با توجه به 1 تیموتاؤس 2: 11-15 آیا زنان می توانند نقش شبانی مشاهده پاسخ

 با توجه به رساله رومیان فصل 16 بسیاری از خادمین در روم، حتی شبانان و همکاران هم ردیف پولس رسول زنان بودند. باید زمینه فرهنگی و اجتماعی کتاب اول تیموتاوس را درک کرد. در کلیسای افسس زنانی که وجود

Jan/18/2016 سوالات رایج Vrezh Babakhani 493 بازدید 0  

آیا پطرس و پولس رسول اختلاف نظر داشتند؟ مشاهده پاسخ

  پطرس رسول و پولس رسول با هم هیچ اختلافی نداشتند بلکه تنها در یک موقعیت می خوانیم که پطرس با غیریهودیان غذا می خورد و وقتی یهودیان را دید طوری وانمود کرد که با غیریهودیان غذا نمی خورد و این

Jan/18/2016 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 652 بازدید 3  

کتاب مقدس در باره فرشتگان چه تعلیمی می دهد؟ مشاهده پاسخ

عهد جدید در باره فرشتگان بیش از 165 بار و عهد عتیق بیش از 100 بار صحبت کرده است. فرشتگان قبل از خلقت زمین توسط خدا خلق شده بودند (مزامیر148 آیه های 5-2) انسانها در لحظه مرگ تبدیل به فرشتگان نمی شوند (

Jan/18/2016 سوالات رایج Vrezh Babakhani 597 بازدید 2  

دید یک مسیحی دربارة سیگار کشیدن چیست؟ آیا سیگار کشیدن گناه ا مشاهده پاسخ

کتاب مقدس هیچوقت مستقیما به سیگار کشیدن اشاره نکرده است. اصولی هست، که می توان سیگار کشیدن را با آنها ارزیابی کرد. اولا، کتاب مقدس به ما دستور می دهد که نگذاریم هیچ چیزی بر بدن ما مسلط شود. "همه

Jan/18/2016 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 551 بازدید 1  

آیا کتاب مقدس راهنمایی اخلاقی برای کسب و کار دارد؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس چیزهای زیادی برای گفتن در باره زندگی مالی دارد و تعالیم آن بسیار فراتر از مسائل ساده اقتصاد شخصی می باشد. در اینجا خلاصه ای از راهنمایی رفتار مالی کتاب مقدسی را مطالعه می نماییم. نخست، خدا م

Jan/18/2016 سوالات رایج Vrezh Babakhani 522 بازدید 1