در مورد اورشلیم نو و بدنهای جلال یافته که در کتاب مقدس عهد ج مشاهده پاسخ

در اول قرنتیان فصل 15 به طور مفصل و با اشاره به جزئیات در باره بدنهای جلال یافته یا روحانی پس از مرگ اشاره شده است و شما را تشویق می کنم که این فصل کتاب مقدس را به دقت مطالعه کنید. در ضمن اورشلیم ن

May/29/2018 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 174 بازدید 1  

آدم و حوا پس از مرگ به بهشت رفتند یا جهنم؟ مشاهده پاسخ

در این باره بنده شخصی نیستم که صلاحیت داشته باشم و نیز نمی توانم حکمی صادر کنم، و این خداست که داور زندگان و مردگان است. اما از ظاهر قضایا چنین به نظر می آید که خدا گناهان آنها را با کفاره قربانی ای ک

May/28/2018 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 248 بازدید 0  

آیا در کتاب مقدس راجع به حوریان بهشتی مانند قرآن مطلبی آمده؟ مشاهده پاسخ

در باره دیدگاه کتاب مقدس در مورد بهشت و جهنم مقاله ای را از وب سایت پرپاسخ برای شما در زیر می فرستم. در ضمن در کتاب مقدس مسیحیان هیچ اعتقادی به حوریان بهشتی وجود ندارد و این مطلب از دیدگاه کتاب مقدس م

May/21/2018 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 239 بازدید 0  

با درود موضوعی مدتی است که ذهن من رو به خودش مشغول کرده: د مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز سلام و روز به خیر، برای سؤالی که ارسال کرده اید، مقالات مختلفی در وب سایت پرپاسخ موجود است که یکی از آنها را در زیر برایتان می فرستم. لطفا در صورتی که سؤالی برای شما پیش می آید، در

May/06/2018 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 282 بازدید 2  

بعد از اینکه روح از جسم جدا شد به کجا می رود وآیا به همین ش مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روز به خیر، در باره دنیای روحانی و زندگی پس از مرگ و بهشت و جهنم مقالات زیادی در وب سایت پرپاسخ موجود است که توجه شما را به آنها جلب می کنم. در زیر کپی یکی از این مقا

Apr/28/2018 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 191 بازدید 0  

توضیحی از بهشت ‌و جهنم نیاز دارم؟ مشاهده پاسخ

درباره بهشت و جهنم مقالاتی در وب سایت پرپاسخ موجود است که کپی یکی از آنها را در زیر برایتان می فرستم. لطفاً برای پاسخ سؤالاتتان در مرحله اول به وب سایت پرپاسخ مراجعه کنید و در صورتیکه پاسختان را

Mar/30/2018 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 444 بازدید 0