من سال ها مسلمان بودم ولی الآن نمی توانم بفهمم تعالیم مسیح د مشاهده پاسخ

سؤال شما برای بنده روشن و واضح نیست. اما اگر منظورتان این است که در باره مسائلی مانند وضو یا غسلهای مختلف عیسی مسیح چه تعلیمی داده است؟ پاسخ کتاب مقدس این است: در دوران عهدعتیق وقتی خدا توسط یک قوم

Nov/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 22 بازدید 1  

آیا در روزهایی که در روزه هستیم می توانیم رابطه زناشویی داشت مشاهده پاسخ

پولس رسول در رساله اول قرنتیان 7: 5 اشاره می کند که به منظور روزه و دعا، زن و شوهر برای مدتی از آمیزش جنسی خودداری کنند. پس کاملاً مشخص است که به منظور رعایت احترام وقت دعا و روزه و نیز سپردن وقت خاص

Nov/03/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 11 بازدید 0  

آیا تعمید آب بعد از توبه و نیز آیا تعمید آب زمان نوزادگی یکی مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس حتی یک نمونه از تعمید کودکان وجود ندارد و کلیساهایی که به چنین تعلیمی روی آورده اند تنها از روی گمانه زنی و حدس می باشد. در انجیل قید شده است که هر که ایمان آورد می بایست تعمید بگیرد و ای

Nov/03/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 10 بازدید 0  

آیا واقعاً توبه از گناه باعث پاکی شخص می شود؟ مشاهده پاسخ

توبه در کتاب مقدس فقط اعلان پوزش و عذرخواهی معنا نمی دهد بلکه تغییر جهت کامل فکری را شامل می شود و در ضمن توبه یعنی تغییر جهت کامل مسیر فکری، می بایست به همراه ثمره زندگی پاک باشد یعنی توبه

Oct/21/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 878 بازدید 7  

از دید مسیحیت اگر کسی کار خلافی مثل قتل یا کارهای دیگه بکنه مشاهده پاسخ

عیسی مسیح فرمود: پادشاهی من از این جهان نیست! پس ما مسیحیان که به کلام خدا ایمان داریم و عیسی مسیح خداوند را پیروی می کنیم در واقع متعلق به پادشاهی خدا هستیم. مسائلی مثل دزدی و قتل و خلافهای مختلف دیگ

Oct/12/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 45 بازدید 0  

یک مسیحی چه احکامی را باید رعایت بکنه تا در گروه مسیحیان خوب مشاهده پاسخ

مسیحی کسی است که پیرو عیسی مسیح است و هر روزه همه زحمات را به جان می خرد که عیسی مسیح را خدمت و پیروی کند. مسیحی کسی است که عیسی مسیح او را از گناهانش و عواقب آن پاک کرده و به او زندگی تازه بخشیده. در

Oct/08/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 59 بازدید 0