خطرات هیپنوسیس و تمرینات یوگا مشاهده پاسخ

هیپنوسیس و یوگا از اعمال عرفانی است که اخیراً در دنیای امروزی رایج شده اند. هر عمل و عادتی که عمومی و رایج می شود الزاماً به این معنا نیست که بی خطر و مفید است. بسیاری از این آموزه ها و تمرینها برا

Jul/08/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 1  

احساس می کنم هر کار و هر گناهی که بر خلاف اراده خدا انجام می مشاهده پاسخ

تصویری که بسیاری از خدا در ذهن خود دارند، تصویری کاملاً مخدوش و غیرواقعی از خدا می باشد. خدا ما را نه به خاطر کارهای خوب ما، ما را دوست دارد و نه به خاطر اعمال اشتباه و گناهانمان از ما نفرت دارد! خ

Jun/21/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 24 بازدید 0  

هشت حقیقت برای موفقیت مشاهده پاسخ

این نکات بر اساس مزمور 91 می باشند: 1. من در ستر حضرت اعلی ساکن می شوم و در زیر سایۀ محافظ و پیروزمند او قرار دارم. خداوند ملجا و قلعۀ من است و او خداوندی است که به او توکل دارم (بر اساس آیه های 1 و

Jun/19/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 37 بازدید 2  

بازگشت روح پلید!!! مشاهده پاسخ

متی 12:‌ 43-45. در تجربه برخی افراد، عناصر این داستان با واقعیت زندگی منطبق نیست‌. علت آن این است كه باور ندارند كه شیطان یا ارواح پلید وجود دارند یا هرگز بطور واقعی با ارواح پلید مواجه نشد

Jun/19/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 33 بازدید 1  

حُکم نکنید! شریعت و فیض مشاهده پاسخ

حکم نکنید، مبادا بر شما حکم شود در نظر بیشتر ایمانداران کسانیکه مثلاً گناهان جنسی انجام می دهند "لغزش خورده" محسوب می شوند. حس کردم خدا با من در مورد بدترین گناه صحبت می کند: حکم کردن درب

Jun/19/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 29 بازدید 0