از کجا بدونم بهشت و جهنم بعد از مرگ وجود داره وهمه چی پس از مشاهده پاسخ

با توجه به اینکه خدا حس عدالت خواهی را در ما بوجود آورده که نشانه ای از عدالت مطلقی است که در خود او نهفته است، بسیاری از اتفاقاتی که در زندگی روزمره اتفاق می افتند و عادلانه یا ناعادلانه می باشند و د

Apr/22/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 95 بازدید 0  

پس از مرگ چه رخ می دهد؟ مشاهده پاسخ

آیات اصلی  تثنیه ۳۲: ۲۲ زیرا آتشی در غضب من افروخته شده و تا هاویة پایین ترین شعله‌ور شده است.  ایوب ۱۰: ۲۱-۲۲ بروم به... زمینِ تاریكی غلیظ مثل ظلمات، زمینِ سایه موت و بی

Mar/30/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 121 بازدید 1  

تفاوت جهنم در اسلام و مسیحیت چیست؟ مشاهده پاسخ

جهت دریافت اطلاعات در باره جهنم در مسیحیت، بنده می توانم از وب سایت پرپاسخ لینکی را که مربوط می شود در زیر برای شما بفرستم و شما خود، با جهنم در اسلام مقایسه کنید: http://www.porpasokh.com/Content/

Mar/18/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 184 بازدید 0  

آیا آدم و حوا را بعد از سقوط در ملکوت می بینیم و یا آیا یکی مشاهده پاسخ

درباره این مطلب، بنده شخصی نیستم که صلاحیت داشته باشم و نیز نمی توانم حکمی صادر کنم، و این خداست که داور زندگان و مردگان است. اما از ظاهر قضایا چنین به نظر می آید که خدا گناهان آنها را با کفاره ق

Feb/20/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 142 بازدید 0  

در خصوص دنیای بعد از مرگ و روز رستاخیز، طبق نظر کتاب مقدس، ا مشاهده پاسخ

لطفاً به لینک زیر برای دریافت پاسخ خود مراجعه فرمایید: http://www.porpasokh.com/Content/Question/676fe651-5cb8-4bf6-908b-e38f57dbf70b با تشکر فراوان از محبت شما و برایتان حتماً دعا خواهم کرد.

Jan/03/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 225 بازدید 0