آیا راهی برای آمرزش گناهان مردگان وجود دارد که به جهنم نروند مشاهده پاسخ

خدای کتاب مقدس خدای عادل و در ضمن خدایی است که داوری و قضاوت او ظالمانه نیست و محبت و رحمت او بر عدالت و داوری اش می چربد، اما در کلام خدا نوشته شده که انسان یک بار می میرد و بعد در برابر تخ

Sep/03/2019 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0  

آسمان دوم در مسیحیت به چه معنی هست؟ آیا در مسیحیت هم هفت آسم مشاهده پاسخ

کتاب مقدس به سه آسمان اشاره دارد. آسمان اول اتمسفر یا جو زمین است و آسمان دوم از جو زمین تا حضور خدا و آسمان سوم، حضور قدوس خداست. در آسمان دوم، شیطان و ارواح ناپاک و دیوها سکونت دارند که کتاب مقدس به

Jul/23/2019 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 45 بازدید 0  

بهشت، بزرگتر از جهنم است! مشاهده پاسخ

تقدیم به جویندگان راه حق بهشت، بزرگتر از جهنم است. پادشاهی خدا، پهناورتر از مجازات‌گاه و زندان ِ شیطان است. کلان بودن ِ فردوس به بزرگی ِ آسمانها و خُرد بودن ِ دوزخ به کوچکی ِ چاهی در عمقِ زمین

Jun/01/2019 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 79 بازدید 0  

فرشتگان کتاب مقدس: میکائیل مشاهده پاسخ

لغت فوق به معنای چه کسی شبیه خداست؟ می‌باشد.  میکائیل از فرشتگان اعظم است و از وی به عنوان رئیس ملائکه و نگهبان اسرائیل نام برده شده است. در عهد جدید دو بار از میکائیل نام برده شده است.

May/28/2019 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 65 بازدید 0  

فرشتگان کتاب مقدس: موجود زنده مشاهده پاسخ

لغت فوق به معنای مخلوقات جاندار می‌باشد.  آنان بیان کننده رحمت و عدالت خداوند بوده و در ارتباط و از نزدیکان تخت خداوند و تخت فیض می‌باشند. در کتاب مکاشفه آنان همراه با پیران سرود خو

May/28/2019 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 60 بازدید 0