درود،. تفاوت و فرق اسلام و مسیحیت در چیست؟ باتشکر مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روز به خیر، بابت تأخیر در پاسخ به سؤال شما به علت ازدحام سؤالات و مشغله کاری زیاد در این ایام، کمال پوزش را می طلبم. اما پاسخ شما: سؤال شما بسیار کلی می باشد و برا

Oct/24/2018 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 12 بازدید 1  

سلام. یک بار دیگر هم پرسیده ام ولی جوابی نگرفتم. ببخشید آیا مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز سلام و روز به خیر و خوشی، بابت تأخیر در پاسخ به سؤال شما به علت ازدحام سؤالات و مشغله کاری زیاد در این ایام، کمال پوزش را می طلبم. اما پاسخ شما: غسل جنابت یا غسلهای دیگر اسلامی ک

Oct/15/2018 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 13 بازدید 1  

درود بر مردان خدا و عیسی مسیح ع بنده میخواستم بدونم که بعد مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز سلام و روز به خیر و خوشی، بابت تأخیر در پاسخ به سؤال شما به علت ازدحام سؤالات و مشغله کاری زیاد در این ایام، کمال پوزش را می طلبم. اما پاسخ شما: غسل جنابت یا غسلهای دیگر اسلامی ک

Oct/15/2018 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 10 بازدید 1  

درود،. تفاوت یهود و مسیحیت چیست؟ مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روزتون به خیر و خوشی، بابت تأخیر در پاسخ به سؤال شما به علت ازدحام سؤالات و مشغله کاری زیاد در این ایام، کمال پوزش را می طلبم.  در پاسخ به سؤال شما مقاله ای ک

Oct/12/2018 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 13 بازدید 1  

چگونه میتوان به آیین مسیحیت پیوست؟ مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و گرامی سلام و روز به خیر و خوشی، بابت علاقه شما به ایمان به مسیح و پیروی او، بسیار خوشوقتیم. بابت تأخیر در پاسخ به سؤال شما به علت ازدحام سؤالات و مشغله کاری زیاد در این ایام، ک

Oct/11/2018 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 14 بازدید 1  

با درود, میخواستم بدونم که کلیساهای انجیلی ایران مانند عمانو مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم، با عرض سلام و روز به خیر، بابت تأخیر در پاسخ به سؤال شما به علت ازدحام سؤالات و مشغله کاری زیاد در این ایام، کمال پوزش را می طلبم. اما پاسخ شما: کلیسای انجیلی در واقع هم

Oct/10/2018 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 20 بازدید 1