فرشتگان چه کسانی هستند؟ مشاهده پاسخ

فرشتگان پیام آوران آسمانی یا روحانی هستند. واژه عبرانی بکار رفته برای فرشته به معنای ” پیام آور“ است. فرشتگان روح‌هایی هستند که بوسیله خداوند آفریده شده‌اند (مزمور ۱۴۸: ۲-۵؛ کولس

Mar/30/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 98 بازدید 0  

شورای یهود یا سنهدرین چه کسانی بودند؟ مشاهده پاسخ

سنهدرین مهم ترین شورای رهبری قوم یهود بود. کاهن اعظم رهبر این شورا بود. در زمان رخدادهای مربوط به عهد جدید، رسیدگی به مسائل مذهبی و داخلی یهودیان در حوزه اختیارات سنهدرین بود. با وجود این، سنهدرین این

Mar/30/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 115 بازدید 0  

شیطان کیست؟ مشاهده پاسخ

شیطان سرکرده جمیع ارواح شریر و دشمن اصلی خدا و انسان است. شیطان یک فرشته سقوط کرده است؛ گناه اصلی وی تکبر است. او تلاش نمود تا خود را شبیه خداوند سازد، اما خداوند او را از آسمان رانده و سرنگون ساخت (ا

Mar/30/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 110 بازدید 0  

منظور از ارواح شریر و دیوها چیست؟ مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس، دیوها ارواح شریر یا ناپاک نیز خوانده شده‌اند. این دیوها ارواح مردگان نیستند، بلکه روح‌هایی هستند که توسط خدا آفریده شدند، اما بعدها بر علیه او عصیان کردند. سرکرده دیوها شیطان ا

Mar/30/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 109 بازدید 0  

بین دوران عهد عتیق و جدید چه گذشت؟ مشاهده پاسخ

دوران بین عهدین  مابین پایان تاریخ عهد قدیم از زمان نحمیا و ملاکی تا شروع تاریخ عهد جدید، در حدود چهار صد سال فاصله وجود دارد. بعد از تبعید در بابل (۵۸۶-۵۳۹ قبل از میلاد)، اسرائیل هرگز استقلال

Mar/30/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 109 بازدید 0  

نبوت و پیشگویی مشاهده پاسخ

آیات اصلی  اعداد ۱۲: ۶ اگر در میان شما نبی‌ای باشد، من كه یهوه هستم، خود را در رؤیا بر او ظاهر می‌كنم و در خواب به او سخن می‌گویم.  تثنیه ۱۳: ۱-۳ اگر در میان تو

Mar/30/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 159 بازدید 0