دیروز در کنفرانسی مسیحی در یکی از شهرهای سوئد بودم، زمان است مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روز به خیر، بر اساس اصول کتاب مقدسی و ایمان مسیحی مسلما" شنیدن موسیقی امری زیبا و دلپذیر است، که تشویق می کنیم مؤمنین مسیحی بیشتر وقت خود را صرف شنیدن سرودهای پرستشی بک

May/06/2018 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 258 بازدید 0  

سؤال من درباره شروع یادگیری موسیقی (گیتار) می باشد: ابتدا ب مشاهده پاسخ

از اینکه مایل به یادگیری وسیله موسیقی هستید، خیلی خوشوقتم و شما را تشویق می کنم که آن را حتما" یاد بگیرید و برای پرستش خداوند، مانند داود پیامبر استفاده کنید. در باره یادگیری موسیقی اصولا"

Mar/27/2018 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 262 بازدید 0  

چهره مسیح در شعر فارسی مشاهده پاسخ

یار عیسوی‌مذهب میل مذهب ما کن یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن (از چکامه‌های مردمی)   چهرۀ مسیح در ادبیات فارسی، با اساطیر و رمز و رازهای بسیاری آمیخته‌است. مسیح منجی ک

Oct/24/2017 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 544 بازدید 2  

استر و واقعیت عید پوریم مشاهده پاسخ

در کتاب اول سموئیل 2: 6-8 می خوانیم : "خداوند می میراند و زنده می کند. به قبر فرود می اورد وبر می خیزاند. خداوند فقیر می سازد؛ وغنی می گرداند. پست میکند وبلند می سازد. فقیر را از خاک بر می افرازد

Oct/13/2016 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 875 بازدید 2  

نقدوبررسی کتاب یک چاه و دو چشمه از تفت تا ونچستر  نوشته : اس مشاهده پاسخ

نقد ادبی، و سنجش سخن بویژه نقد و بررسی کتاب کار آسانی نیست ، با توجه به اینکه در ادبیات مسیحی ایران تا کنون به آن توجه نشده ، چرا که جامعه مسیحی ایران هنوز در زمینة کتاب و کتابخوانی نتوانسته مخاطبین خ

Oct/13/2016 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 783 بازدید 2  

جذام را می توان بوسید، شهادت فرانچسکو آسیزی مشاهده پاسخ

فرانچسکو آ سیزی که از مشهورترین قدیسان ایتالیائی ومؤسس فرقه فرانسیسکن ها است، درسال 1181 درشهر آسیزی ایتالیا بدنیا آمد.درابتدا جووانی نام داشت،اما پدرش که تاجر پارچه بود وبه سبب رفت وآمدهای تجاری

Oct/13/2016 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 896 بازدید 1