گوسفندی که به میان گرگها رفت... مشاهده پاسخ

دو علامت مهم و یا بعبارتی دو وظیفه حساس و کلیدی شبان نیکو بودن اینست که شبان نیکو ابتدا گوسفندان خود را در برابر هرگونه خطردزدان و یا حمله حیوانات درنده ای مثل گرگ محافظت کند. داود برای اثبات غیرتش

Jun/01/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 6 بازدید 0  

نوروز همراه با محبت خدا مشاهده پاسخ

در این روزهای زیبای نوروزی که سال جدید ایرانی را با بهار آغاز میکنیم٬ بهاری که مظهر عشق٬ محبت و بخشش است٬ چه خوب است در شناخت خدای خود و درک نقشه او از خلقت خود بیشتر عمیق شویم و برای این هدف والا خود

Jun/01/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 9 بازدید 0  

پیغام روز پنطیکاست: خانه سه طبقه پنطیکاست مشاهده پاسخ

من میخواهم در روز پنطیکاست که روز جاری شدن روح القدوس برکلیسا میباشد توجه شما را به یک خانه سه طبقه ای جلب کنم که سه نوع شخصیت متفاوت در طبقات مختلف آن زندگی میکردند. چنانکه می دانید بعد ازقیام ازم

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 25 بازدید 0  

تنها، در حضور خدا مشاهده پاسخ

و یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی میگرفت پیدایش 24: 32 معمولا تنهائی چیز خوبی به نظر نمی رسد و مردم این دوره زمانه کمتر فرصتی برای تنهائی و خلوت گرفتن با خود و خدا پیدا میکنند یا میلی

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 9 بازدید 0  

بدهکار طلبکار مشاهده پاسخ

یکی از مهمترین روشهای آموزشی که مسیح در خدمت پر جلال خویش در امر تعلیم و تربیت شاگردان در پیش گرفت استفاده از داستانها و مثلها بود. مسیح خداوند حقایق عمیق زندگی الهی را و نکاتی که در رابطه با رستگا

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 9 بازدید 0  

خدمت به شبان خود مشاهده پاسخ

اجازه دهید با قسمتی از کلام در رومیان 1 : 8 ـ 12 شروع کنیم. پولس به کلیسا می نویسد: " اوّل شکر می کنم خدای خود را به وساطت عیسی مسیح دربارۀ همگی شما که ایمان شما در تمام عالم شهرت یافته است، زیر

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 8 بازدید 0