فیض سخاوتمند بودن! مشاهده پاسخ

" چنانکه در هر چیز ممتازید، در ایمان، در بیان، در معرفت، در شور و حرارت بسیار، و در محبـتتان به ما ـ پس در این فیض بخشندگی نیز گوی سبقت را بربایید. " ( دوّم قرنتیان 8 : 7 ). حقیقتاً شما چقد

Jun/03/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 46 بازدید 0  

با خدا و خود، صادق باشید! مشاهده پاسخ

" دو نفر یکی فریسی و دیگری باجگیر به هیکل رفتند تا عبادت کنند. آن فریسی ایستاده، بدینطور با خدا دعا کرد که خدایا تو را شکر می کنم که مثل سایر مردم حریص وظالم و زناکار نیستم و نه مثل این باجگیر. ه

Jun/03/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 49 بازدید 0  

وقفه الهی مشاهده پاسخ

برای موسی آنروز یک روز کاملاً معمولی بود که آن بوتۀ مشتعل بر او نمایان شد. اتفاقی که در آن بیایان گرم نادر نبود، ولی این بار بوتۀ مشتعل به سوختن خود ادامه می داد. وقتی او برای دیدن آن بوته رفت، خ

Jun/03/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 41 بازدید 0  

پیام نوروزی مشاهده پاسخ

با عرض شاد باش به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز و جشن باستانی به تمامی هموطنان عزیز بار دیگر نوروز فرا رسید نمی دانم چندمین بهار زندگیتان است؟ اما برخی را عادت براین است که سن خود را بر مبنای دیدن تعد

Jun/01/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 37 بازدید 0  

چه زنجیرهایی شما را در بند کشیده؟ مشاهده پاسخ

پس چه گوییم؟ آیا در گناه بمانیم تا فیض افزون گردد؟ حاشا! مایانی که از گناه مردیم، چگونه دیگر در آن زیست کنیم؟...زیرا این را می‌‌دانیم که انسانیت کهنهٔ ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشت

Jun/01/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 34 بازدید 0  

چه زنجیرهایی شما را در بند کشیده؟ مشاهده پاسخ

پس چه گوییم؟ آیا در گناه بمانیم تا فیض افزون گردد؟ حاشا! مایانی که از گناه مردیم، چگونه دیگر در آن زیست کنیم؟...زیرا این را می‌‌دانیم که انسانیت کهنهٔ ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشت

Jun/01/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 29 بازدید 0