شورای یهود یا سنهدرین چه کسانی بودند؟ مشاهده پاسخ

سنهدرین مهم ترین شورای رهبری قوم یهود بود. کاهن اعظم رهبر این شورا بود. در زمان رخدادهای مربوط به عهد جدید، رسیدگی به مسائل مذهبی و داخلی یهودیان در حوزه اختیارات سنهدرین بود. با وجود این، سنهدرین این

Mar/30/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 45 بازدید 0  

شیطان کیست؟ مشاهده پاسخ

شیطان سرکرده جمیع ارواح شریر و دشمن اصلی خدا و انسان است. شیطان یک فرشته سقوط کرده است؛ گناه اصلی وی تکبر است. او تلاش نمود تا خود را شبیه خداوند سازد، اما خداوند او را از آسمان رانده و سرنگون ساخت (ا

Mar/30/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 41 بازدید 0  

منظور از ارواح شریر و دیوها چیست؟ مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس، دیوها ارواح شریر یا ناپاک نیز خوانده شده‌اند. این دیوها ارواح مردگان نیستند، بلکه روح‌هایی هستند که توسط خدا آفریده شدند، اما بعدها بر علیه او عصیان کردند. سرکرده دیوها شیطان ا

Mar/30/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 45 بازدید 0  

بین دوران عهد عتیق و جدید چه گذشت؟ مشاهده پاسخ

دوران بین عهدین  مابین پایان تاریخ عهد قدیم از زمان نحمیا و ملاکی تا شروع تاریخ عهد جدید، در حدود چهار صد سال فاصله وجود دارد. بعد از تبعید در بابل (۵۸۶-۵۳۹ قبل از میلاد)، اسرائیل هرگز استقلال

Mar/30/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 40 بازدید 0  

نبوت و پیشگویی مشاهده پاسخ

آیات اصلی  اعداد ۱۲: ۶ اگر در میان شما نبی‌ای باشد، من كه یهوه هستم، خود را در رؤیا بر او ظاهر می‌كنم و در خواب به او سخن می‌گویم.  تثنیه ۱۳: ۱-۳ اگر در میان تو

Mar/30/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 43 بازدید 0  

اگر زبان عبری ژنی جداگانه دارد و زبانی مستقل است، پس چرا بنی مشاهده پاسخ

زبان عبری چه ربطی به پراکندگی این قوم در جهان دارد؟؟؟!!! چون ملت ایران هم اکنون در جهان پراکنده اند و خیلی ملتها مثل کردها و ارامنه و غیره در جهان پراکنده هستند. زبان هیچ ربطی به این مسئله ندارد و ژن

Mar/30/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 11 بازدید 0