می خواستم بدونم چرا در عهد جدید عیسی مسیح در مورد هر خوردنی مشاهده پاسخ

برای کسب پاسختان، لینکی در وب سایت پرپاسخ دات کام موجود است که برایتان در زیر می فرستم. لطفاً به دقت آن را مطالعه فرمایید: http://www.porpasokh.com/Content/Question/948c9e4d-9e89-4c67-a722-c5596b47

Mar/05/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 15 بازدید 0  

آیا در مسیحیت دوستی بین پسر و دختر جایز است؟ با اینکه ه مشاهده پاسخ

در مسیحیت دوستی پاک و بی آلایش و بدون هر گونه سوء استفاده ای، چه مالی و چه روانی و چه جنسی، به هیچ عنوان مورد نکوهش قرار نگرفته است.  هر مسیحی آزاد است که دوستان پسر یا دختر داشته باشد و با آنها

Mar/01/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0  

با اینکه بعضی از ایمانداران و نوکیشان مسیحی، مسلمانزاده و اس مشاهده پاسخ

پیشنهاد بنده به دوستان مسلمان زاده که مسیحی شده اند این بوده که اسم اسلامی خویش را نگه دارند، تا شهادتی باشد به تغییر و تبدیلی که مسیح در آنها ایجاد کرده است. اما به هر حال، این مسئله مسئله ای سلیقه ا

Mar/01/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 0  

نظر کتاب مقدس در مورد پول حلال و حرام با ذکر آیات چیست؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس در باره کسب درآمد از طریقهای ناسالم مانند قمار و طمع بیهوده به مال و منال دیگران یا حتی با حرص و ولع دنبال مال دنیا بودن و عدم قناعت در زندگی مسیحی را امری گناه آلود و در واقع به قول شما مال

Feb/27/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 14 بازدید 0  

سه جزء ایمان نجات بخش چیست؟ مشاهده پاسخ

برای کسب نجات، حائز اهمیت است که شخص از راههای گذشته خویش پشیمان شده باشد و تصمیم گرفته باشد، مسیری کاملاً مخالف سابق را آغاز کند. به این عمل توبه و بازگشت از گناه می گوییم. در مرحله بعدی پذیرش کار

Feb/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 50 بازدید 1  

من در ایران زندگی می کنم و یک کارگر هستم که در شرکتی مشغول ک مشاهده پاسخ

دادن ده یک امری داوطلبانه است و دادن آن بالاجبار امری اشتباه است. کلام خدا می فرماید: " خدا بخشنده خوش را دوست دارد." اگرچه دادن ده یک نوعی همکاری در کار خداست و نیز سرمایه گذاری در کار خ

Feb/14/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 32 بازدید 0