انواع فرقه های مسیحیت چه فرقی با هم دارند؟ اگر کسی بخواهد مس مشاهده پاسخ

دوست بسیار گرامی سلام، از سوالاتی که کرده اید کمال تشکر را داریم. فرقه های کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان در اصول کتاب مقدسی خود هیچ فرقی با هم ندارد و در بعضی مسائل مانند مراسم کلیسایی و بعض

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 1241 بازدید 2  

آیا اعتقادات مذهبی بازتاب جائیست که در آن بزرگ شده ایم؟ مشاهده پاسخ

بی اف اسکینر می گوید، "رفتار من در هر لحظه خاص چیزی جز محصول میراث ژنتیکی ، تاریخ  شخصی، و موقیت فعلی من نیست"چنانچه درست باشد، پس فلسفه اسکینر نیز محصول ژنها و زمینه تاریخی او بوده

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 548 بازدید 0  

آیا کتابمقدس از جنگ عادلانه حمایت می کند؟ مشاهده پاسخ

در حالیکه کتاب مقدس جنگ به هر دلیلی را تایید نمی کند، و ما را به صلح با تمامی انسانها تشویق می کند (رومیان 12: 18)، با این وجود اعلام می کند که صلح و عدالت گاهی مستلزم جنگ می باشد(متی 24: 6). البته

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 545 بازدید 1  

آیا تمامی مذاهب اساساً یکسان نیستند؟ مشاهده پاسخ

قرن‌ها از حکایتی بسیار قدیمی که منشأ آن از {مکتب} بودا یا جین است برای روشن کردنِ آن حقیقت غایی که در ادیان بشر مطرح است استفاده می‌شده است. چند مرد کور به سمت حیاط راجا (پادشاه) روانه می

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 565 بازدید 1  

امور غیبی چیست؟ مشاهده پاسخ

کلمه انگلیسی اکالت (occult) از کلمه یونانی اکالتوس نشات گرفته، که به معنی امور پنهانی، محرمانه، نهفته، یا اسرار آمیز می باشد. از نظر متخصصان فلسفه سر و راز، سر و یا راز بیانگر مداخله در طبیعت جسمان

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 634 بازدید 0  

آیا یک مسیحی باید ورزش کند؟ کتاب مقدس دربارة سلامتی چه می گو مشاهده پاسخ

مثل خیلی چیزهای دیگر در زندگی، در مورد ورزش کردن یا نکردن هم گاهی زیاده روی می شود. بعضی از مردم تمام تمرکزشان را بر روی مسائل روحانی می گذارند، تا جائیکه از سلامتی جسمشان غافل می مانند. بعضی دیگر

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 480 بازدید 0