اصولی برای شروع یک زندگی پرثمر مشاهده پاسخ

  روز خود را با دعا و مطالعه کلام خدا شروع کنید. سنگ بزرگ علامت نزدن است. از 15 دقیقه شروع کنید و جدی بگیرید تا در زندگی شما تبدیل به عادتی نیکو شود. وقتهای خود را حداقل برای روز بعد مشخص

Dec/10/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 5 بازدید 0  

تشخیص میان شخص روحانی، نفسانی و جسمانی مشاهده پاسخ

کلیسای خدا جایی است که بدون در نظر گرفتن رنگ پوست یا نژاد یا زبان یا ملیت یا فرهنگ خاصی به همه خوشامد می گوید. در ضمن کلیسای خدا محل تبدیل زندگی افراد دردمند و آسیب دیده و اسیر گناه و بیمار و افسرده و

Dec/10/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 4 بازدید 0  

این را طرز فکر خود قرار بده! مشاهده پاسخ

توانایی شما برای مؤفقیت در زندگیتان گاهی برمی گردد به یک انتخاب: چگونگی واکنش شما به کاری که نسبت به شما در گذشته و یا حال انجام شده است. دکتر ویکتور فرانکل با این اصل هولوکست را تحمّل کرد. نازی ها خا

Dec/10/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 4 بازدید 0  

ایرانی زیستن در غربت؟ مشاهده پاسخ

دوست ارجمندی لطف کرده پیرامون موضوع ایرانی زیستن در غربت سوالاتی مطرح کردند که ضمن تشکر از توجه ایشان توضیحات زیر را تقدیم ایشان و مسئولین محترم این سایت میکنم.   1- مفهوم اینکه در هر کجا

Dec/10/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 1 بازدید 0  

آغازی بهتر در سال جدید مشاهده پاسخ

گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر، با اعتماد زمان حال ات را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز   شک هایت را باور نکن و هیچگاه به باورهایت شک ن

Dec/10/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 2 بازدید 0