطمینان از ایمان خود می بایست با خداوند عیسی مسیح رابطه ای صمیمی برقرار کنید و هر روزه حضور او را در زندگی خود تجربه کنید و از طریق کلام او به صدای او گوش کنید و ارتباطی دو ط

Jul/12/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 68 بازدید 0  

آیا مطابق ده فرمانی که خدا به موسی داد، می بایست روز شنبه را مشاهده پاسخ

اغلب ادعا می شود که "خدا روز سبت را در باغ عدن برقرار کرد" و این بعلت ارتباط بین سبت و خلقت در خروج 20 : 11 است. اگر چه استراحت خدا در روز هفتم (پیدایش 2 : 3) سایه ای از قانون سبت در آینده ب

Jun/30/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 82 بازدید 0  

کتاب مقدس و کلام خدا در مورد موی بلند و ریش بلند مردان چه می مشاهده پاسخ

در عهد جدید و در ایمان مسیحی تنها در یک جا در رساله اول قرنتیان 11: 14 اشاره شده که داشتن موی بلند برای مرد عار می باشد و پولس رسول توصیه می کند که مردان در کلیسای قرنتس و دیگر کلیساها موهایشان را بلن

Jun/27/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 228 بازدید 0  

من فرزند یک خانواده ایماندارهستم و خودم هم در حدود ۵ سال هس مشاهده پاسخ

در باره سؤالی که کرده اید، بنده نمی توانم بصورت سیاه و سفید برایتان مشخص کنم که چگونه باید عمل کنید. عیسی مسیح در چنین موارد به ما وعده یاری و هدایت روح القدس را داده است و مسلما" انکار ایمان ما

Jun/27/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 108 بازدید 0