به غیر از انتشارات ۲۲۲ و ایلام آیا فروشگاه کتب مسیحی دیگری مشاهده پاسخ

انتشارات مسیحی به زبان فارسی مختلفی وجود دارند. مانند انتشارات نور جهان و انتشارات حیات ابدی و غیره که شما می توانید از طریق مراجعه به جستجوگر گوگل با این ناشرین آشنا شده و تماس حاصل فرمایید. در

Oct/22/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 72 بازدید 2  

شعر کریسمس: این چه غوغاست! مشاهده پاسخ

این چه غوغا است که در قافله برپا شده است این چه شور است که در سینه هویدا شده است   این چه عشقی است که مجنون همه شب تا به سَحَر سر به مِحرابِ دل و دامنِ لیلا شده است  

Sep/18/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 130 بازدید 0  

شعر: پناه و توانائی ما خداست مشاهده پاسخ

پناه و توانائی ما خداست- بیایید او را پرستش کنیم پناه و توانائی ما خداست که در تنگناها ، مددکار ماست چو این است ، ترسان نباشیم ما دگرگون شود گر جهان پیش ما به ژرفای دریا بلرزد چو کوه

Sep/13/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 46 بازدید 0