چگونه یک ایماندار واقعی را از غیرواقعی تشخیص دهیم؟ نشانه های مشاهده پاسخ

البته این امر کاملا" صحیح است که قاضی و داور همه ما خداست و اوست که در باره اصالت یا عدم اصالت ایمان اشخاص می تواند قضاوت عادلانه نهایی را داشته باشد. اما چند نکته برای تشخیص ایمانداران صادق خداو

Sep/24/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 237 بازدید 1  

راجع به پریود زن سؤالاتی داشتم: راسته که میگن زنی که پریود مشاهده پاسخ

در عهد عتیق، قوانینی برای قوم یهود که با وضعیت و موقعیت جغرافیایی و تاریخی مشخص این قوم در آن زمان مناسبت داشت، توسط خدا وضع شده بود و یکی از این قوانین مسئله ای است که شما در سؤال خود قید کرده اید. ا

Sep/18/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 192 بازدید 0  

برای اینکه یک مسیحی کامل شوم باید چه کارهایی انجام بدهم؟ مشاهده پاسخ

برای داشتن زندگی مقدس در اراده و خواست خدا نکات زیر مهم است و با هم سبب این زندگی می شوند: 1- توبه و بازگشت کامل از زندگی گذشته و گناهانمان و ایمان قلبی به عیسی مسیح به عنوان کسی که جریمه گناهان ما

Sep/16/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 307 بازدید 1  

با سلام . آیا ما مسیحیان میتوانیم از غذای نذری کسانی که دی مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روز به خیر، کلام خدا به روشنی اصل بسیار مهمی را به ما یادآوری می کند که برای یک مسیحی همه چیز جایز است اما هر چیزی مفید نیست! منظور چیست؟ در کلام خدا اشاره شده است که در صور

Sep/11/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 135 بازدید 2  

دوست مسلمانی دارم که نسبت به بنده دچار سوء تفاهمی شده و من ت مشاهده پاسخ

شاگردان و مریدان مسیح می بایست در اثر قدمهای او گام بردارند یعنی آنانی که خود را دشمنان ما می دانند و حتی لعنمان می کنند برایشان برکت بطلبیم و آنها را محبت کنیم. مسیحیان اولیه با نشان دادن محبت عملی خ

Sep/02/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 125 بازدید 0  

من دو سؤال داشتم: سؤال اول اینکه خواهر و مادر من در ایران هس مشاهده پاسخ

یک مسیحی با ترس از شیطان و ارواح پلید روزهایش را سپری نمی کند! اگر شخصی که پیرو مسیح است هر روزه کلام خدا را بخوبی مطالعه کند و هویت خود را در مسیح از طریق کلام خدا بشناسد و بداند که چه اقتداری بر شری

Sep/02/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 119 بازدید 0