آیا ما مسیحیان می توانیم ملی گرا باشیم؟ مشاهده پاسخ

در سالهای اخیر این سؤال بسیار مطرح می شود که آیا مسیحیان که خوانده شده اند تا نور جهان باشند و تمام امتها را بشارت دهند، نبایست دید یک جهان واحد را داشته باشند و ملی گرا نباشند؟ منشاء ملتها: در

May/14/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 53 بازدید 1  

اگر یک ایماندار سر سفره افطار مسلمانان بنشیند آیا از نظر ایم مشاهده پاسخ

عیسی مسیح پیروان خود را نور و نمک این جهان نامید و بودن ما در چنین مراسمی در صورتی که نور ما تابیده نشود و نمک انجیل مزه آن محفل نباشد، بجز تأثیرات منفی آن مجلس، در راه بازگشت از این مجالس چیزی بجز تأ

May/13/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 29 بازدید 0  

من که بعد از ایمان واقعی به مسیح (قبلا اصلا نمیدانستم که مسی مشاهده پاسخ

متأسفانه نوشتجات شما برای ما واضح و روشن نیست و سؤال شما مبهم است. لطفاً با تیم پیگیری پرپاسخ تماس بگیرید و سؤالات خود را برای آنها به روشنی و وضوح بیان کنید و پاسخ خود را از آنها دریافت کنید. موفق

May/10/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 35 بازدید 0  

سلام به گل های مسیح، کمک به یه کسی باید چگونه باشد؟ واضح تر مشاهده پاسخ

دادن هدیه به کسی یا کمک به کسی از نظر مالی جوانب مختلف داره که قابل بحثه و بنده نمی تونم فی البداهه بگم شما چه باید بکنید. برای کمک و راهنمایی بیشتر شما، با توجه به اینکه نیاز به مشاوره شخصی دارید، آد

May/09/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 35 بازدید 0  

آیا حتما غسل تعمید رو باید روحانی کلیسا برایمان انجام دهد یا مشاهده پاسخ

در هیچ جای کتاب مقدس شاهد این مسئله نیستیم که تأئید کنند تعمید شخص توسط خودِ شخص باشد. در همه موارد شخصی که از نظر روحانی بلوغ دارد، مانند یحیی یا رسولان مسیح و کشیشان، افراد را تعمید می دادند و هیچگا

May/07/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 50 بازدید 0  

زمانی که خداوند میگه گناهان من بخشیده میشه زمانی که به عیسی مشاهده پاسخ

بخشیدن گناه شخص از جانب خدا به هیچ عنوان مجازات شخص در جامعه را کاهش نمی دهد و از بین نمی برد. شخصی که دزدی یا قتل کرده، وقتی قلباً توبه می کند و تسلیم عیسی مسیح می شود، گناهانش از جانب خدا بخشیده می

Apr/29/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 42 بازدید 0