اگرایمانداری مرتکب شهوت و گناه بشه آیا نجاتش را از دست می ده مشاهده پاسخ

شهوت را خدا در بشر خلق کرده و به خودی خود امری گناه آلود نیست، اما تسلیم شهوت شدن خارج از محدوده ای که خدا قرار داده یعنی محدوده تعهد ازدواج، زنا نامیده می شود و جزو گناهان محسوب می شود که خدا در باره

Sep/27/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 209 بازدید 0  

چرا بشارت دادن مهم است؟ مشاهده پاسخ

به دلایل زیر بشارت امری بسیار ضروری می باشد: 1- اولا" عیسی مسیح خداوند به شاگردانش امر فرموده که به تمام عالم بروند و انجیل را موعظه کنند و ملتهای جهان را شاگرد او بسازند(انجیل متی 28: 19) و ش

Sep/26/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 293 بازدید 2  

چگونه یک ایماندار واقعی را از غیرواقعی تشخیص دهیم؟ نشانه های مشاهده پاسخ

البته این امر کاملا" صحیح است که قاضی و داور همه ما خداست و اوست که در باره اصالت یا عدم اصالت ایمان اشخاص می تواند قضاوت عادلانه نهایی را داشته باشد. اما چند نکته برای تشخیص ایمانداران صادق خداو

Sep/24/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 270 بازدید 1  

راجع به پریود زن سؤالاتی داشتم: راسته که میگن زنی که پریود مشاهده پاسخ

در عهد عتیق، قوانینی برای قوم یهود که با وضعیت و موقعیت جغرافیایی و تاریخی مشخص این قوم در آن زمان مناسبت داشت، توسط خدا وضع شده بود و یکی از این قوانین مسئله ای است که شما در سؤال خود قید کرده اید. ا

Sep/18/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 214 بازدید 0  

برای اینکه یک مسیحی کامل شوم باید چه کارهایی انجام بدهم؟ مشاهده پاسخ

برای داشتن زندگی مقدس در اراده و خواست خدا نکات زیر مهم است و با هم سبب این زندگی می شوند: 1- توبه و بازگشت کامل از زندگی گذشته و گناهانمان و ایمان قلبی به عیسی مسیح به عنوان کسی که جریمه گناهان ما

Sep/16/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 319 بازدید 1  

با سلام . آیا ما مسیحیان میتوانیم از غذای نذری کسانی که دی مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روز به خیر، کلام خدا به روشنی اصل بسیار مهمی را به ما یادآوری می کند که برای یک مسیحی همه چیز جایز است اما هر چیزی مفید نیست! منظور چیست؟ در کلام خدا اشاره شده است که در صور

Sep/11/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 147 بازدید 2