آیا آدم و حوا را بعد از سقوط در ملکوت می بینیم و یا آیا یکی مشاهده پاسخ

در باره این مطللب، بنده شخصی نیستم که صلاحیت داشته باشم و نیز نمی توانم حکمی صادر کنم، و این خداست که داور زندگان و مردگان است. اما از ظاهر قضایا چنین به نظر می آید که خدا گناهان آنها را با کفاره

Feb/20/2019 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0  

عوامل دوری از عذاب اهل کتاب در کتاب مقدس؟ مشاهده پاسخ

در کلام خدا نوشته شده: " پس هیچ قصاص نیست بر آنانیکه در مسیح عیسی هستند." (رومیان 8: 1) کسانی که به وسیله ایمان به عیسی مسیح یعنی پسر خدا و نجات دهنده به خدا نزدیک می شوند، محکومیت و ق

Dec/01/2018 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 64 بازدید 0  

آیا همه نجات یافتگان در قیامت اول یعنی سلطنت هزار ساله مسیح، مشاهده پاسخ

جهت داشتن تصویری جامع از وقایع بازگشت ثانوی مسیح، شما را تشویق به مراجعه به لینک زیر که در وب سایت پرپاسخ موجود است، می نمایم: http://www.porpasokh.com/Content/Question/89eceb47-abff-42de-923a

Oct/25/2018 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 51 بازدید 0  

نظر مسیحیت درباره زندگی پس از مرگ چیست؟ مشاهده پاسخ

در باره روز قیامت و نیز زندگی پس از مرگ و ابدیت، کلام خدا کاملا" به وضوح می گوید که آسمان و زمین جدید خواهد بود و همه ایمانداران به مسیح و مقدسین عهد عتیق در آسمان و زمین جدید زندگی خواهند کرد و

Oct/12/2018 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 79 بازدید 1  

فرق بین دوزخ، بهشت، عالم اموات، و جهنم در مسیحیت چیست؟ مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما مقالاتی چند در بخش بهشت و جهنم وب سایت پرپاسخ موجود است که دو مقاله از آن را در زیر درج می کنم: کتاب مقدس در باره بهشت و جهنم چه می گوید؟ در کتاب مقدس چند کلمه برای بهشت یا م

Aug/06/2018 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 218 بازدید 0