سلام چطور می توانم هم نجات را دریافت کنم و هم داشتن سلطنت هز مشاهده پاسخ

هدف ما رفتن به سلطنت هزار ساله مسیح نیست بلکه آزاد شدن از اسارت گناه توسط توبه از گناه و ایمان به قربانی مسیح بر صلیب و رستاخیر او از مردگان و شباهت هر روزه به مسیح با اطاعت از کلام خدا و دعا و همکاری

Jul/28/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 53 بازدید 0  

آیا بخشش خداوند ما عیسی مسیح شامل افراد مغرضی که برای بخشش خ مشاهده پاسخ

کلام خدا به وضوح می فرماید وقتی شخص به گناهی مبادرت می ورزد می بایست کاملا" بازگشت کرده و توبه کند و با خون مسیح شسته شده و " گناه را ترک کند". اگر شخص مرتبا" به گناه خود ادامه دهد

Jul/24/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 46 بازدید 0  

قبل ازغسل تعمید سؤال پرسیده میشه؟ و اگه جواب بله هست لطفا کم مشاهده پاسخ

در زمان تعمید دادن شخص، از او سؤال می شود که آیا ایمان دارد که عیسی مسیح بخاطر گناهان او بر صلیب قربانی شد و سه روز پس از مرگش برخاست؟ و سؤال دومی که می شود این است که آیا اعتراف می کنید که عیسی مسیح

Jul/22/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 58 بازدید 0  

متأسفانه من جایی دروغی گفتم و نمی تونم به سادگی برم و بهشون مشاهده پاسخ

هر نوع دروغ و یا مکر و حیله ای از دید خدا در هر زمان چه در زمان تعمید و چه در زمان خطر و غیره قابل قبول نیست و گناه محسوب می شود. اگر شخص از این گناه توبه کند و حقیقت را بگوید و این گناه را ترک ک

Jul/22/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 77 بازدید 0  

سلام .براي همسرم در اتحاد دعا كنيد متاسفانه ايشون به دليل مشاهده پاسخ

حتما" برای همسر شما در دعا خواهیم بود و بنده برای پیگیری و نیز هر کمکی که از دستمان بر بیاید شما را به تیم پیگیری پرپاسخ معرفی خواهم کرد و آدرس ایمیل شما را به آنها منتقل می کنم تا تماس لازم با ش

Jul/18/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 60 بازدید 0  

توضیح این مسئله چگونه است: که شنیدن صدای خدا چطور هست و چطو مشاهده پاسخ

صدای خدا یا روح القدس را به طرق مختلف می شود شنید. در اکثر موارد خدا از طریق کلامش با انسانها صحبت می کند و اگر هم روح القدس چیزی به شخص بگوید می بایست مطابق کلام خدا باشد، چون روح القدس خود مؤلف کتاب

Jul/16/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 58 بازدید 0