شعر کریسمس: این چه غوغاست! مشاهده پاسخ

این چه غوغا است که در قافله برپا شده است این چه شور است که در سینه هویدا شده است   این چه عشقی است که مجنون همه شب تا به سَحَر سر به مِحرابِ دل و دامنِ لیلا شده است  

Sep/18/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 37 بازدید 0  

شعر: پناه و توانائی ما خداست مشاهده پاسخ

پناه و توانائی ما خداست- بیایید او را پرستش کنیم پناه و توانائی ما خداست که در تنگناها ، مددکار ماست چو این است ، ترسان نباشیم ما دگرگون شود گر جهان پیش ما به ژرفای دریا بلرزد چو کوه

Sep/13/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 24 بازدید 0