آیا بهشت و جهنم مسیحیان با بهشت و جهنم ادیان دیگر متفاوت است مشاهده پاسخ

در باره بهشت و جهنم می توانید مقالاتی که در وب سایتمان هست مطالعه کنید و تفاوت آن را با بهشت و جهنم دیگر ادیان متوجه بشوید. بهشتی که کتاب مقدس مسیحیان معرفی می کند حضور خدا و پرستش او در پاکی و قدوسیت

Oct/18/2017 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 331 بازدید 3  

منظور از حیات جاودان در کتاب مقدس چیست ؟ ایا منظور همان بهشت مشاهده پاسخ

حیات جاویدان در کتاب مقدس به معنای داشتن زندگی وافر و ابدی در حضور خدا است. زندگی پر از شادی و آرامش و نشاط و شفا و رهایی و مشارکت با خدای زنده و البته این زندگی از همین اکنون در زمین شروع می شود و در

Oct/17/2017 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 664 بازدید 2  

آیا در کتاب مقدس آیه در مورد بهشت و جهنم وجود دارد که به روش مشاهده پاسخ

در باره آیات مختلف در باره جهنم در مقاله زیر مشاهده کنید: آیا جهنم واقعیست؟ آیا جهنم ابدیست؟  خیلی جالب است که درصد خیلی بالاتری از مردم به وجود بهشت معتقدند تا به وجود جهنم. بر اساس کتاب م

Oct/10/2017 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 576 بازدید 1  

آیا جهنم و برزخ در كتاب مقدس ذكر شده است؟ لطفا" آیات مربوطه مشاهده پاسخ

برای پاسخ به سؤال شما مقاله ای را از وب سایت پرپاسخ کپی کرده در زیر برایتان می فرستم. در ضمن در کتاب مقدس هیچ اشاره ای به عالم برزخ نشده و ما ایمانی به عالم برزخ نداریم. آیا جهنم واقعیست؟ آیا جهنم

Oct/08/2017 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 392 بازدید 1  

فرق بهشت با جهنم در چیست؟ و چگونه مشخص می شود که ما به جهنم مشاهده پاسخ

بودن در حضور خدا و داشتن رابطه زنده با او یعنی بودن در بهشت و مسلما" این رابطه می تواند از همین حالا بر زمین شروع شود. عیسی مسیح فرمود هر که پسرخدا را دارد، حیات را دارد. او وعده نسیه نداد و فرمو

Sep/07/2017 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 567 بازدید 4