برای شما مسیحیت به چه مفهوم است؟ مشاهده پاسخ

تصور می کنم پاسخ سؤال شما به وسعت تمام کتاب مقدس و تاریخ کلیسا می باشد و نیز تمام وب سایت پرپاسخ نیز در دسترس شماست که به چنین سؤال جامعی که بسیاری زوایا برای توضیح و تشریح دارد بپردازید و به پاس

Mar/05/2020 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 1  

لطفاً اسامی پنج زنی که از یاران عیسی مسیح بودند را نام ببرید مشاهده پاسخ

نه فقط پنج زن بلکه زنان بسیاری، از یاران عیسی مسیح بودند و او را پیروی می کردند. مثلاً در انجیل متی 27: 55-56 چنین می خوانیم که: " در آنجا زنان بسیاری که از جلیل در عقب عیسی آمده بودند تا او ر

Dec/16/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 83 بازدید 4  

کتاب مقدس و مسیحیت درباره کهکشان های دیگه و سیارات و... و ای مشاهده پاسخ

زمانی که کتاب مقدس نگاشته شد، کلماتی از قبیل کهکشانها و سیارات در واژگان عبری وجود نداشت و به این خاطر مستقیماً به چنین کلماتی اشاره نشده. اما پرواضح است که کتاب مقدس با هدف ستاره شناسی یا علوم فضایی

Nov/25/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 75 بازدید 3  

در مورد لوسیفر توضیح دهید کی بود و در نهایت چه اتفاقی برایش مشاهده پاسخ

اسم لوسیفر که به لاتین چنین نوشته می شود در ترجمه فارسی " زهره دختر صبح" ترجمه شده. لطفاً برای اطلاعات بیشتر در این باره به اشعیا 14: 12 الی 17 مراجعه فرمایید. مفسرین کتاب مقدس زهره دختر صبح

Oct/08/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 172 بازدید 4  

مذاهب رایج قبل و در زمان و پس از زمان عیسی مسیح چه بوده است؟ مشاهده پاسخ

قبل و در زمان و بعد از عیسی مسیح، هزاران هزار مذهب وجود داشته و دارد که در حوصله این نامه نمی گنجد. به هر ترتیب برای اطلاعات بیشترو جامع تر و مفصل تر می توانید کتاب تاریخ ادیان نوشته ویل دورانت را مطا

Oct/07/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 95 بازدید 3