روشهای کاربردی پیشنهادی برای غلبه بر افسردگی مشاهده پاسخ

آیا احساس تنهایی، غم و تردید می كنید؟ تقریباً همه در مواقعی این احساس را دارند. امكان این وجود دارد كه توسط این احساس گیر افتاده و در دام آن ها گرفتار شوید. اما شما گرفتار نخواهید شد! شما می

Sep/10/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 6 بازدید 0  

چرا مسیحیان با اقدام به کودتا برای تغییر رژیمهای فاسد مخالفن مشاهده پاسخ

پدیدۀ شوم کودتا چه در رژیم های قدیمی و چه نوین و امروزی آن عمری بلند تر از دمکراسی و مردم سالاری دارد، خاطرۀ سیاه توطئۀ سرهنگان در یونان و یاد آوری کودتای وحشت آفرین ژنرال "پینوشه" ( 1973 می

Sep/10/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 5 بازدید 0  

درود بر شما سوال من این هست با توجه به این که انسان اختی مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روز به خیر، کتاب مقدس سن ثابتی را برای تصمیم گیری و انتخاب ایمان به مسیح و پیروی از او نام نبرده بلکه فرموده از زمانی که شخص قادر به تشخیص خوب و بد می باشد، مسئول شمرده

Sep/08/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 6 بازدید 0  

آیا خدا می تواند از من نیز استفاده کند؟ مشاهده پاسخ

دفعه بعد که شما احساس کردید که خدا نمی تواند از شما استفاده کند، فقط بخاطر بیاورید که: نوح مشروب خوار بود ابراهیم خیلی پیر بود اسحاق یک خیال باف بود یعقوب یک دروغگو بود لیه زشت بود یوسف محکوم

Sep/04/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 12 بازدید 1  

آیا راه بازگشت و توبه برای من وجود دارد؟ مشاهده پاسخ

در دوم تواریخ ایام 33: 1- 17 داستان زندگی منسی را می خوانیم و چقدر دردناک است که منسی سالها در گناهان خود ادامه داد، بدون آنکه متوجه شود که در چه خطایی گرفتار است تا اینکه به اسارت رفت و در اسارت بیدا

Aug/29/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 20 بازدید 0  

کجا می توان خدا را یافت؟ مشاهده پاسخ

شخصی بود که عاشق الویس پریسلی خوانند معروف آمریکایی بود و آرزو داشت او را ببیند و تمام توجهش به او بود، ولی هیچ گاه در تمام زندگیش فرصت نزدیک شدن به او را نیافت. حقیقت انجیل این است که ما می توانیم

Aug/28/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 15 بازدید 0