سلام چرا رسولان کتاب مقدس را به زبان مادری خود عبری و یا ار مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم علی جان سلام و روز به خیر، بخاطر تأخیر در پاسخ به سؤال شما به خاطر تعطیلات تابستانی کمال پوزش را می طلبم. اما پاسخ سؤال شما: باید این را در نظر داشت که زبان یونانی زبان عامه آن

Jul/25/2018 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 87 بازدید 0  

آیا بر اساس آموزه گناه اولیه، طفل کوچک گناهکار به حساب می آی مشاهده پاسخ

اطفال کوچک ذات گناه را با ورودشان به جامعه بشری به ارث می برند اما گناهکار محسوب نمی شوند، یعنی به خاطر اینکه هنوز خود، با آزادی انتخابی که خدا به او بخشیده مرتکب خطایی نشده، مورد داوری قرار نخواهد گر

Jul/22/2018 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 108 بازدید 0  

چرا برای مسیحی شدن باید توبه کنیم؟ مشاهده پاسخ

مسئله توبه فقط به مسئله مسیحی شدن مربوط نمی شود، بلکه برای برقراری رابطه با خدا، گناهان بشر بین آنها و خدا مانع بزرگی است و مسلما" می بایست برای دوستی و ارتباط صحیح با خدا، این مانع بزرگ با

Jun/26/2018 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 114 بازدید 1  

اسم همسر پُنتیوس پیلاتس چه بود؟ مشاهده پاسخ

اسم همسر پنتیوس پیلاتس در انجیل ذکر نشده، اما در تاریخ کلیسای مسیح اسم ایشان کلاودیا پروکولا نام برده شده. در تاریخ کلیسا آمده که ایشان پس از مرگ و رستاخیز عیسی مسیح، ایمان آوردند و تبدیل به یکی از قد

Jun/21/2018 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 126 بازدید 0  

من یک مسیحی هستم و به ۶میلیون تومان بخاطر عمل جراحی خواهرم ن مشاهده پاسخ

واقعا" بخاطر بیماری خواهرتان و عمل جراحی ایشان متاسفیم و برایشان دعا می کنیم که بزودی بهبود بیابند. با توجه به اینکه عده زیادی از این طریق سوء استفاده های مالی از سازمانها و کلیساهای مسیحی کرده ا

Jun/12/2018 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 125 بازدید 1