لطفاً اسامی پنج زنی که از یاران عیسی مسیح بودند را نام ببرید مشاهده پاسخ

نه فقط پنج زن بلکه زنان بسیاری، از یاران عیسی مسیح بودند و او را پیروی می کردند. مثلاً در انجیل متی 27: 55-56 چنین می خوانیم که: " در آنجا زنان بسیاری که از جلیل در عقب عیسی آمده بودند تا او ر

Dec/16/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 27 بازدید 4  

کتاب مقدس و مسیحیت درباره کهکشان های دیگه و سیارات و... و ای مشاهده پاسخ

زمانی که کتاب مقدس نگاشته شد، کلماتی از قبیل کهکشانها و سیارات در واژگان عبری وجود نداشت و به این خاطر مستقیماً به چنین کلماتی اشاره نشده. اما پرواضح است که کتاب مقدس با هدف ستاره شناسی یا علوم فضایی

Nov/25/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 30 بازدید 3  

در مورد لوسیفر توضیح دهید کی بود و در نهایت چه اتفاقی برایش مشاهده پاسخ

اسم لوسیفر که به لاتین چنین نوشته می شود در ترجمه فارسی " زهره دختر صبح" ترجمه شده. لطفاً برای اطلاعات بیشتر در این باره به اشعیا 14: 12 الی 17 مراجعه فرمایید. مفسرین کتاب مقدس زهره دختر صبح

Oct/08/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 88 بازدید 4  

مذاهب رایج قبل و در زمان و پس از زمان عیسی مسیح چه بوده است؟ مشاهده پاسخ

قبل و در زمان و بعد از عیسی مسیح، هزاران هزار مذهب وجود داشته و دارد که در حوصله این نامه نمی گنجد. به هر ترتیب برای اطلاعات بیشترو جامع تر و مفصل تر می توانید کتاب تاریخ ادیان نوشته ویل دورانت را مطا

Oct/07/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 49 بازدید 3  

روشهای کاربردی پیشنهادی برای غلبه بر افسردگی مشاهده پاسخ

آیا احساس تنهایی، غم و تردید می كنید؟ تقریباً همه در مواقعی این احساس را دارند. امكان این وجود دارد كه توسط این احساس گیر افتاده و در دام آن ها گرفتار شوید. اما شما گرفتار نخواهید شد! شما می

Sep/10/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 70 بازدید 4  

چرا مسیحیان با اقدام به کودتا برای تغییر رژیمهای فاسد مخالفن مشاهده پاسخ

پدیدۀ شوم کودتا چه در رژیم های قدیمی و چه نوین و امروزی آن عمری بلند تر از دمکراسی و مردم سالاری دارد، خاطرۀ سیاه توطئۀ سرهنگان در یونان و یاد آوری کودتای وحشت آفرین ژنرال "پینوشه" ( 1973 می

Sep/10/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 82 بازدید 4