من به تازگی ایمان آوردم و در ایران زندگی میکنم و 32 سالمه. خ مشاهده پاسخ

جهت کمک و راهنماییهای لازم برای رشد در ایمان مسیحی تان، آدرس ایمیل شما را به همکار خود در تیم پیگیری وب سایت پرپاسخ ارسال خواهم کرد تا تماسهای لازم با شما برقرار شود. شاد و کامیاب باشید.

Dec/13/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 33 بازدید 1  

سلام . می توانم خواهش کنم یک کشیش مقیم تهران (پروتستان) از ک مشاهده پاسخ

جهت راهنمایی و کمک شما در پیروی از مسیح خداوند، آدرس ایمیل شما را به همکار خود در تیم پیگیری وب سایت پرپاسخ می فرستم تا در اسرع وقت با شما تماس لازم برقرار شود. شاد و کامیاب باشید.

Nov/28/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 33 بازدید 1  

لطفاً منابع فارسی که معتبر بوده و به سادگی در خصوص اعمال و مشاهده پاسخ

با توجه به کمی وقت بنده، عذر می خواهم که نمی توانم کتاب خاصی را جستجو کرده و به شما معرفی کنم. اما مقاله ای را که در وب سایت پرپاسخ موجود است، برای شما در زیر جهت داشتن اطلاعاتی خلاصه در باره سؤالتان

Nov/27/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 70 بازدید 1  

در نزدیکی من کلیسا نیست، چطورخودم می تونم غسل انجام بدم یا ا مشاهده پاسخ

مسئله ای به عنوان تعمید شخص توسط خودش در مسیحیت وجود ندارد. برای راهنمایی و کمکهای لازم به شما، آدرس ایمیل شما را به همکار خود در تیم پیگیری وب سایت پرپاسخ می فرستم تا تماسهای لازم با شما از طریق ایمی

Nov/27/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 38 بازدید 1  

وقت بخیر. من و همسرم از 3 سال پیش کتاب مقدس رو چند بار مطالع مشاهده پاسخ

جهت راهنمایی و یاری رساندن شما در این زندگی تازه با مسیح، آدرس ایمیل شما را به همکار خود در تیم پیگیری وب سایت پرپاسخ ارسال می دارم تا تماسهای لازم با شما از طریق ایمیلتان گرفته شود. شاد و کامیاب ب

Nov/26/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 82 بازدید 1  

من در تهران زندگی می كنم و می خواهم بدانم چطور می توانم تغيي مشاهده پاسخ

جهت کمک و راهنمایی شما در مسیر جدید زندگیتان و شناخت حقیقت خداوند ما عیسی مسیح و کلام مقدسش، آدرس ایمیل شما را برای تیم پیگیری وب سایت پرپاسخ می فرستم تا با شما تماسهای لازم برقرار شود. شاد و کامیا

Nov/21/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 31 بازدید 1