اصول مسیحیت چیست؟ چرا باید مسیح را پیروی کنم؟ اگر کتاب م مشاهده پاسخ

سؤالات مطرح شده شما بطور مفصل در مقالات متعدد موجود در وب سایت پرپاسخ قابل مطالعه و بررسی می باشد. از شما دعوت می کنم به وب سایت پرپاسخ مراجعه کرده و پاسخ سؤالات خود را در آنجا مطالعه کنید و در صورتی

Oct/21/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 54 بازدید 0  

در مورد خودشیفتگی توضیح بدید و اینکه ما ایمانداران چگونه می مشاهده پاسخ

در سالهای اخير، جامعه ايرانی وحتی كليساهای فارسی زبان، شاهد فراگيری يك اختلال رفتاری يا شخصيتی به نام  نارسيسم يا خود شفتگی بوده كه به علت عدم شن

Oct/18/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 79 بازدید 0  

آیا ما فقط باید به مسیحیان محبت کنیم یا باید به غیر ایماندار مشاهده پاسخ

خدا جهان را محبت نمود ….. آیه معروف یوحنا 3: 16 همه جهان را شامل می شود واز طرفی از نظر پولس محبت برترین عطایا می باشد: اما سه چیز می ماند که برترین آنها محبت است. محبت مسیحی بطرف همه انسا

Oct/08/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 77 بازدید 0  

آیا مسیحیان باید خود را یک فرد مذهبی بدانند؟ مشاهده پاسخ

تفکر جدیدی حاکم  بربخشی از مسیحیت امروز شده و این تلقین را ایجاد می کند که مسیحیت دین ومذهب نیست،  بلکه یک آیبن عرفانی، که درآن هیچ موازین واصولی جای ندارد. آنها می گویند در گ

Oct/05/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 78 بازدید 0  

آیا مسیحیان و یا ایمانداران مجازبه نوشیدن مشروبات الکلی می ب مشاهده پاسخ

آیات متعددی به ما سفارش می کنند که از مصرف نوشیدنی های الکلی خودداری کنیم ( لاویان فصل 10 آیه 9؛ اعداد فصل 6 آیه 3؛ تثنیه فصل 29 آیه 6؛ داوران فصل 13 آیه های 4، 7، 14؛ امثال فصل 20 آیه 1 و فصل 31 آیه

Oct/04/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 112 بازدید 0  

آیا در مسیح برای پریودی یا خودارضایی، غسلی هست؟ یا فقط آب کش مشاهده پاسخ

خودارضایی نه تنها یکی از روشهای انحرافی در ارضای میل جنسی است، بلکه یک بیماری اختلال شخصیتی است. اعمالی که به خود ارضائی منتهی می شوند، گناه آلود می باشند. خود ارضائی نتیجۀ نهایی افکار

Oct/04/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 88 بازدید 0