آیا واقعاً توبه از گناه باعث پاکی شخص می شود؟ مشاهده پاسخ

توبه در کتاب مقدس فقط اعلان پوزش و عذرخواهی معنا نمی دهد بلکه تغییر جهت کامل فکری را شامل می شود و در ضمن توبه یعنی تغییر جهت کامل مسیر فکری، می بایست به همراه ثمره زندگی پاک باشد یعنی توبه

Oct/21/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 851 بازدید 7  

از دید مسیحیت اگر کسی کار خلافی مثل قتل یا کارهای دیگه بکنه مشاهده پاسخ

عیسی مسیح فرمود: پادشاهی من از این جهان نیست! پس ما مسیحیان که به کلام خدا ایمان داریم و عیسی مسیح خداوند را پیروی می کنیم در واقع متعلق به پادشاهی خدا هستیم. مسائلی مثل دزدی و قتل و خلافهای مختلف دیگ

Oct/12/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 30 بازدید 0  

یک مسیحی چه احکامی را باید رعایت بکنه تا در گروه مسیحیان خوب مشاهده پاسخ

مسیحی کسی است که پیرو عیسی مسیح است و هر روزه همه زحمات را به جان می خرد که عیسی مسیح را خدمت و پیروی کند. مسیحی کسی است که عیسی مسیح او را از گناهانش و عواقب آن پاک کرده و به او زندگی تازه بخشیده. در

Oct/08/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 46 بازدید 0  

روشهای طلب بخشش و عذرخواهی کردن مشاهده پاسخ

تشریح وضعیت بحران : سكوت، جوابهای سـربـالا، درب قفل شده اتاق خواب، پریشـان خـاطـری، در ایـن شرایط میخواهید موی سر خود را بكنید، رك بگوییـم، دیگر فكری بنظرتان نمیرسد و نمی دانید چه بكنید. عذرخواهی از

Sep/10/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 61 بازدید 0