رومیان ۱۳ : ۱ خیلی شفاف و ساده از ما ایماندران در خصوص عملم مشاهده پاسخ

در تفسیر کلام خدا و نیز در شکل گیری یک آموزه یا تعلیم کتاب مقدسی، رعایت این مسئله بسیار حائز اهمیت است که فقط به یک یا دو آیه در کتاب مقدس اکتفا نکنیم و به تمام متن کتاب مقدس وفادار باشیم. وقتی به مجم

Jan/10/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 11 بازدید 0  

چگونه بدانیم و مطمئن باشیم که به عنوان یک ایماندار حضور خدا مشاهده پاسخ

خدا همیشه و در همه جا حاضر است اما این ما هستیم که از حضور او بهره نمی بریم و چشمان ما نسبت به حضور او بسته است. برای اطمینان از حضور خدا در زندگیمان در مرحله اول می بایست از گناهان خود بازگشت 180 درج

Jan/08/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 1  

آیاتی که در بعضی فیلم ها مانند احضار برای دور کردن شیطان می مشاهده پاسخ

مطالعه و ایمان به کلام خدا  و نیز دعای رهایی برای شخص می تواند او را از اسارت ارواح پلید آزاد سازد. برای اخراج روح پلید می بایست شخصی که دعای رهایی را می کند، به هویت و اقتدار خود در مسیح آش

Dec/28/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 21 بازدید 14  

بایدها در شریعتِ عیسی مسیح مشاهده پاسخ

آیا شما از باید‌ها و نباید‌های شریعتِ عیسای مسیح آگاهی دارید، یا جزو کسانی هستید که می‌گویند در آیین مسیحیت همه چیز هردم بیلی است و کسی با کسی کاری ندارد؟ پولسِ فرستاده، در اول قرنتیان

Dec/23/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 3  

مسیحیان صهیونست، کاسه داغ تر از آش! مشاهده پاسخ

هم اکنون بیش از نیم سده از پایه‌ریزی کشور اسراییل می‌گذرد، و همچنان بسیاری از یهودیان علاقه‌ای به بازگشت به سرزمین کنعان ندارند و از پایه با پدیده صهیونیزم مخالف هستند. برای نمونه، نزدی

Dec/18/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 5