من مدتی هست که آتئیست هستم و یک سؤال از شما دارم ممنون میشوم مشاهده پاسخ

در وب سایت پرپاسخ مقالات زیادی در رابطه با آتئیسم و خداناباوری وجود دارد که شما را تشویق می کنم به مطالعه همه آنها. در ضمن در این وب سایت به فرضیه داروین و تکامل انواع نیز اشاره شده است. برای نمونه مق

Mar/17 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 5 مشاهده شده 0  

بهترین راه تعلیم دادن به بچه ها چیست؟ مشاهده پاسخ

بهترین راه تعلیم دادن بچه ها، زندگی عملی مسیحی در برابر چشمان آنها داشتن است، یعنی با آنها دعا کردن و به آنها محبت فداکارانه داشتن و زندگی پاک و مقدس داشتن. در مرحله بعدی مهم است که تعلیم ما به بچه

Mar/17 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 1 مشاهده شده 0  

قوم اسرائیل چگونه درباره خدا به بچه های خود تعلیم می دادند؟ مشاهده پاسخ

موسی به قوم اسرائیل از جانب خدا فرمان داد تا به آنها تورات را مرتبا" تعلیم بدهند و از آنچه خدا در مصر برای قوم یهود کرد و آنها را از اسارت و بردگی مصریان رهایی داد، مرتبا" یادآور شوند. در وا

Mar/17 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 2 مشاهده شده 0  

آیا شیطان بر خواب ما قدرت دارد یا هر اتفاقی میافتد به خاطر ا مشاهده پاسخ

در صورتی که ما با عیسی مسیح رابطه صمیمانه داشته باشیم و تحت پوشش خون عیسی مسیح قرار داشته باشیم، شیطان به هیچ عنوان نمی تواند در خوابهای ما تأثیری داشته باشد. اما متأسفانه بخاطر عدم رابطه بعضی از مسیح

Mar/11 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 10 مشاهده شده 0  

آیا شخصی که دیو دارد و این شخص ایمان می آورد، آیا بعد از ایم مشاهده پاسخ

اگر در حوصله شما هست برای شما کپی مقاله ای را که بطور مفصل مبحث مورد سؤال شما را از دیدگاه الهیاتی بررسی کرده، در زیر برای شما می فرستم. با تشکر فراوان، کشیش ورژ باباخانی قسمت اول: پیروز

Mar/09 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 21 مشاهده شده 1  

چگونه میتوانیم احکام خدا را بجا اوریم ( اول یوحنا 2 - 3 ) ؟ مشاهده پاسخ

دوست عزیزم محمد رضا جان سلام و روزت به خیر و خوشی و تندرستی، تمام احکام خدا در دو حکم خلاصه می شود: " خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی نفس و تمامی قوت خود محبت نما و دوم

Mar/06 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 12 مشاهده شده 0