من خیلی سعی می کنم مثل مسیح باشم، ولی نمی تونم. خیلی از دست مشاهده پاسخ

مسلماً ما هنوز به کمال نرسیده ایم و حتی پولس رسول نیز در رومیان فصل 6 و 7 در باره جنگی که در درون خود دارد تا از شریعت خدا اطاعت کند، سخن به میان می آورد. خدا، پس از ایمان آوردن ما به عیسی مسیح، روح ق

Apr/26/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 51 بازدید 0  

ملکوت خدا را چگونه برای شخص غیر مسیحی توضیح بدیم؟ مشاهده پاسخ

برای درک صحیح از ملکوت خدا برای افرادی که هنوز مسیح را نپذیرفته اند، مطالب ساده زیر را می توان بیان کرد: 1- ملکوت خدا، از سلطه و پادشاهی خدا بر وجود و خانواده و جامعه ما سخن می گوید. 2- ملکوت خد

Apr/21/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 41 بازدید 0  

من در محل کارم همکاری دارم که شدیداً ضد خدا و پیغمبر و دین و مشاهده پاسخ

شما همان کاری را بکنید که وقتی عیسی مسیح را به طرف تپه جلجتا می بردند و بر روی او آب دهان می انداختند و به او ناسزا می گفتند کرد! یعنی دعای بخشش برای چنین شخصی و محبت کردن ایشان. تا می توانید ایشان را

Apr/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 66 بازدید 0  

چرا تعمید می گیریم؟ مشاهده پاسخ

تعمید در آب به همراه ایمان آوردن به مسیح می باشد و در واقع با تعمید آب اعتراف می کنیم که به مسیح ایمان آورده ایم و تولد تازه می یابیم. توبه از گناهان و ایمان به عیسی مسیح خداوند و به همراه آن، تعمید آ

Apr/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 69 بازدید 0  

آیا یک مسیحی می‌تواند در ماه رمضان مانند مسلمانان روزه بگیرد مشاهده پاسخ

در هیچ جای کتاب مقدس نوشته نشده که یک مسیحی می بایست در ماه رمضان به همراه مسلمانان روزه بگیرد!!! در ضمن هدف و روش روزه ما مسیحیان با آنچه در ماه رمضان اتفاق می افتد، کاملاً متفاوت است. البته با

Apr/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 42 بازدید 0  

آیا زنان می تونن بشارت یا تعلیم بدن؟ مشاهده پاسخ

زنان در کتاب مقدس، مبشرین قوی ای بوده اند و هستند و نیز در کلام خدا می خوانیم که پرسکله که یک زن بود، یکی از رسولان را بنام اپُلُس تعلیم داد و تربیت کرد. لطفاً به اعمال رسولان 18: 26 مراجعه فرمایید. د

Apr/13/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 37 بازدید 0