زبان اعتراض در کتاب مقدس و کاربرد آن برای مسیحیان مشاهده پاسخ

چیزی که بیش از هر چیز ارتباط یک مسیحی را با خدا ، خویشتن و جهان تعریف می‌کند رویکرد صادقانه او با احساسات و هیجانات درونی او و بیان صادقانه این احساسات است. به عبارت بهتر یکرنگی و صفای درون یک مس

Jul/12/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 0  

مرثیه ای برای یوشیا! به یاد شهید کلیسای ایران کشیش مهدی دیبا مشاهده پاسخ

" به خاطره کشیش مهدی دیباج " سال خجسته، سال برکت*، سالی که کلام خدا در خانه خدا بواسطه مرد خدا پیدا شد. کلامی که خود را سالیان از جفای منسی و آمون و جور ستم پیشگان و بت پرستان زمانه پنه

Jul/11/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 9 بازدید 0  

زمان امتحان؟ مشاهده پاسخ

هروقت خود را در امتحانی می یابید، همشیه بدان که دلیلی برای آن وجود دارد، درحقیقت یک دلیل خوب. امتحانها برای آنند که: چیزی را برای ما آشکار کنند: وقتی خدا اجازه می دهد که فشار و یا امتحانی در زند

Jul/11/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 8 بازدید 0  

نوروز همراه با محبت خدا مشاهده پاسخ

در این روزهای زیبای نوروزی که سال جدید ایرانی را با بهار آغاز میکنیم٬ بهاری که مظهر عشق٬ محبت و بخشش است٬ چه خوب است در شناخت خدای خود و درک نقشه او از خلقت خود بیشتر عمیق شویم و برای این هدف والا خود

Jul/11/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 6 بازدید 0