درسی از غازهای مهاجر! مشاهده پاسخ

غازهای پرنده با پرواز گروهی حداقل 71 درصد، مسیر بیشتری را می پیمایند تا این که بخواهند به تنهایی پرواز کنند. کلیسا کمک می کند که با مشکلات زندگی مواجه شویم. نکته دیگر: غازهای عقبی از خود صد

Dec/02/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 1  

با اصل 90 به 10 زندگی تان را متحول سازید! مشاهده پاسخ

قبل از اینکه بخواهید اصل 90 به 10 را بخوانید باید بدانید که این اصل تمامآ مربوط به عکس العمل شما نسبت به اتفاق های مختلف است. اینکه این اصل زندگی شما را متحول خواهد کرد یا نه به عکس العمل شما نسبت به

Dec/02/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 1  

در اندیشه فردا مباشید! مشاهده پاسخ

پس در انديشه فردا مباشيد ، زيرا فردا انديشه خود را خواهد كرد.» متي 6: 34  مردی اسكاتلندی قصد داشت با قطار از گلاسگو به لندن برود. در گلاسگو بليطی تا اولين ايستگاه خريد؛ در اولين ايستگاه ،

Dec/02/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 18 بازدید 2  

یک انسان مسیحی از چه سنی برای کارهایی که انجام می دهد باید ب مشاهده پاسخ

کتاب مقدس سن ثابتی را برای تصمیم گیری و انتخاب ایمان به مسیح و پیروی از او نام نبرده بلکه فرموده از زمانی که شخص قادر به تشخیص خوب و بد می باشد، مسئول شمرده می شود. مسئله تشخیص خوب و بد در میان ا

Nov/27/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0  

ازدواج در مسیحیت ؟ روزه در مسیحیت؟ چند نوع عید وجود دارد لطف مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤالات شما لینکهای مربوطه زیر را از وب سایت پرپاسخ برایتان ارسال می کنم: در باره ازدواج: http://www.porpasokh.com/Content/Question/1a92a6c8-f004-42b8-9b00-8f244ed646c3 در باره روزه

Nov/19/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 29 بازدید 0  

شهادت  نامه وگواهی مسیحی: شما چگونه شهادت داده اید؟ مشاهده پاسخ

اولین سؤالی  که بعد از ایمان مسیحی از شما پرسیده می شود این است که چرا مسیحی شده اید؟ چه عاملی باعث شد که به مسیح ایمان آورید؟ در کلیساها وجماعات مسیحی اسم آن را شهادت می نامند. این اعتراف واقرار

Nov/18/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 67 بازدید 1