حقیر ایماندارم و از ارز مسافرتی استفاده کردم و یورو به قیمت مشاهده پاسخ

در باره این مطلب شما می بایست با سازمان یا کلیسایی که شما را به آن کشور دعوت کرده اند و این مبلغ را به شما پرداخت کرده اند، در میان بگذارید و شفاف باشید و نظر آنها را بپرسید که چگونه می بایست عمل کنید

Aug/12/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 220 بازدید 0  

مدت زمان نزدیک به سه سالی است که به همراه همسر و دخترم ترکیه مشاهده پاسخ

نمی دانم با گذر این زمان چه تصمیمی گرفته اید و آیا به ایران بازگشته اید یا خیر، اما اگر هنوز در ترکیه هستید، بسیار مهم است که در این مورد با شبان یا کشیش کلیسای محلی خود مشورت کنید و با هم دعا کنید و

Aug/12/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 238 بازدید 0  

چگونه یک انسان می تواند به صورت و شباهت عیسی مسیح تبدیل شود؟ مشاهده پاسخ

ایماندار به مسیح با پیروی او از طریق مطالعه کتاب مقدس و شنیدن صدای او از طریق کلامش و همکاری با روح خدا و داشتن رابطه ای صمیمی با مسیح و پرستش او و بودن در کلیسای مسیح و تراشیده شدن توسط جماعت کلیسایی

Aug/04/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 216 بازدید 0  

کدام انجیل را مطالعه کنم؟ مشاهده پاسخ

برای شروع مطالعه انجیلها، پیشنهاد می کنم انجیل لوقا را اول مطالعه کنید و بعد اناجیل مرقس و متی و یوحنا را. انجیل به معنای خبر خوش می باشد و این چهار پیرو عیسی مسیح زندگی و تعالیم و معجزات و اعمال و مر

Jul/31/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 239 بازدید 0  

آیا همه مسح خداوند را دارند؟ اگرنه چه کسانی مسح خداوند را دا مشاهده پاسخ

از دوم قرنتیان 1: 21 و اول یوحنا 2: 20 و 27 کاملا" مشخص است که مسح خدا  توسط حضور روح القدس در زندگی ایمانداران به مسیح وجود دارد اما در ضمن مسح خاصی برای خدمت خدا نیز وجود دارد که در ا

Jul/30/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 245 بازدید 0  

سلام چطور می توانم هم نجات را دریافت کنم و هم داشتن سلطنت هز مشاهده پاسخ

هدف ما رفتن به سلطنت هزار ساله مسیح نیست بلکه آزاد شدن از اسارت گناه توسط توبه از گناه و ایمان به قربانی مسیح بر صلیب و رستاخیر او از مردگان و شباهت هر روزه به مسیح با اطاعت از کلام خدا و دعا و همکاری

Jul/28/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 225 بازدید 0