آیا زنان می تونن رئیس جمهور یا پادشاه بشن؟ مشاهده پاسخ

اینکه زنان می توانند رئیس جمهور یا ملکه شوند، امری است که مربوط به قوانین کشورهای مختلف است و با توجه به اینکه ما مسیحیان کشور خاصی را در اختیار نداریم و به دنبال کشورگشایی و بدست آوردن حکومت کشوری نی

Apr/13/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 88 بازدید 0  

نظر مسیحیت درمورد کمونیسم چیه؟ آیا مسیحیت موافق یه حکومت کمو مشاهده پاسخ

ایده کمونیسم و زندگی اشتراکی، امری بوده که در اعمال رسولان در جامعه اولیه مسیحی بر می خوریم. مسیحیان اولیه همه اموال خود را فروخته و به پای رسولان می آوردند و آنها به طور مساوی بین همه مؤمنین پخش می ک

Apr/13/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 79 بازدید 0  

عید هفته ها به چه مناسبتی بود؟ مشاهده پاسخ

اعیاد مختلف اسرائیل برای این قوم سمبل عمل خدا بود. جشن‌های سالیانه قوم اسرائیل نمادی بود از اینکه خدا با آنهاست و در کنار آنها زیست می‌کند. اسرائیل در این جشن‌ها هم برکات و مواهب الهی ر

Apr/03/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 105 بازدید 0  

اگرامکان دارد درباره ی این چند کانال تلویزیونی مسیحی فارسی ز مشاهده پاسخ

ست سون پارس از شبکه های مسیحی می باشد و معتبر می باشد. در ضمن نمی دانم منظورتان از شبکه ای که شماره تلفنی از ایران در برنامه هایش درج می کند، کدام شبکه می باشد؟ در باره داشتن برنامه هایی در باره مس

Mar/30/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 83 بازدید 0