روح القدس به چه صورت باعث تغییر در رفتار و گفتار و شخصیت شما مشاهده پاسخ

با تسلیم شدن شخص مؤمن به روح القدس که از طریق مکاشفه کردن کلام خدا که مانند آینه ای ایرادات و اشکالات شخصیتی ما را به ما ظاهر می سازد و اصلاح آنچه او به ما نشان می دهد، رفتار و گفتار و شخصیت

Aug/08/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 33 بازدید 0  

زندگی با عیسای قیام کرده مشاهده پاسخ

نوع نگرش ما به عیسی تعیین کننده نوع زندگی ما در او است. شناختی که ما از عیسی داریم خیلی مهم هست و دقیقا رابطه ای مستقیم با عملکردها و عکس العمل های ما دارد. در اناجیل وقتی که ما زندگی عیسی را مط

Aug/01/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 60 بازدید 1  

تسلیمی جابرانه یا انتخابی عاشقانه مشاهده پاسخ

برخی براین باورند که مسیحیت عاری از قوانین و دستورالعملهای شریعت گونه یهودی است و به این سبب آنان که مسیحیت را بدعتی یهودی مآب می‌پندارند فاقد صلاحیتش انگاشته ونظام اخلاقیات مسیحی را گرفتار بی&zw

Aug/01/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 53 بازدید 1  

باید عینکم را عوض کنم! مشاهده پاسخ

بسیاری از روانشناسان و متفکرین بر این باورند که عملکرد آدمی محصول جهان بینی اوست و نه تنها عملکرد بلکه شخصیت آدمی محصول نگرش و برداشت او از خود، دیگران و طرز نگاه اوست و به قول معروف "تو آنچیزی ه

Aug/01/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 49 بازدید 0  

یوسف، شاخه ای بر آمده از پرچین باغِ پارسایی مشاهده پاسخ

هنگا میکه برادران غيور يوسف ، پی فرصتی بودند تا از دست روياهای او خلاص شوند ، پيش ‎‏از اين يعقوب‏ دلزده از شهر آشوبی و طغيان پسران خود، به حاشيه امن بيت ئيل پناه جست و چون آبها از آسياب اف

Aug/01/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 31 بازدید 0