کتابها قابل دانلود نیستند. لطفاً تصحیح بفرمایید؟ مشاهده پاسخ

دوست عزیزم سلام و روز به خیر، بابت توجهتان به وب سایت پرپاسخ و پیگیری مطالب آن، از شما سپاسگزاریم. تلاش خواهیم کرد که به مسئله دانلود کتابهای کتابخانه، هر چه سریعتر رسیدگی کنیم.  باز هم

Apr/26/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 46 بازدید 0  

آیا زنان می تونن رئیس جمهور یا پادشاه بشن؟ مشاهده پاسخ

اینکه زنان می توانند رئیس جمهور یا ملکه شوند، امری است که مربوط به قوانین کشورهای مختلف است و با توجه به اینکه ما مسیحیان کشور خاصی را در اختیار نداریم و به دنبال کشورگشایی و بدست آوردن حکومت کشوری نی

Apr/13/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 48 بازدید 0  

نظر مسیحیت درمورد کمونیسم چیه؟ آیا مسیحیت موافق یه حکومت کمو مشاهده پاسخ

ایده کمونیسم و زندگی اشتراکی، امری بوده که در اعمال رسولان در جامعه اولیه مسیحی بر می خوریم. مسیحیان اولیه همه اموال خود را فروخته و به پای رسولان می آوردند و آنها به طور مساوی بین همه مؤمنین پخش می ک

Apr/13/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 40 بازدید 0  

عید هفته ها به چه مناسبتی بود؟ مشاهده پاسخ

اعیاد مختلف اسرائیل برای این قوم سمبل عمل خدا بود. جشن‌های سالیانه قوم اسرائیل نمادی بود از اینکه خدا با آنهاست و در کنار آنها زیست می‌کند. اسرائیل در این جشن‌ها هم برکات و مواهب الهی ر

Apr/03/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 70 بازدید 0