دو جنسیتی بودن یک اختلال روانیست و تغییر جنسیت از دید زیست ش مشاهده پاسخ

یک روانپزشک بیمارستان جان هاپکینز: دو جنسیتی بودن یک اختلال روانیست و تغییر جنسیت از دید زیست شناسی نا ممکن است از   (CNSNews.com)—دکتر پل مک هیو رییس سابق بخش روانی بیمارستان

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 626 بازدید 0  

آیا کتاب مقدس مرگ حواریون را ثبت کرده است؟ هر یک از حواریون مشاهده پاسخ

تنها حواری که مرگش در کتاب مقدس ثبت شده است، یعقوب می باشد (اعمال رسولان 12: 2). پادشاه هیرودیس یعقوب را با شمشیر کشت، احتمالا سر او را با شمشیر زد. نوع مرگ حواریون دیگر از طریق کلیسا منتشر شد، ما

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 543 بازدید 2  

دید مسیحی در مورد پیشگو چیست؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس شدیدا احضار ارواح، فالگیری و پیشگویی را منع می کند (لاویان 20: 27، تثنیه 18: 10-13). فالگیری، ستاره شناسی، پیشگویی، و کف بینی همه در این محدوده حساب می شوند. امکان وجود این کارها نشان می

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 488 بازدید 1  

تعبیر خواب مسیحی؟ آیا خوابهای ما از خدا هستند؟ مشاهده پاسخ

این سایت خدمت تفسیر خوابهای مسیحی را ندارد. ما خواب تعبیر نمی کنیم. ما شدیدا اعتقاد داریم که خواب مردم و تفسیر آن چیزیست بین آنها و خدا. آیا خدا هنوز از طریق خواب صحبت می کند؟ در کلام خدا می بینیم

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 789 بازدید 3  

من و پول مشاهده پاسخ

من می خواهم بروم سراغ چالش واقعی اخیر، یعنی مشکلات مربوط به پول. می دانم که همۀ ما این مشکلات را داریم. مشکل من رابطه ام با پول است. بیائید در مورد این موضوع مطالعه ای را داشته باشیم. پول ضروری است

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 551 بازدید 1  

انتخابات و نقش مسیحیان مشاهده پاسخ

بسیار شنیده می شود که مسیحیت یک دین فردی است که هیچ ارتباطی با سیاست ندارد و تنها نجات و رستگاری روح انسانها مورد تاکید و توجه ایمان مسیحی است. امروزه در مجامع آکادمیک مسیحی دیگر چنین اظهار نظر

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 966 بازدید 3