واعظانی که مردم به آنها گوش می سپارند مشاهده پاسخ

فکر می کنم علاوه بر شاخص های روحانی زندگی فرد و سلامت رابطه اش با خدا و با مردم و نیز تجارب روحانی که این حق را به شخص می دهد تا کلام را موعظه کند؛ داشتن دانش کلام خدا و مهارت در سخنوری نیزاز جمله مهم

Dec/10/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 0 بازدید 0  

انتخاب آنچه مستحق آن هستیم با ما است! مشاهده پاسخ

عقیدۀ "پاداش دادن و یا جبران کردن"، خیلی ها را اینروزها مضطرب می سازد. هم مسیحیان و هم غیر مسیحیانی که به اخلاقیات پایبندند با کلمۀ " استحقاق داشتن" مشکل دارند. دقیقاً به همین خاطر

Dec/10/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 0 بازدید 0  

در کریسمس به دنبال چه هستید؟ مشاهده پاسخ

دِیو گرووی روزی مهمان برنامۀ تلوزیونی Today از تلوزیون NBC بود. از او پرسیده شد که کریسمس را چگونه می بیند. او پاسخ داد که « من متوجه شدم که وقتی از مردم می پرسند که برای کریسمس چه چیزی می خواهی

Dec/10/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 6 بازدید 0  

دیدگاه و نظر یک ایماندار مسیحی چه تفاوتی با دیگر دیدگاههای غ مشاهده پاسخ

با مطالعه مقالات مختلف ما در وب سایت پرپاسخ متوجه دیدگاه ها و جهان بینی مسیحی و تفاوت آن با دیگر دیدگاه ها خواهید شد. توضیح تفاوت دیدگاه مسیحیت با دیگر دیدگاه ها امری است که نیاز به زمان طولانی و نوشت

Dec/05/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 4 بازدید 0  

حق الناس در مسیحیت به چه معناست؟ آیا ما در مسیحیت حق الناس د مشاهده پاسخ

در باره حق الناس یا بدهی ما به مردم، کتاب مقدس به روشنی اظهار می دارد که: " مدیون احدی به چیزی مشوید جز به محبّت نمودن با یکدیگر، زیرا کسی که دیگری را محبت نماید، شریعت را بجا آورده باشد.&qu

Dec/04/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 4 بازدید 0  

گاهشماری از زندگی پدر بزگوار سِت یقنظر- زندگی با عیسی مسیح خ مشاهده پاسخ

سِت یقنظر در ۱۳ فوریه ۱۹۱۱ در ایران متولد شد. سِت به معنای " مسح شده " یا "تخصص یافته" میباشد و این نام به درستی انتخاب شده بود. او زندگی ارزنده ای راسپری کرد که کاملاً به خدا تقدی

Dec/02/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 1