عیسی مسیح از زبان شمعون قیروانی مشاهده پاسخ

من، به سوی کشتزارها می رفتم که او را ديدم. صليبش را بر دوش گرفته و انبوه مردمان در پی اش روان بودند. آنگاه، من دوش به دوش او راه رفتم. باری که بر گرفته بود، بارها او را باز می ايستاند، زيرا که ب

May/31/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 9 بازدید 0  

رُمان برکت یافتگان مشاهده پاسخ

صبح یک روز تابستان جائیکه علف و سبزه هنوز از شبنم سحر خیس بودند، مرد جوانی همراه اسب هایش، بطرف مزرعه براه افتاد، جوان عزم کرده بود با خیش چوبی دل زمین را بشکافد و پس از شخم، بذر بپاشد! هوا، مملو ا

May/31/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 10 بازدید 0  

عبدالکریم سروش: حافظ به اندیشه مسیحی خیلی نزدیک است! مشاهده پاسخ

نوشتار حاضر متن تایپ شده سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش در جلسه پرسش و پاسخی است که به مناسبت کریسمس و میلاد مسیح در دسامبر سال ۲۰۱۴ (آذر ماه ۱۳۹۳). این متن به همان صورت در ادامه خواهد آمد. نوش

Feb/06/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 161 بازدید 0  

من قبل از اینکه به خداوند مسیح ایمان بیاورم کار هنری می کردم مشاهده پاسخ

بین هنر والاهیات  تضادی وجود ندارد. در واقع الاهیات جلال وشکوه مخفی خدا را اشکار می سازد وهنر وادبیات وسینما وموسیقی این جلال را بر زمین بیشتر ماندگار می نماید. شاید گ

Oct/03/2018 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 158 بازدید 0  

میخواستم بپرسم که در بعضی از عکس ها و نقاشی هایی که از مسیح مشاهده پاسخ

نقاشان و هنرمندان با سلیقه های گوناگون از مسیح تصاویری را عرضه کرده اند، اما مسئله ای که شما به آن اشاره کرده اید مسئله ای با نگاهی الاهیاتی یا معنای عمیق کتاب مقدسی نمی باشد. هر نقاش و هنرمندی به نوع

Aug/26/2018 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 190 بازدید 0  

نقدی ادبی بر کتاب دويدن به خانه نوشته دکتر سامی تيپيت با تر مشاهده پاسخ

اين بسيار شگفت انگيز است كه يك مبشر و نويسنده  مسيحی مانند سامی تيپيت، روش  قصه نويسی را برای مخاطبين خود بر می گزيند؛ در حالی كه  هنوز، رُمان و قصه  در ادبيات معاصر

May/29/2018 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 308 بازدید 0