سلام عیسی مسیح چه چیزی به انسانها یاد داد و یا اینکه ما مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام، برای آشنایی با پیام و زندگی و معجزات و ادعاها و مرگ و قیام و صعود عیسی مسیح به آسمان شما را تشویق می کنم که یک انجیل تهیه کنید و مطالعه کنید تا بینشی جامع از این مطلب دریافت

May/12 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 5 مشاهده شده 0  

کشیش ورژ باباخانی عزیز, من یک سوال دارم . اگر از یک نوایم مشاهده پاسخ

دوست عزیزم سلام و روز به خیر، این سؤالی است که به موقعیت هر فرد ربط دارد و بنده به جای شما نمی توانم جواب دهم. شما باید آن اتفاقی که برای شما احتمال می دهید که خواهد افتاد بگویید و بنده در باره اتف

May/10 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 3 مشاهده شده 0  

درود. میخواستم بپرسم منظور از اینکه مسیح به روی صلیب رفت تا مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روزتون به خیر، خیر چنین شخص با مشخصاتی که شما نام بردید در صورتی که از گناهش توبه کرده ولی گناهش را ترک نکرده وباز هم به گناهان سابق خود ادامه می دهد، نجات را نیافته و حیات

May/09 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 7 مشاهده شده 0  

کشیش ورژ باباخانی عزیز. سلام خسته نباشید. سؤال من این هست ک مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روزتون به خیر و خوشی، پاسخ به سؤالی که شما کرده اید چند جنبه دارد: 1- جنبه روحانی و الهی 2- جنبه قضایی یا قانونی و اجتماعی 3- جنبه شخصی مسئله از دیدگاه جنبه

May/08 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 8 مشاهده شده 0  

نظر کتاب مقدس در باره شبیه سازی انسان چیست؟ مشاهده پاسخ

محققین شبیه سازی (تاگ سازی) انسان از طریق سلولهای بنیادی جنین یک هفته ای انسان ، امیدوارند که روزی بتوانند درمان قطعی برای بیماری های قلبی ، انواع سرطان و آلزایمر را پیدا کنند. البته شبیه سازی انسان ت

May/04 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 17 مشاهده شده 0  

آیا ارواح پلید قادر هستند به نوزادان یا کودکان آسیب بزنند یا مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روز تون به خیر، آنچه مسلم است اگر همه نوزادان و کودکانی که به سن تشخیص بین خوب و بد نرسیده اند، آسیب پذیر باشند و ارواح پلید بتوانند آنها را به راحتی تسخیر کنند، بنده و نیز&

Apr/27 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 7 مشاهده شده 0