تخت قضاوت مسیح یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

 رومیان 14: 10-12 می گوید "همه پیش مسند مسیح حاضر خواهیم شد...پس هر یکی از ما حساب خود را به خدا خواهد داد." دوم قرنتیان 5 : 10 به ما می گوید "زیرا لازم است که همة ما پیش مسند م

Jan/18/2016 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 607 بازدید 2  

آیا ما قادر خواهیم بود که در بهشت دوستان و اقوام خود را بشنا مشاهده پاسخ

خیلی از مردم می گویند که اولین چیزی که می خواهند در بهشت انجام دهند دیدن دوستان و اقوامشان است که قبل از آنها به آنجا رفته اند. در ابدیت، وقت برای دیدن، شناختن و وقت گذراندن با دوستان و اقوام زیاد

Jan/18/2016 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 1073 بازدید 2  

بعد از مرگ چه رُخ میدهد؟ مشاهده پاسخ

 اين سئوال كه "بعد از مرگ چه اتفاقی روی میدهد؟" میتواند گیج کننده باشد. کتاب مقدس صریحاً مشخص نکرده است که چه موقع شخص به سرنوشت نهایی و ابدی خود خواهد رسید. اما به ما میگوید که ا

Jan/18/2016 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 643 بازدید 1  

آیا چیزی به عنوان "زندگی پس از مرگ" وجود دارد؟ مشاهده پاسخ

 کتابمقدس می فرماید: "انسان که از زن زائیده می شود، قلیل الایّام و پر از زحمات است. مثل گل می روید و بریده می شود، و مثل سایه می گریزد و نمی ماند.... اگر مَرد بمیرد، بار دیگر زنده شود؟&qu

Jan/18/2016 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 718 بازدید 1  

آیا نابودی کامل کتاب مقدسی است؟ مشاهده پاسخ

 اَنیهیلِیشنیسم اعتقادیست که در آن بی ایمانان عذاب ابدی در جهنم را تجربه نخواهند کرد، اما در عوض بعد از مرگ تجزیه و نابود می شوند. برای بسیاری اَنیهیلِیشنیسم عقیدة جالبی است چون ایدة بسر بردن

Jan/18/2016 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 718 بازدید 2  

آیا جهنم واقعیست؟ آیا جهنم ابدیست؟ مشاهده پاسخ

خیلی جالب است که درصد خیلی بالاتری از مردم به وجود بهشت معتقدند، تا به وجود جهنم. بر اساس کتاب مقدس، همانقدر که بهشت واقعیست، جهنم هم حقیقت دارد. کتاب مقدس واضحاً و دقیقاً توضیح می دهد که جهنم یک جای

Jan/18/2016 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 851 بازدید 0