ببخشید یک سوال داشتم ایا ما فقط باید به مسیحیان محبت کنیم یا مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روز به خیر و خوشی، بابت تأخیر در پاسخ به سؤال شما به علت ازدحام سؤالات و مشغله کاری زیاد در این ایام، کمال پوزش را می طلبم. اما پاسخ شما: خدا جهان را محبت نمود …..

Oct/08/2018 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 1  

سلام کسانی که در جاهایی هستند که نمی توانند کلام خدا را ب مشاهده پاسخ

بابت تأخیر در پاسخ به سؤال شما به علت ازدحام سؤالات و مشغله کاری زیاد در این ایام، کمال پوزش را می طلبم. اما پاسخ شما: کلام خدا باید در اختیار همه قرار گیرد و تقربیاً به همه زبان ها شناخته شده، ترج

Oct/07/2018 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 21 بازدید 1  

منظورازعدد 7 چیست؟ آیا اعداد نشانه خداوند است؟ مشاهده پاسخ

عدد 7 بیانگر كاملیت الهی و كمال است كه همیشه هدف خدا را می رساند. برای مثال در باب 1 کتاب مکاشفه یوحنای رسول، 7 چراغدان و 7 ستاره نشان دهنده 7 كلیسا و قاصدانش می باشد و 2 : 7 مشخص می سازد كه همه كلیسا

Oct/04/2018 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 31 بازدید 1  

فلسفه ی قربانی در عهد عتیق چیست؟مخصوصا قربانی سوختنی که گوشت مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز، سلام و روز به خیر، بابت تأخیر در پاسخ به سؤال شما به علت ازدحام سؤالات و مشغله کاری زیاد در این ایام، کمال پوزش را می طلبم. اما پاسخ شما: همه مراسم و مناسکی را  که در

Oct/04/2018 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 1  

آیا مسیحیان ادیان قبل از خودشون رو قبول دارن؟ مثلا" یهود و. مشاهده پاسخ

مسیحیان همه ادیان پیش از خود را که شامل هندوئیزم و بودیسم و زرتشت و... می باشد، را پذیرا نیستند و تنها مذهب یهود و کتابهای مقدس دین یهود که تمام کتابهای عهد عتیق را شامل می شود (یعنی تورات و زبور داود

Sep/26/2018 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 102 بازدید 1  

تعداد سوالات: 17 سوال؟ 1) آیا آیه 9 از رساله یهودا از کتب آ مشاهده پاسخ

سؤال اول: آیا آيه ٩ از رساله يهودا برگرفته از كتب آپوكريفا است؟اگر هست چرا کلیسای پروتستان آنها را نمی پذیرد؟ كتاب يهودا بحث انگيزترين كتاب در میان کتابهای&n

Sep/26/2018 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 132 بازدید 1