نحوه وارد شدن به بهشت و جهنم در مسیحیت چگونه است؟ آیا بهشت مشاهده پاسخ

در مسیحیت و در ایمان مسیحی، بهشت امری نقدی است و نه نسیه و از همین اکنون می تواند در زندگی یک ایماندار به مسیح بهشت آغاز شود. هر که از طریق آمرزش گناهانش توسط پذیرفتن قربانی جایگزین مسیح بر صلیب و رست

May/29/2018 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 341 بازدید 1  

در مورد اورشلیم نو و بدنهای جلال یافته که در کتاب مقدس عهد ج مشاهده پاسخ

در اول قرنتیان فصل 15 به طور مفصل و با اشاره به جزئیات در باره بدنهای جلال یافته یا روحانی پس از مرگ اشاره شده است و شما را تشویق می کنم که این فصل کتاب مقدس را به دقت مطالعه کنید. در ضمن اورشلیم ن

May/29/2018 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 272 بازدید 1  

آدم و حوا پس از مرگ به بهشت رفتند یا جهنم؟ مشاهده پاسخ

در این باره بنده شخصی نیستم که صلاحیت داشته باشم و نیز نمی توانم حکمی صادر کنم، و این خداست که داور زندگان و مردگان است. اما از ظاهر قضایا چنین به نظر می آید که خدا گناهان آنها را با کفاره قربانی ای ک

May/28/2018 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 344 بازدید 0  

آیا در کتاب مقدس راجع به حوریان بهشتی، مانند قرآن مطلبی آمده مشاهده پاسخ

درباره دیدگاه کتاب مقدس در مورد بهشت و جهنم، مقاله ای را از وب سایت پرپاسخ برای شما در زیر می فرستم. در ضمن در کتاب مقدس مسیحیان هیچ اعتقادی به حوریان بهشتی وجود ندارد و این مطلب از دیدگاه کتاب مقدس م

May/21/2018 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 363 بازدید 0  

با درود موضوعی مدتی است که ذهن من رو به خودش مشغول کرده: د مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز سلام و روز به خیر، برای سؤالی که ارسال کرده اید، مقالات مختلفی در وب سایت پرپاسخ موجود است که یکی از آنها را در زیر برایتان می فرستم. لطفا در صورتی که سؤالی برای شما پیش می آید، در

May/06/2018 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 411 بازدید 2  

بعد از اینکه روح از جسم جدا شد به کجا می رود وآیا به همین ش مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روز به خیر، در باره دنیای روحانی و زندگی پس از مرگ و بهشت و جهنم مقالات زیادی در وب سایت پرپاسخ موجود است که توجه شما را به آنها جلب می کنم. در زیر کپی یکی از این مقا

Apr/28/2018 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 276 بازدید 0