آیا ما قادر خواهیم بود که در بهشت دوستان و اقوام خود را بشنا مشاهده پاسخ

خیلی از مردم می گویند که اولین چیزی که می خواهند در بهشت انجام دهند دیدن دوستان و اقوامشان است که قبل از آنها به آنجا رفته اند. در ابدیت، وقت برای دیدن، شناختن و وقت گذراندن با دوستان و اقوام زیاد

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 918 بازدید 2  

آسمان جدید و زمینی جدید یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

خیلی از مردم تصوری غلط از بهشت واقعی دارند. مکاشفه 21-22 به ما تصویری از آسمان و زمینی جدید با جزئیات می دهد. بعد از وقایع زمانهای آخر، آسمان و زمین فعلی کنار می روند و با آسمانی جدید و زمینی جدید

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 597 بازدید 1  

بعد از مرگ چه رُخ میدهد؟ مشاهده پاسخ

 اين سئوال كه "بعد از مرگ چه اتفاقی روی میدهد؟" میتواند گیج کننده باشد. کتاب مقدس صریحاً مشخص نکرده است که چه موقع شخص به سرنوشت نهایی و ابدی خود خواهد رسید. اما به ما میگوید که ا

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 557 بازدید 1  

آیا چیزی به عنوان "زندگی پس از مرگ" وجود دارد؟ مشاهده پاسخ

 کتابمقدس می فرماید: "انسان که از زن زائیده می شود، قلیل الایّام و پر از زحمات است. مثل گل می روید و بریده می شود، و مثل سایه می گریزد و نمی ماند.... اگر مَرد بمیرد، بار دیگر زنده شود؟&qu

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 629 بازدید 1  

آیا نابودی کامل کتاب مقدسی است؟ مشاهده پاسخ

 اَنیهیلِیشنیسم اعتقادیست که در آن بی ایمانان عذاب ابدی در جهنم را تجربه نخواهند کرد، اما در عوض بعد از مرگ تجزیه و نابود می شوند. برای بسیاری اَنیهیلِیشنیسم عقیدة جالبی است چون ایدة بسر بردن

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 633 بازدید 2