آیا رفتن به کنسرت گناه است؟ مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس هیچ قانون و حکمی نیست که ما را از رفتن به کنسرت مانع شود. مسلما" در عهد جدید آیاتی را داریم که ما را در انتخابهایمان کمک می کند. مثلا" در رساله رومیان 14: 23 نوشته شده: " آ

Oct/14 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 8 مشاهده شده 0  

زندگی روزانه یک مسیحی به همراه ایمانی که دارد چگونه است؟ مشاهده پاسخ

مسیحی کسی است که پیرو عیسی مسیح است و هر روزه همه زحمات را به جان می خرد که عیسی مسیح را خدمت و پیروی کند. مسیحی کسی است که عیسی مسیح او را از گناهانش و عواقب آن پاک کرده و به او زندگی تازه بخشیده. در

Oct/10 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 56 مشاهده شده 0  

اهمیت پذیرفتن دین مسیح در زندگی شخصی من چه خواهد بود؟ مشاهده پاسخ

اهمیت داشتن زندگی مسیحی و پیروی از مسیح بسیار زیاد است، ولی 10 نمونه آن را برایتان ذکر می کنم: 1- داشتن معیارهای الهی در زندگی شخصی و اجتماعی 2- داشتن رابطه شخصی و تجربه شخصی با خدا از

Oct/10 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 25 مشاهده شده 0  

من سوالی داشتم در مورد دین یهود: چرا وقتی دین یهود که یکی از مشاهده پاسخ

باید چند مسئله را در پاسخ به سؤال شما در نظر داشت: 1- دین یهود مختص قوم یهود بود و این قوم در مرحله اول پایگاهی برای خدا بود تا نجات دهنده جهان از این قوم به دنیا بیاید. 2- دین یهود هدفش ترویج ا

Oct/09 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 42 مشاهده شده 0  

گفته شده که هرروز دعا کنید و کتاب مقدس را بخوانید. بنده بخا مشاهده پاسخ

باید توجه کنید که دشمن ما ایمانداران به مسیح یعنی ابلیس یا همان شیطان در تلاش است تا ما را از رابطه زنده با خدای زنده دور کند و نگذارد زندگی پیروزمندانه ای داشته باشیم. یکی از سلاحهای بزرگی که در براب

Sep/17 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 33 مشاهده شده 1  

آیا مسیحیت دین است؟ بلی یا خیر؟ لطفا توضیح دهید. مشاهده پاسخ

با توجه به آنچه در دنیا متعارف است، مسیحیت به عنوانی دین و مذهبی رسمی شناخته شده است! اما باید توجه داشت که مخالفان اصلی عیسی مسیح در زمان زندگی زمینی او اکثرا" افراد دیندار و مذهبی بودند و خود ع

Sep/15 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 64 مشاهده شده 0