مسیحیت یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

این سؤال در برگیرنده موضوعات بسیار متفاوت در باره ایمان مسیحی می باشد و پاسخ آن وسعت خارج از این ایمیل را دارد. شما را تشویق می کنم که به وب سایت پرپاسخ مراجعه کنید و مقالات مختلف در این زمینه را مطال

Aug/14 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 49 مشاهده شده 1  

آیا پورنوگرافی از دیدگاه مسیحیت مجاز است؟ مشاهده پاسخ

در تمام دورانهای کلیسا و در کتاب مقدس و در کلیساهای کنونی در تمام جهان هیچ مسیحی اعتقادی ندارد که دیدن آلت انسانها امری مجاز است. این مسئله کاملا" گناه آلود و مشمئزکننده است و خدا از آن نفرت دارد

Aug/10 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 65 مشاهده شده 0  

آیا خداناباوری در کشورهای کاتولیک بیشتر در حال رشد است یا در مشاهده پاسخ

خداناباوری مختص کشورهایی که اسما" مسیحی نامیده می شوند نیست. در کشوری مثل ایران و کشورهای اسلامی و بودیست و هندو و دیگر ادیان نیز خداناباوران و گسترش آنها وجود دارند. ریشه خداناباوری در چند عامل

Aug/07 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 68 مشاهده شده 3  

تعریف گناه در مسیحیت چیست؟ و تاوان گناه چیست؟ مشاهده پاسخ

گناه در مسیحیت و در کتاب مقدس مسیحیان به معنای کوتاه و قاصر آمدن از معیار الهی است. گناه، یعنی نداشتن رابطه با خدا و تاوان گناه در رومیان 6: 23 مرگ نامیده شده است. اما عطای خدا حیات جاویدان در خداوند

Jul/11 سوالات رایج Vrezh Babakhani 112 مشاهده شده 2  

آیا میزان پوشش واجب زنان در دین مسیحیت چقدر است در جایی خوان مشاهده پاسخ

کلام خدا به وضوح می گوید که زنان مسیحی باید با عفت لباس بپوشند و در پاکی باشند و به دنبال زر و زیور نباشند و پاکدامن باشند. اینها اصولی است که به زنان مسیحی فرمان داده شده است.  اما در ضمن به

Jun/27 سوالات رایج Vrezh Babakhani 135 مشاهده شده 3  

منظور از لاشہ و کرکس در لوقا 17: 37 چیست؟ مشاهده پاسخ

  منظور از لاشه و کرکس در این آیه یک اصظلاح یا مثلی بود که در میان یهودیان زمان مسیح رواج داشت. مسیح می خواست بگوید که همانطور که وقتی جایی لاشه ای است، لاشخور هم فورا یافت می شود و جمع می شون

Jun/26 سوالات رایج Vrezh Babakhani 69 مشاهده شده 1