من در تهران زندگی می كنم و می خواهم بدانم چطور می توانم تغيي مشاهده پاسخ

جهت کمک و راهنمایی شما در مسیر جدید زندگیتان و شناخت حقیقت خداوند ما عیسی مسیح و کلام مقدسش، آدرس ایمیل شما را برای تیم پیگیری وب سایت پرپاسخ می فرستم تا با شما تماسهای لازم برقرار شود. شاد و کامیا

Nov/21/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 52 بازدید 1  

من حدود یک سال و نیم هست که با عیسی مسیح آشنا شدم و از ته قل مشاهده پاسخ

از اینکه زندگی خود را تسلیم عیسی مسیح خداوند کرده اید، باعث کمال خوشوقتی است! جهت کمک و راهنمایی شما در مسئله تعمید آب و ادامه زندگی مسیحی خود، آدرس ایمیل شما را به تیم پیگیری وب سایت پرپاسخ خواهم

Nov/19/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 55 بازدید 1  

درخواستی داشتم مبنی بر دریافت کتاب و راهنمایی در این مورد: ب مشاهده پاسخ

متأسفانه پی دی اف کتابهایی که درخواست کرده اید در دسترس نمی باشد و بنده جستجوی زیادی کردم، اما به نتیجه ای نرسیدم. کمال پوزش را از جانب پرپاسخ پذیرا باشید. موفق باشید.

Nov/13/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 66 بازدید 1  

من یک دانشجو شیعه هستم پس از چند وقت مطالعه در مورد مسیحیت م مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم  سلام و روز به خیر و خوشی و تندرستی، آدرس ایمیل شما را به تیم پیگیری وب سایت پرپاسخ ارسال می دارم تا با شما تماسهای لازم برقرار شود. شاد و پیروز و سربلند باشید.

Nov/11/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 80 بازدید 1  

سلام من مسلمانم و خانواده ام هم مسلمان هستند. آیا می توانم م مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز سلام و روز به خیر، به زودی از طرف تیم پیگیری وب سایت پرپاسخ جهت کمک و راهنمایی شما، از طریق ایمیل شما تماس گرفته خواهد شد. شاد و پیروز و سربلند باشید.

Nov/07/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 59 بازدید 1  

من وهمسرم شیعه هستیم. ولی من می خواهم ایمان دار بشوم و همسرم مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز سلام و روزتون به خیر و خوشی و تندرستی، جهت راهنمایی و یاری شما، آدرس ایمیل شما را به تیم پیگیری وب سایت پرپاسخ ارجاع می دهم. شاد و پیروز و سربلند باشید.

Oct/31/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 60 بازدید 1