فرشتگان کتاب مقدس: آپُلیون مشاهده پاسخ

لغت فوق به معنای   نابود کننده   می‌باشد.  نام این فرشته تنها یک بار در کتاب مقدس آمده است. ایلیون در عبرانی ابدون نامیده می‌شود. ایلیون فرشته چاه بی انتها و پادش

May/28/2019 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 30 بازدید 0  

فرشتگان کتاب مقدس: اَبَدون مشاهده پاسخ

لغت فوق به معنای   نابود کننده   می‌باشد.  نام این فرشته تنها یک بار در کتاب مقدس آمده است. ابدون در یونانی ایلیون نامیده می‌شود. ابدون فرشته چاه بی انتها و پادشا

May/28/2019 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 24 بازدید 0  

از کجا بدونم بهشت و جهنم بعد از مرگ وجود داره وهمه چی پس از مشاهده پاسخ

با توجه به اینکه خدا حس عدالت خواهی را در ما بوجود آورده که نشانه ای از عدالت مطلقی است که در خود او نهفته است، بسیاری از اتفاقاتی که در زندگی روزمره اتفاق می افتند و عادلانه یا ناعادلانه می باشند و د

Apr/22/2019 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 64 بازدید 0  

پس از مرگ چه رخ می دهد؟ مشاهده پاسخ

آیات اصلی  تثنیه ۳۲: ۲۲ زیرا آتشی در غضب من افروخته شده و تا هاویة پایین ترین شعله‌ور شده است.  ایوب ۱۰: ۲۱-۲۲ بروم به... زمینِ تاریكی غلیظ مثل ظلمات، زمینِ سایه موت و بی

Mar/30/2019 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 90 بازدید 0  

تدبیر خدا برای نجات نیافتگان مشاهده پاسخ

آیات اصلی  پیدایش ۱۲: ۲-۳ و از تو امتی عظیم پیدا كنم و تو را بركت دهم، و نام تو را بزرگ سازم، و تو بركت خواهی بود... و از تو جمیع قبایل جهان بركت خواهند یافت.  خروج ۵: ۲؛ ۸: ۱۵، ۳۲؛

Mar/30/2019 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 71 بازدید 0