وضعیت قرمز! مشاهده پاسخ

ای حبیبان هر روح راقبول مکنید بلکه روح هارا بیازمائید که از خدا هستند یا نه. زیرا که انبیای کَذّبۀ بسیار به جهان بیرون رفته اند! به این روح خدا را می شناسیم: هر روحی که ...اول یوحنا 4 : 1 - 6 "رو

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 0  

اعتلای روحانی در اطاعت محض است! مشاهده پاسخ

و او در ایام بشریت خود چونکه با فریاد شدید و اشکها، نزد او که به رهانید نش از موت قادر بود، تضرع و دعای بسیار کرد و بسبب تقوای خویش مستجاب گردید، هرچند پسر بود، مصیبت هائی که کشید اطاعت را آموخت و کام

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0  

محبت، مجری کامل شریعت! مشاهده پاسخ

مدیون احدی به چیزی مشوید، جز محبت نمودن به یکدیگر، زیرا کسی که دیگری را محبت نماید شریعت را بجا آورده باشد زیرا که"زنا مکن، قتل مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده ، طمع مورز" و هر حکمی که دیگر هس

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 0  

شما با ارزش هستید! مشاهده پاسخ

تا بحال به ارزشتان فکر کردید؟ آیا میدانید ارزش انسان را چگونه و چه کسی تعیین میکند؟ آیا مقدار حساب بانکی شخص؟!! آیا میزان شهرت و معروفیت شخص؟!! آیا توانایی های شخص مثل استعدادها و ذوق هنری ملاک هست؟!

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 28 بازدید 0  

همچون سنگی صاف بر پیشانی جُلیات باش! مشاهده پاسخ

آنچه در ماجرای شکست جُلیات کمتر به دیده می‌آید آن سنگ صاف و کوچکی است که بر پیشانی جُلیات برخورد کرد و او را به زمین انداخت. ایکاش هر یک از ما نیز همانند آن سنگ ِ صاف و مالیده باشیم تا جُلیاتهای

May/31/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 22 بازدید 0