مرثیه ای برای یوشیا! به یاد شهید کلیسای ایران کشیش مهدی دیبا مشاهده پاسخ

" به خاطره کشیش مهدی دیباج " سال خجسته، سال برکت*، سالی که کلام خدا در خانه خدا بواسطه مرد خدا پیدا شد. کلامی که خود را سالیان از جفای منسی و آمون و جور ستم پیشگان و بت پرستان زمانه پنه

Jul/11/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 22 بازدید 0  

زمان امتحان؟ مشاهده پاسخ

هروقت خود را در امتحانی می یابید، همشیه بدان که دلیلی برای آن وجود دارد، درحقیقت یک دلیل خوب. امتحانها برای آنند که: چیزی را برای ما آشکار کنند: وقتی خدا اجازه می دهد که فشار و یا امتحانی در زند

Jul/11/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 18 بازدید 0  

نوروز همراه با محبت خدا مشاهده پاسخ

در این روزهای زیبای نوروزی که سال جدید ایرانی را با بهار آغاز میکنیم٬ بهاری که مظهر عشق٬ محبت و بخشش است٬ چه خوب است در شناخت خدای خود و درک نقشه او از خلقت خود بیشتر عمیق شویم و برای این هدف والا خود

Jul/11/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 15 بازدید 0  

بگذار خورشید دخالت کند مشاهده پاسخ

وقتی عیسی مسیح پطرس را برای اولین بار در کناره دریای جلیل دید پطرس در قایق مشغول ماهیگیری بود ( انجیل متی فصل چهار آیه هیجده تا بیست ) و بعد از قیام هم وقتی برای آخرین بار او را در کناره دریای طبریه د

Jul/11/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 0  

مسیحیان همجنس گرا مشاهده پاسخ

در زمان حاضر، همجنس‌گرایی وهمجنس‌خواهی یکی از ناهنجاریهایی است که هر چند هماهنگی و سازگاری با نهاد آدمی ندارد، ولی رفته رفته به گونه‌ای گسترش می‌یابد که پرچم رنگین کمانی خود را در

Jul/11/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 12 بازدید 1