من و همسرم هر دو ترنسکشوال بودیم که خیلی سال پیش تغییر جنسی مشاهده پاسخ

مسئله ای که شما مطرح کرده اید مسئله بسیار حساسی است و نیاز به مشاوره شخصی با شبانانی که در این امور مطالعه کافی و اطلاعات کافی کتاب مقدسی دارند، وجود دارد.  اما در کل، بنده به طور خلاصه این را

Sep/30/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 34 بازدید 0  

روشهای طلب بخشش و عذرخواهی کردن مشاهده پاسخ

تشریح وضعیت بحران : سكوت، جوابهای سـربـالا، درب قفل شده اتاق خواب، پریشـان خـاطـری، در ایـن شرایط میخواهید موی سر خود را بكنید، رك بگوییـم، دیگر فكری بنظرتان نمیرسد و نمی دانید چه بكنید. عذرخواهی از

Sep/10/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 71 بازدید 0  

دی اِن اِی روابط! مشاهده پاسخ

خصوصیات جسمی یک انسان در DNA وی گذاشته شده است. با درک اسراری که در DNA نهفته است ما می توانیم پی به طرز عمل بدنمان ببریم. اگر به کتاب پیدایش نگاه کنیم اسراری را می بینیم که ربط به روابط ما دارند که ا

Sep/10/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 47 بازدید 0  

آیا می دانستی؟ (به اطلاعات عمومی خود بیافزایید)! مشاهده پاسخ

آیا میدانستی که زرافه تار صوتی ندارد و لال است و نمیتواند هیچ صدایی از خود در آورد. آیا میدانستی که موشهای صحرایی چنان سریع تكثیر پیدا میكنند ،كه در عرض هجده ماه دو موش صحرایی قادرند یك میلیون فرزند

Sep/10/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 74 بازدید 0