دیروز در کنفرانسی مسیحی در یکی از شهرهای سوئد بودم، زمان است مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روز به خیر، بر اساس اصول کتاب مقدسی و ایمان مسیحی مسلما" شنیدن موسیقی امری زیبا و دلپذیر است، که تشویق می کنیم مؤمنین مسیحی بیشتر وقت خود را صرف شنیدن سرودهای پرستشی بک

May/06 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 6 مشاهده شده 0  

سؤال من درباره شروع یادگیری موسیقی (گیتار) می باشد: ابتدا ب مشاهده پاسخ

از اینکه مایل به یادگیری وسیله موسیقی هستید، خیلی خوشوقتم و شما را تشویق می کنم که آن را حتما" یاد بگیرید و برای پرستش خداوند، مانند داود پیامبر استفاده کنید. در باره یادگیری موسیقی اصولا"

Mar/27 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 26 مشاهده شده 0  

چهره مسیح در شعر فارسی مشاهده پاسخ

یار عیسوی‌مذهب میل مذهب ما کن یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن (از چکامه‌های مردمی)   چهرۀ مسیح در ادبیات فارسی، با اساطیر و رمز و رازهای بسیاری آمیخته‌است. مسیح منجی ک

Oct/24 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 240 مشاهده شده 2  

استر و واقعیت عید پوریم مشاهده پاسخ

در کتاب اول سموئیل 2: 6-8 می خوانیم : "خداوند می میراند و زنده می کند. به قبر فرود می اورد وبر می خیزاند. خداوند فقیر می سازد؛ وغنی می گرداند. پست میکند وبلند می سازد. فقیر را از خاک بر می افرازد

Oct/13 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 545 مشاهده شده 2  

نقدوبررسی کتاب یک چاه و دو چشمه از تفت تا ونچستر  نوشته : اس مشاهده پاسخ

نقد ادبی، و سنجش سخن بویژه نقد و بررسی کتاب کار آسانی نیست ، با توجه به اینکه در ادبیات مسیحی ایران تا کنون به آن توجه نشده ، چرا که جامعه مسیحی ایران هنوز در زمینة کتاب و کتابخوانی نتوانسته مخاطبین خ

Oct/13 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 470 مشاهده شده 2  

جذام را می توان بوسید، شهادت فرانچسکو  اسیزی مشاهده پاسخ

فرانچسکو آ سیزی که از مشهورترین قدیسان ایتالیائی ومؤسس فرقه فرانچسکوییان است، درسال 1181درشهر آسیزی ایتالیا بدنیا آمد.درابتدا جووانی نام داشت،اما پدرش که تاجر پارچه بود وبه سبب رفت وآمدهای تجاری حود ب

Oct/13 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 475 مشاهده شده 2