فرشتگان کتاب مقدس: اَبَدون مشاهده پاسخ

لغت فوق به معنای   نابود کننده   می‌باشد.  نام این فرشته تنها یک بار در کتاب مقدس آمده است. ابدون در یونانی ایلیون نامیده می‌شود. ابدون فرشته چاه بی انتها و پادشا

May/28/2019 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 7 بازدید 0  

از کجا بدونم بهشت و جهنم بعد از مرگ وجود داره وهمه چی پس از مشاهده پاسخ

با توجه به اینکه خدا حس عدالت خواهی را در ما بوجود آورده که نشانه ای از عدالت مطلقی است که در خود او نهفته است، بسیاری از اتفاقاتی که در زندگی روزمره اتفاق می افتند و عادلانه یا ناعادلانه می باشند و د

Apr/22/2019 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 31 بازدید 0  

پس از مرگ چه رخ می دهد؟ مشاهده پاسخ

آیات اصلی  تثنیه ۳۲: ۲۲ زیرا آتشی در غضب من افروخته شده و تا هاویة پایین ترین شعله‌ور شده است.  ایوب ۱۰: ۲۱-۲۲ بروم به... زمینِ تاریكی غلیظ مثل ظلمات، زمینِ سایه موت و بی

Mar/30/2019 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 69 بازدید 0  

تدبیر خدا برای نجات نیافتگان مشاهده پاسخ

آیات اصلی  پیدایش ۱۲: ۲-۳ و از تو امتی عظیم پیدا كنم و تو را بركت دهم، و نام تو را بزرگ سازم، و تو بركت خواهی بود... و از تو جمیع قبایل جهان بركت خواهند یافت.  خروج ۵: ۲؛ ۸: ۱۵، ۳۲؛

Mar/30/2019 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 46 بازدید 0  

آیا آدم و حوا را بعد از سقوط در ملکوت می بینیم و یا آیا یکی مشاهده پاسخ

درباره این مطلب، بنده شخصی نیستم که صلاحیت داشته باشم و نیز نمی توانم حکمی صادر کنم، و این خداست که داور زندگان و مردگان است. اما از ظاهر قضایا چنین به نظر می آید که خدا گناهان آنها را با کفاره ق

Feb/20/2019 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 84 بازدید 0