آغازی بهتر در سال جدید مشاهده پاسخ

گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر، با اعتماد زمان حال ات را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز   شک هایت را باور نکن و هیچگاه به باورهایت شک ن

Dec/10/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 15 بازدید 0  

واعظانی که مردم به آنها گوش می سپارند مشاهده پاسخ

فکر می کنم علاوه بر شاخص های روحانی زندگی فرد و سلامت رابطه اش با خدا و با مردم و نیز تجارب روحانی که این حق را به شخص می دهد تا کلام را موعظه کند؛ داشتن دانش کلام خدا و مهارت در سخنوری نیزاز جمله مهم

Dec/10/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 10 بازدید 0  

انتخاب آنچه مستحق آن هستیم با ما است! مشاهده پاسخ

عقیدۀ "پاداش دادن و یا جبران کردن"، خیلی ها را اینروزها مضطرب می سازد. هم مسیحیان و هم غیر مسیحیانی که به اخلاقیات پایبندند با کلمۀ " استحقاق داشتن" مشکل دارند. دقیقاً به همین خاطر

Dec/10/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 9 بازدید 0  

در کریسمس به دنبال چه هستید؟ مشاهده پاسخ

دِیو گرووی روزی مهمان برنامۀ تلوزیونی Today از تلوزیون NBC بود. از او پرسیده شد که کریسمس را چگونه می بیند. او پاسخ داد که « من متوجه شدم که وقتی از مردم می پرسند که برای کریسمس چه چیزی می خواهی

Dec/10/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 90 بازدید 0  

دیدگاه و نظر یک ایماندار مسیحی چه تفاوتی با دیگر دیدگاههای غ مشاهده پاسخ

با مطالعه مقالات مختلف ما در وب سایت پرپاسخ متوجه دیدگاه ها و جهان بینی مسیحی و تفاوت آن با دیگر دیدگاه ها خواهید شد. توضیح تفاوت دیدگاه مسیحیت با دیگر دیدگاه ها امری است که نیاز به زمان طولانی و نوشت

Dec/05/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 20 بازدید 0  

حق الناس در مسیحیت به چه معناست؟ آیا ما در مسیحیت حق الناس د مشاهده پاسخ

در باره حق الناس یا بدهی ما به مردم، کتاب مقدس به روشنی اظهار می دارد که: " مدیون احدی به چیزی مشوید جز به محبّت نمودن با یکدیگر، زیرا کسی که دیگری را محبت نماید، شریعت را بجا آورده باشد.&qu

Dec/04/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0