آیا عهد جدید مخالف دادن ده یک است؟ آیا در عهد جدید این امر ت مشاهده پاسخ

در متی 23: 23 عیسی مسیح به فریسیان و رهبران مذهبی بهود می گوید ده یک را باید داد. در ضمن در هیچ جای عهد جدید دادن ده یک رد نشده است و این خود نشانه ای است بر تأئید این امر. مثلا" ختنه که در عهد ع

May/06 سوالات رایج Vrezh Babakhani 185 مشاهده شده 2Dislike 3  

مسیحیان چه آداب و رسومی را باید رعایت کنند؟ مشاهده پاسخ

در مسیحیت هدف آداب و رسوم نیست بلکه زندگی پاک و مقدس داشتن است و داشتن رابطه ای زنده با خداوند. مسلما" هر روزه باید وقت خاصی را برای دعا در حضور خدا صرف کنیم و کتاب مقدس را بخوانیم و در جلسات کلی

May/03 سوالات رایج Vrezh Babakhani 91 مشاهده شده 0Dislike 0  

كلمه مسح در كتاب مقدس به چه معناست؟ مسح خدا يعني چه؟ مشاهده پاسخ

مسح در کتاب مقدس اشاره به ریختن روغنی بخصوص بر سر یا مالیدن روغن بر سر می باشد و اکثرا" برای انبیاء و کاهنان و پادشاهان استفاده می شد. البته در زندگی روزمره مسح روغن با عطریات برای آرایش زنان نیز

Apr/24 سوالات رایج Vrezh Babakhani 130 مشاهده شده 0Dislike 1  

علت جنگهای صلیبی چه بود، اول از طرف مسیحیان این جنگ آغاز شده مشاهده پاسخ

در اوایل قرون وسطی کشور فلسطین در اشغال اعراب بود و اعراب بصورت بسیار وحشیانه با ساکنین فلسطین رفتار می کردند و در فلسطین مسیحیان و یهودیان و مسلمانان زندگی می کردند. و کلیسای کاتولیک با یک اقدام اشتب

Apr/17 سوالات رایج Vrezh Babakhani 109 مشاهده شده 0Dislike 2  

آیا اولین شهید استیفان بوده یا شهیدان دیگری قبل از استیفان ن مشاهده پاسخ

بلی در حقیقت عده دیگری اولین شهیدان گمنام مسیحی بوده اند، اما اولین شهیدی که نامش برده شده استیفان می باشد. متأسفانه از شهیدانی که قبل از استیفان به دست پولس یا دیگران کشته شده اند نامی برده نشده است.

Apr/03 سوالات رایج Vrezh Babakhani 101 مشاهده شده 0Dislike 3