منظور از حیات جاودان در کتاب مقدس چیست ؟ ایا منظور همان بهشت مشاهده پاسخ

حیات جاویدان در کتاب مقدس به معنای داشتن زندگی وافر و ابدی در حضور خدا است. زندگی پر از شادی و آرامش و نشاط و شفا و رهایی و مشارکت با خدای زنده و البته این زندگی از همین اکنون در زمین شروع می شود و در

Oct/17 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 7 مشاهده شده 0  

آیا در کتاب مقدس آیه در مورد بهشت و جهنم وجود دارد که به روش مشاهده پاسخ

در باره آیات مختلف در باره جهنم در مقاله زیر مشاهده کنید: آیا جهنم واقعیست؟ آیا جهنم ابدیست؟  خیلی جالب است که درصد خیلی بالاتری از مردم به وجود بهشت معتقدند تا به وجود جهنم. بر اساس کتاب م

Oct/10 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 11 مشاهده شده 0  

آیا جهنم و برزخ در كتاب مقدس ذكر شده است؟ لطفا" آیات مربوطه مشاهده پاسخ

برای پاسخ به سؤال شما مقاله ای را از وب سایت پرپاسخ کپی کرده در زیر برایتان می فرستم. در ضمن در کتاب مقدس هیچ اشاره ای به عالم برزخ نشده و ما ایمانی به عالم برزخ نداریم. آیا جهنم واقعیست؟ آیا جهنم

Oct/08 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 9 مشاهده شده 0  

فرق بهشت با جهنم در چیست؟ و چگونه مشخص می شود که ما به جهنم مشاهده پاسخ

بودن در حضور خدا و داشتن رابطه زنده با او یعنی بودن در بهشت و مسلما" این رابطه می تواند از همین حالا بر زمین شروع شود. عیسی مسیح فرمود هر که پسرخدا را دارد، حیات را دارد. او وعده نسیه نداد و فرمو

Sep/07 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 103 مشاهده شده 4  

به چه دلیل آدم ها به بهشت می روند؟ مشاهده پاسخ

سؤال شما برایم دقیقا" مشخص نیست. اگر منظورتان این است که چکونه می توان به بهشت رفت؟ پاسخ آن این است که تنها از طریق توبه و بازگشت از گناهانمان و قربانی عیسی مسیح بر صلیب و برخاستن از مر

Aug/27 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 69 مشاهده شده 0  

در مسیحیت بعد از مرگ چه اتفاقی می افتد؟ مشاهده پاسخ

پس از مرگ هر که به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوند خود ایمان آورده  و مطابق فرامین او زندگی کرده و جنگ نیکوی ایمان را ادامه داده در داوری نخواهد آمد و مطابق رومیان 8: 1 هیچ قصاصی نیست برای

Apr/15 بهشت و جهنم Vrezh Babakhani 245 مشاهده شده 1