واسه من سوال پیش اومده که پس از قیام و آمدن ثانویه ی مسیح که مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤالتان در باره روز قیامت و نیز زندگی پس از مرگ و در زمان ابدیت، کلام خدا کاملا" به وضوح می گوید که آسمان و زمین جدید خواهد بود و همه ایمانداران به مسیح و مقدسین عهد عتیق در آسمان و زم

Feb/06/2018 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 258 بازدید 0  

در مورد مرگ ها برام توضیح میدین مثلا در مسیحیت چند نوع مرگ مشاهده پاسخ

مرگ در کتاب مقدس به معنای جدایی است. به چندین نوع مرگ در کتاب مقدس اشاره شده است: 1- مرگ روحانی- وقتی آدم گناه کرد از نظر روحانی مرد یعنی از خدا جدا شد. 2- مرگ فیزیکی- یعنی جدایی جسم از روح زمان

Dec/21/2017 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 277 بازدید 0  

آیا طبق کلام خدا ایمانداران در روز داوری قضاوت خواهند شد یا مشاهده پاسخ

هیچ محکومیتی بر کسی که در مسیح زندگی می کند یعنی از گناهانش بوسیله قربانی مسیح پاک شده و با او رابطه دارد و زندگی پاک و مقدسی را دنبال می کند مطابق رومیان فصل 8 آیه 1 و بسیاری آیات دیگر در کتاب مقدس ک

Dec/21/2017 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 450 بازدید 0  

بعداز مرگ ما کجا میرویم آیا انسان دارای روح است، خواهشمندم مشاهده پاسخ

کتاب مقدس در باره بهشت و جهنم چه می گوید؟   در کتاب مقدس چند کلمه برای بهشت یا مکان حیات ابدی استفاده شده است. مانند: فردوس آسمان آسمان سوم ملکوت خدا آسمان و زمین جدید برا

Nov/20/2017 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 455 بازدید 0  

آیا ما در بهشت خانواده خود را خواهیم شناخت یا با آنها درارتب مشاهده پاسخ

همه فرقه های مسیحی که به کتاب مقدس وفادار هستند با اشاره به کتاب مقدس متحدا" معتقدند که هر شخص هویت و تمامیت خود را در بهشت حفظ می کند و مسلما" در بهشت یا آسمان و زمین جدید همه ما یکدیگر را

Oct/29/2017 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 319 بازدید 3  

چرا ما در بهشت دارای جنسیت نیستیم و ازدواج نمی کنیم؟ مشاهده پاسخ

در بهشت یا آسمان و زمین جدید، جنسیت وجود دارد و همه ما هویت و تمامیت خود را حفظ می کنیم و چنین چیزی در کتاب مقدس وجود ندارد که در بهشت جنسیت نخواهیم داشت. مرد، مرد باقی می ماند و زن نیز زن باقی می مان

Oct/29/2017 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 277 بازدید 1