تعبیر خواب مسیحی؟ آیا خوابهای ما از خدا هستند؟ مشاهده پاسخ

این سایت خدمت تفسیر خوابهای مسیحی را ندارد. ما خواب تعبیر نمی کنیم. ما شدیدا اعتقاد داریم که خواب مردم و تفسیر آن چیزیست بین آنها و خدا. آیا خدا هنوز از طریق خواب صحبت می کند؟ در کلام خدا می بینیم

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 775 بازدید 3  

من و پول مشاهده پاسخ

من می خواهم بروم سراغ چالش واقعی اخیر، یعنی مشکلات مربوط به پول. می دانم که همۀ ما این مشکلات را داریم. مشکل من رابطه ام با پول است. بیائید در مورد این موضوع مطالعه ای را داشته باشیم. پول ضروری است

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 537 بازدید 1  

انتخابات و نقش مسیحیان مشاهده پاسخ

بسیار شنیده می شود که مسیحیت یک دین فردی است که هیچ ارتباطی با سیاست ندارد و تنها نجات و رستگاری روح انسانها مورد تاکید و توجه ایمان مسیحی است. امروزه در مجامع آکادمیک مسیحی دیگر چنین اظهار نظر

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 945 بازدید 3  

سقط جنین مشاهده پاسخ

چندی قبل از یکی از متألهین مسیحی در نکوهش سقط جنین مطلبی خواندم که علاوه بر اینکه مسیر استدلال این متفکربرایم جالب بود، تصویری که ارائه نمود نیز به نظرم قابل تامل آمد و شایسته دیدم که آن را با خوا

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 501 بازدید 0  

آیا خود ارضائی گناه است؟ مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس هرگز به خود ارضائی اشاره نشده و هرگز اظهار نشده که خود ارضائی گناه است. اما با وجود این، هیچ شکی نیست که اعمالی که منتهی به خود ارضائی میشوند گناه آلوداَند. خود ارضائی نتیجۀ نهایی افک

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 505 بازدید 0  

متی فصل 10ایه 34تا اخر36 راتوضیح دهید مشاهده پاسخ

دوست عزیز سلام، باید توجه داشته باشیم که آیات کتاب مقدس را در متن زمنیه آن تفسیر کنیم. در زمینه این آیه، وقتی آیات 32-39 را می خوانیم متوجه می شویم که منظور مسیح استفاده از شمشیر نیست بلکه برعک

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 425 بازدید 0