توضیحی از بهشت ‌و جهنم نیاز دارم؟ مشاهده پاسخ

درباره بهشت و جهنم مقالاتی در وب سایت پرپاسخ موجود است که کپی یکی از آنها را در زیر برایتان می فرستم. لطفاً برای پاسخ سؤالاتتان در مرحله اول به وب سایت پرپاسخ مراجعه کنید و در صورتیکه پاسختان را

Mar/30/2018 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 610 بازدید 0  

در انجیل شریف در مورد دنیای بعد از مرگ چه توضیحی داده شده؟ آ مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤالتان در باره روز قیامت و نیز زندگی پس از مرگ و در زمان ابدیت، کلام خدا کاملا" به وضوح می گوید که آسمان و زمین جدید خواهد بود و همه ایمانداران به مسیح و مقدسین عهد عتیق در آسمان و زم

Feb/22/2018 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 352 بازدید 1  

پدر بزرگم فوت کرده و اصلا در مورد مسیح هیچ چیزی نشنیده. می خ مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤالتان بعضی مقالات که در این زمینه در وب سایت پرپاسخ موجود  است در زیر برایتان ارسال می شود: آیا خدا غیر مسیحیانی را که انسانهای خوب و مذهبی می‌باشند و نسبت به محتوا

Feb/17/2018 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 443 بازدید 3  

واسه من سوال پیش اومده که پس از قیام و آمدن ثانویه ی مسیح که مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤالتان در باره روز قیامت و نیز زندگی پس از مرگ و در زمان ابدیت، کلام خدا کاملا" به وضوح می گوید که آسمان و زمین جدید خواهد بود و همه ایمانداران به مسیح و مقدسین عهد عتیق در آسمان و زم

Feb/06/2018 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 347 بازدید 0  

در مورد مرگ ها برام توضیح میدین، مثلا در مسیحیت چند نوع مرگ مشاهده پاسخ

مرگ در کتاب مقدس به معنای جدایی است. به چندین نوع مرگ در کتاب مقدس اشاره شده است: 1- مرگ روحانی: وقتی آدم گناه کرد، از نظر روحانی مرد، یعنی از خدا جدا شد. 2- مرگ فیزیکی: یعنی جدایی جسم از روح، ز

Dec/21/2017 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 370 بازدید 0  

آیا طبق کلام خدا ایمانداران در روز داوری قضاوت خواهند شد یا مشاهده پاسخ

هیچ محکومیتی بر کسی که در مسیح زندگی می کند، یعنی از گناهانش بوسیله قربانی مسیح پاک شده و با او رابطه دارد و زندگی پاک و مقدسی را دنبال می کند، مطابق رومیان فصل 8 آیه 1 و بسیاری آیات دیگر در کتاب مقدس

Dec/21/2017 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 600 بازدید 0